Kehityshankkeilla kohti rakentamisen parempaa laatua ja vastuullisuutta

RALA työskentelee monin tavoin suomalaisen rakentamisen laadun parantamiseksi. Jatkuvan palvelutuotannon lisäksi käynnissä on useita kehityshankkeita, jotka kehittävät kiinteistö- ja rakentamisalaa ja sen käytäntöjä eteenpäin.

Vähähiilisen rakentamisen arvon luonnin johtaminen

Vähähiilistä rakentamista tukevia ja arvoa tuottavia toimintamalleja ei vielä ole olemassa rakennushankkeiden tilaajille tai palveluiden tuottajille. RALAn kehityshankkeen tavoitteena on kehittää rakennushankkeiden yhteistoiminnallisia hankeprosesseja niin, että hiilineutraaliuteen pyrkiminen tulee keskeiseksi osaksi hankkeen arvon luontia ja projektin menetystekijöitä johdetaan systemaattisesti.

Hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Ohjelmassa on mukana yli 100 hanketta, jotka kehittävät kiinteistö- ja rakentamisalalle ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.

>> LUE LISÄÄ

Vähähiilisyyteen ohjaaminen viestinnän ja tiedolla vaikuttamisen keinoin

Tehokas viestintä ja tiedon jakaminen ymmärrettävässä muodossa ovat keskeisessä asemassa vähähiilisen rakentamisen edistämisessä. Vähähiilisyyteen ohjaaminen viestinnän ja tiedolla vaikuttamisen keinoin -hankkeen tavoitteena on parantaa koko kiinteistö- ja rakentamisalan ilmastonmuutokseen liittyvää ymmärrystä ja osaamista jalostamalla ja jakamalla käytännönläheistä tietoa elinkaarikestävästä ja vähähiilisestä rakentamisesta.

Hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Ohjelmassa on mukana yli 100 hanketta, jotka kehittävät kiinteistö- ja rakentamisalalle ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.

>> LISÄTIETOJA TULOSSA PIAN