5.10.2023 – Uutiset

Ensimmäinen yritystason sertifiointimenettely rakentamisen kosteudenhallintaan

Kosteudenhallinta on keskeinen osa rakennusprosessia, ja sillä on merkittävä vaikutus rakennuksen pitkäaikaiskestävyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Hyvä kosteudenhallinta edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta, mikä puolestaan tarkoittaa, että yrityksellä tulee olla systemaattiset toimintamallit kosteudenhallinnan varmistamiseksi.

Laatujärjestelmän sertifiointi on jo vakiintunut tapa osoittaa, että yrityksen toimintatavat täyttävät yleisesti tunnustetut hyvän laatujohtamisen vaatimukset. RALA tuo nyt laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifioinnin jatkoksi yrityksen kosteudenhallinnan menettelyjen sertifioinnin. RALA-kosteudenhallintasertifikaatti osoittaa, että yrityksen kosteudenhallinnan menettelyt ovat hyvällä tasolla ja toimintatapoja kehitetään järjestelmällisesti eteenpäin.

RALA-kosteudenhallintasertifikaatti on ensimmäinen yritykselle myönnettävä kosteudenhallintajärjestelmän sertifiointi. Sertifikaatin edellyttämät vaatimukset perustuvat ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017), ympäristöministeriön ohjeeseen Rakennusten kosteustekninen toimivuus (2020), RIL ry:n ohjeeseen Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen RIL 250-2020, Ratu-korttiin Olosuhteiden hallinta rakentamisessa (Ratu S-1236) sekä Kuivaketju10 kosteudenhallinnan toimintamalliin.

Sertifiointi on mahdollinen rakennus- ja asennusyrityksille sekä suunnittelu- ja rakennuttamisyrityksille. Arviointiperusteisiin voit tutustua täällä

"Kosteudenhallinnan pitäisi olla itsestäänselvyys jokaisessa hankkeessa, eikä pelkästään työmaavaiheessa vaan läpi koko hankkeen, suunnittelusta käyttöönottoon. Kosteudenhallintaan panostamista edellytetään rakentamisessa myös asetustasolla, mutta pelkkä lain pykälän täyttäminen ei riitä vaan tarvitaan hankkeen osapuolten sitoutumista kokonaisvaltaiseen kosteudenhallintaan", RALAn kosteudenhallinnan asiantuntija Marja Laitinen sanoo.

Kosteudenhallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa, että kosteudenhallinnan menettelyt on mietitty osaksi yrityksen perustoimintatapoja – johtamisesta resurssienhallintaan ja sopimus- ja hankintatoiminnasta projektitoimintaan. Tilaajalle ja loppukäyttäjälle sertifikaatti on osoitus siitä, että yritys huolehtii kosteudenhallinnasta järjestelmällisesti kaikissa kohteissaan. 

Kuten kaikki RALA-sertifikaatit, myös kosteudenhallintasertifikaatin myöntääRALA-kosteudenhallinta, logo.png RALAn arviointilautakunta, joka koostuu kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoista. Sertifikaatin voimassaolo edellyttää, että yritys kehittää prosessejaan sekä parantaa jatkuvasti toimintaansa seurannan ja palautteen perusteella. Sertifioinnin edellytysten täyttyminen todennetaan vuosittain toteutettavissa auditoinneissa.

Marja Laitinen

Marja Laitinen

Kosteudenhallinta

Kuivaketju10, Lead Auditor

puh. 050 310 1177