17.6.2022 – Uutiset

Ensimmäinen RALA Kuivaketju10-status myönnettiin 15.6.2022

RALA Kuivaketju10-status on puolueeton osoitus kuivaketjun katkeamattomuudesta rakentamisen aikana. Historian ensimmäinen status myönnettiin Helsingin kaupungin asuntotuotannon kahden kerrostalon kohteelle Pohjois-Pasilan Postipuiston alueella. 

”Esittelimme RALA Kuivaketju10-statuksen loppuvuodesta 2020 osoitukseksi siitä, että kohteessa on rakentamisen aikana kiinnitetty erityishuomiota kosteudenhallintaan. Noudattamalla Kuivaketju10-toimintamallia systemaattisesti koko hankkeen ajan, tilaamisesta käyttöönottoon, rakentamisen aikaisen kosteusvaurion riski pienenee merkittävästi. Tällä on positiivinen vaikutus niin takuukorjausten määrään ja kohteen elinkaarikustannuksiin kuin valmiin kohteen terveellisyyteenkin”, RALAn Rune Paananen kertoo.

”Kuivaketju10-status myönnetään kohteelle tilaajan hakemuksesta, koska hankkeen toteuttaminen Kuivaketju10-toimintamallin periaatteiden mukaisesti on aina tilaajan päätös. Toimintamallissa kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa tunnistetut riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Tässä Helsingin kaupungin asuntotuotanto ja Postipuiston hankkeen muut toimijat olivat onnistuneet hyvin. Todentamisdokumentointi oli kattavaa ja arvioinnin perusteella toimintamalli on toiminut aidosti yhteistyön välineenä eri osapuolten välillä.”

Ensimmäisenä Kuivaketju10-statuksen saanut kohde muodostuu kahdesta 5-kerroksisesta kerrostalosta ja niiden yhteisalueista. As Oy Helsingin Kuriirissa on 82 asuntoa ja Helsingin Asumisoikeus Oy Haso Postimiehessä 81 asuntoa. Pääurakoitsijana hankkeessa toimi NCC Suomi Oy. Tilaaja, Helsingin kaupungin asuntotuotanto, tuottaa vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja helsinkiläisten tarpeisiin.

Statuksen myöntäminen edellyttää, että hankkeessa on rakentamisen aikana hyödynnetty RALAn Kuivaketju10-sähköistä järjestelmää ja kosteusriskien hallinta on todennettu järjestelmään systemaattisesti ja luotettavalla tavalla. Aie hakea statusta pitää olla kirjattu järjestelmään jo projektin perustamisvaiheessa.

Edellytysten täyttyminen arvioidaan RALAn määrittelemiä myöntämiskriteerejä vasten. Statusta ei myönnetä, jos kriteeristössä edellytetyt asiat eivät toteudu hankkeessa tai esitetty dokumentaatio on puutteellinen. Statuksen myöntää RALAn arviointilautakunta ja statuksen saaneet kohteet julkaistaan RALAn verkkosivuilla.

Rune Paananen

Rune Paananen

IT ja järjestelmät

RALA-palaute

050 522 6764