19.9.2022 – Uutiset

Tilintarkastuksen perusteet ja velvollisuudet PK-yrityksille

RALA on julkaissut oppaan, jo­ka neu­voo pk-yri­tyk­siä ti­lin­tar­kas­tuk­sen pe­rus­teis­sa ja vel­vol­li­suuk­sis­sa. Opas on to­teu­tet­tu opin­näy­te­työ­nä Sa­ta­kun­nan Am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ja se on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Lataa opas itsellesi alta. 

Opas pyr­kii vas­taa­maan seu­raa­viin ky­sy­myk­siin:

  1. Mil­loin ti­lin­pää­tös pi­tää vah­vis­taa?
  2. Mil­loin yri­tyk­sen tu­lee teet­tää ti­lin­tar­kis­tus ja va­li­ta ti­lin­tar­kas­ta­ja?
  3. Mi­tä tar­koit­taa mu­kau­tet­tu ti­lin­tar­kas­tus­ker­to­mus?
  4. Mi­ten toi­mi­taan, kun osa­ke­pää­oma me­ne­te­tään, ja mit­kä ovat me­net­te­ly­ta­vat?

La­taa opas itsellesi tästä: Ti­lin­tar­kas­tuk­sen pe­rus­teet ja vel­vol­li­suu­det PK-yri­tyk­sil­le

Marjo Laurila

Marjo Laurila

Asiakaspalvelu ja laskutus

RALA-pätevyys

050 358 0088