23.1.2024 – Uutiset

Ilmastonmuutos haastaa rakentamisen – Suomen ensimmäinen kosteudenhallintasertifikaatti Peabille

Ilmastonmuutos haastaa suomalaista rakentamista. Sään ääri-ilmiöt rasittavat rakennuksia ja voivat aiheuttaa entistä enemmän kosteusvaurioita sekä sisäilmaongelmia. Vaikutukset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, koska yli 75 prosenttia kansallisvarallisuudestamme on rakennettua ympäristöä. Rakentamisen Laatu RALA ry on nyt kehittänyt uuden, kokonaisvaltaisen kosteudenhallintasertifikaatin, joka on ensimmäisenä myönnetty Peabille.

RALAn kehittämä kosteudenhallintasertifikaatti kertoo, että rakentaja tai rakennuttaja huomioi kosteudenhallinnan kaikilla toimintansa tasoilla aina johtamisesta yksittäisen rakennushankkeen toteutukseen. Sertifikaatti edellyttää, että yrityksen kosteudenhallinnan menettelyt ovat systemaattiset ja niitä sovelletaan projektien kaikissa vaiheissa suunnittelusta käytönopastukseen asti. Työn laadun pitää olla varmistettu.

”Suomen olosuhteissa kosteus on tekijä, joka on aina vaikuttanut rakentamiseen ja rakennuksiin. Nyt, kun ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä meilläkin, nousee kosteudenhallinta entistä keskeisemmäksi rakennusten terveyden, turvallisuuden ja pitkän elinkaaren takaamisessa. Esimerkiksi lisääntyvä viistosaderasitus, tulviminen ja ilman suhteellisen kosteuden nousu rasittavat rakennuksia uusilla tavoilla, ja ne pitää huomioida niin suunnittelussa kuin itse rakentamisessakin”, Rakentamisen Laatu RALA ry:n toimitusjohtaja Johanna Holmström sanoo.

Kosteus haastaa rakentamisen: kuvaan on koottu rakennuksen kosteusrasitukseen vaikuttavia ilmiöitä
Kosteus haastaa rakentamisen. Kuvaan on koottu rakennuksen kosteusrasitukseen vaikuttavia ilmiöitä. Klikkaamalla kuvaa saat avattua sen suuremmaksi. 

”Kehitimme kosteudenhallintasertifikaatin, jotta rakentajilla, suunnittelijoilla ja rakennuttajilla olisi yksiselitteinen tapa varmentaa kokonaisvaltainen kosteudenhallinta toiminnassaan. Rakennusten kosteusongelmista puhutaan paljon, ja ne huolestuttavat niin asunnonostajia kuin julkisten tilojen käyttäjiä. Sertifikaatti onkin selkeä tapa viestiä myös tilojen käyttäjille, että kosteudenhallinta on huomioitu kattavasti rakentamisessa.”

Ensimmäisen kosteudenhallintasertifikaatin RALA on myöntänyt Peabille. Peabin kaikki rakentamisen työntekijät suorittavat kosteudenhallintakoulutuksen osana perehtymistään, yhtiö toimii Kuivaketju10:n mukaan kaikissa omaperusteisissa rakennuskohteissaan, ja sen työmailla tehdään viikoittaiset kosteudenhallintakierrokset. Peabilla on omissa hankkeissaan mukana ulkopuolinen kosteudenhallintakoordinaattori jo ennen suunnittelun käynnistymistä.

”Meille kosteudenhallinta on yksi kunnon rakentamisen kulmakivistä. Teimme viisi vuotta sitten laajan tutkimuksen rakentamisen maineesta Suomessa, ja silloin kosteusongelmat nousivat eniten suomalaisia huolestuttavaksi asiaksi nykyrakentamisessa. Silloin päätimme lähteä systemaattisesti kehittämään kosteudenhallintaa omassa toiminnassamme ja haastoimme koko alan mukaan kosteudenhallintakoulutuksen kehittämiseen. Olemme luoneet monia uusia toimintamalleja ja pidämme asiaa jatkuvasti esillä sisäisesti. Meillä kaikilla peabilaisilla rakentajilla – minä mukaan lukien – on kosteudenhallintapätevyys”, Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto kertoo. 

”On hienoa, että RALA on kehittänyt riippumattoman ja kaikille yhteismitallisen kosteudenhallintasertifikaatin, sillä se vie rakentamisen laatua Suomessa eteenpäin. Suomalaiset ansaitsevat terveet ja turvalliset rakennukset, joiden elinkaari ei pääty ennenaikaisesti ainakaan kosteusongelmiin. Huolellinen suunnittelu ja laadukas rakentaminen ovat todella vaikuttavia vastuullisuustekoja, joilla on iso yhteiskunnallinen merkitys.”

Peab on Pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, jolla on 15 000 työntekijää ja 5,2 miljardin euron liikevaihto. Paikallisen läsnäolon ja omien resurssiemme avulla kehitämme ja rakennamme arkea. Pääkonttori sijaitsee Förslövissä, Skånessa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Kosteudenhallinnan RALA-sertifiointi:

  • RALA-kosteudenhallintasertifiointi on Suomen ensimmäinen yrityksen kosteudenhallinnan menettelyt todentava sertifiointi.
  • Sertifikaatti osoittaa, että yrityksen kosteudenhallinnan menettelyt ovat hyvällä tasolla ja toimintatapoja kehitetään järjestelmällisesti eteenpäin.
  • Sertifioinnin myöntää hakemuksesta Rakentamisen Laatu RALA ry, joka edistää suomalaisen rakentamisen laatua, vastuullisuutta ja yhteistyötä.
  • Sertifiointi asettaa vaatimuksia yrityksen johtamiselle ja kehittämiselle, resursseille, tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminnalle sekä projektitoiminnalle. Kriteerit perustuvat muun muassa ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, RIL ry:n ohjeeseen kosteudenhallinnasta ja homevaurioiden estämisestä sekä Kuivaketju10-toimintamalliin.
  • RALA-kosteudenhallintasertifikaattia voivat hakea rakennusalalla toimivat suunnittelu-, urakoitsija- ja rakennuttamisyritykset. 
Johanna Holmström

Johanna Holmström

Toimitusjohtaja

puh. 040 826 6703