20.6.2023 – Uutiset

RALAn kehityshankkeille tukea YM:n vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta

RALA on käynnistänyt loppukevään ja kesän aikana kaksi kehityshanketta, joille on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Ohjelmassa on mukana yli 100 hanketta, jotka kehittävät kiinteistö- ja rakentamisalalle ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.

21.2.2023 – Uutiset

Opas EU-taksonomiaan

RALA on julkaissut EU-taksonomiaan perehdyttävän oppaan, jo­ka neu­voo siinä, mikä EU-taksonomia on ja miten se tulee vaikuttamaan rakennusalalla.

20.2.2023 – Uutiset

Yritysten arviointi ja lisääminen hyväksyttyjen siltaurakoitsijoiden listalle maksulliseksi 1.3.2023

RALA ylläpitää listaa Väyläviraston linjausten mukaisesti hyväksytyistä sillanrakentamisen ja -korjaamisen pää- ja aliurakoitsijoista sekä vedeneristysurakoitsijoista. 1.3.2023 lähtien listalle hyväksytyiltä yrityksiltä peritään vuosimaksu, jolla katetaan järjestelystä aiheutuvat kustannukset.

23.12.2022 – Uutiset

Loppuvuoden uudet RALA-pätevät ja RALA-sertifioidut yritykset

RALAn arviointilautakunta myönsi vuoden 2022 jälkipuoliskon aikana lukuisia uusia RALA-pätevyyksiä ja RALA-sertifikaatteja. Onnittelut toimintansa tason ja laadun todentaneille yrityksille!

21.12.2022 – Uutiset

KIRA-alan pk-yritykset tarvitsevat lisää tietoa ja valmiuksia EU-taksonomian vastaanottamiseen

EU-taksonomia vaikuttaa tulevaisuudessa myös kiinteistö- ja rakennusalan yritysten työhön ja liiketoimintaan. RALAn toimeksiannosta tehty selvitys osoittaa kuitenkin, ettei pk-yrityksissä ole vielä riittävästi valmiuksia uuden luokittelujärjestelmän vastaanottamiseen.

27.10.2022 – Uutiset

RALAn asiointipalvelu on uudistunut

RALAn asiointipalvelu on uudistunut. Nyt asiakkaamme voivat kirjautua järjestelmään milloin vain ja joustavasti hallinnoida yrityksensä perustietoja ja referenssejä.

4.10.2022 – Uutiset

RALA-referenssipalvelu tuo osaamisen näkyviin

Uusi RALA-referenssipalvelu edistää suomalaisen rakentamisen laatua, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Palvelussa hanketoteuttajat voivat helposti julkaista referenssejään ja tilaajat löytävät hankkeisiinsa osaavia kumppaneita.

19.9.2022 – Uutiset

Tilintarkastuksen perusteet ja velvollisuudet PK-yrityksille

RALA on julkaissut oppaan, joka neuvoo pk-yrityksiä tilintarkastuksen perusteissa ja velvollisuuksissa. Opas on toteutettu opinnäytetyönä Satakunnan Ammattikorkeakoulussa ja se on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

7.7.2022 – Uutiset

RALA-sertifioinnin arviointiperusteiden näyttövaatimuksia tarkennettu

RALA-sertifioinnin arviointiperusteiden näyttövaatimuksia on tarkennettu. Tarkennus koskee suunnitteluyrityksiä, rakennuttamisyrityksiä sekä rakennus- ja asennusyrityksiä.

17.6.2022 – Uutiset

Ensimmäinen RALA Kuivaketju10-status myönnettiin 15.6.2022

RALA Kuivaketju10-status on puolueeton osoitus kuivaketjun katkeamattomuudesta rakentamisen aikana. Ensimmäinen status myönnettiin Helsingin kaupungin asuntotuotannon kahden kerrostalon kohteelle.

16.6.2022 – Uutiset

Kesäkuun uudet RALA-pätevät ja RALA-sertifioidut yritykset

RALAn arviointilautakunta myönsi kesäkuun 2022 aikana 2 uutta RALA-pätevyyttä ja 12 RALA-sertifikaattia. Onnittelut toimintansa tason ja laadun todentaneille yrityksille!

12.6.2022 – Uutiset

RALA sai johtoonsa kokeneen joukkuepelaajan

Kirsi Hautala haluaa toimitusjohtajana kehittää RALAa tietotalona, joka rakentaa verkostonsa kautta yhä laadukkaampaa ja vastuullisempaa yhteiskuntaa. Johtajana hänen valtteinaan ovat vahva osaamistausta sekä kyky innostua ja innostaa.

27.5.2022 – Uutiset

Alkuvuoden uudet RALA-pätevät ja RALA-sertifioidut yritykset

RALAn arviointilautakunta myönsi alkuvuoden 2022 aikana 32 uutta RALA-pätevyyttä ja 20 RALA-sertifikaattia. Onnittelut toimintansa tason ja laadun todentaneille yrityksille!

24.3.2022 – Uutiset

RALAn toimialanimikkeistö uudistuu

Kaikki RALA-pätevyydet ja RALA-sertifikaatit myönnetään toimialoittain RALA-nimikkeistön mukaisesti. Uusi nimikkeistö yhdistää aiemmin erilliset RALA-pätevyyden ja RALA-sertifioinnin nimikkeistöt ja selkeyttää näin nimikkeiden kokonaisuutta.

22.2.2022 – Uutiset

Kuivaketju10-kysely: rakentamisen kosteudenhallinnassa riittää vielä parannettavaa

RALAn uusimman Kuivaketju10-kyselyn mukaan kosteudenhallinnassa edetään pienin askelin, mutta paljon on edelleen tehtävää. Tutkija Juha-Matti Junnonen pohtii kyselyn lisäksi yleisemmin kosteusasioiden roolia suomalaisessa rakentamisessa.

17.1.2022 – Uutiset

RALAn toimitusjohtajaksi Kirsi Hautala – uusi toimitusjohtaja haluaa RALAsta kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuustalon

RALAn uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty tekniikan tohtori Kirsi Hautala. Hän aloittaa tehtävässä 1.4.2022 RALAa pitkään vetäneen Tuula Råmanin siirtyessä eläkkeelle.

20.12.2021 – Uutiset

RALAn hallituksen uusi puheenjohtaja Hanne Perälä peräänkuuluttaa alalle kestävän rakentamisen ajatteluloikkaa

RALAn hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023 nousee YIT:n laatujohtaja Hanne Perälä. Uuden puheenjohtajan viesti on selvä: rakentamiseen tarvitaan kestävän rakentamisen ajatteluloikka sekä laajaa yhteistyötä laadun ja vastuullisuuden kehittämisessä.