20.2.2023 – Uutiset

Yritysten arviointi ja lisääminen hyväksyttyjen siltaurakoitsijoiden listalle maksulliseksi 1.3.2023

RALA ylläpitää listaa hyväksytyistä sillanrakentamisen ja -korjaamisen pää- ja aliurakoitsijoista sekä vedeneristysurakoitsijoista Väyläviraston linjausten mukaisesti. Yritys hyväksytään listalle, kun se täyttää Väyläviraston pääurakoitsijalle, aliurakoitsijalle tai vedeneristysurakoitsijalle asettamat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen arvioi ja hyväksynnästä päättää RALAn arviointilautakunta.

1.3.2023 lähtien listalle hyväksytyiltä yrityksiltä peritään vuosimaksu, jolla katetaan järjestelystä aiheutuvat kustannukset. Vuosimaksu on 250€/vuosi ja veloitus tehdään kerran vuodessa maaliskuussa. Hintoihin lisätään 24 prosentin arvonlisävero.

Hyväksytyt urakoitsijat julkaistaan RALAn verkkosivuilta osoitteessa www.rala.fi/siltaurakoitsijat.