4.10.2022 – Uutiset

RALA-referenssipalvelu tuo osaamisen näkyviin

Uusi RALA-referenssipalvelu edistää suomalaisen rakentamisen laatua, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Palvelussa hanketoteuttajat voivat helposti julkaista referenssejään ja tilaajat löytävät hankkeisiinsa osaavia kumppaneita.

Rakentamisen Laatu RALA ry julkaisee täysin uudenlaisen verkkopalvelun rakennusalan referenssien julkaisemiseen ja tarkasteluun. Palvelun keskiössä on laajalla yhteistyöllä infra- ja talonrakennusalan eri toimijoiden kanssa kehitetty malli vakiomuotoisesta rakennusalan referenssistä. 

RALA-referenssipalvelussa suunnittelijat, rakentajat ja muut hanketoteuttajat voivat luoda, julkaista ja hallita kaikkia referenssejään. Vastaavasti rakennushankkeiden tilaajat voivat tarkastella referenssejä sekä saada vertailukelpoista ja varmennettua tietoa potentiaalisista ja osaavista kumppaneista. Vakiomuotoiset referenssit helpottavat niiden vertailua ja käyttöä alan tarjouskilpailuissa.

Palvelun tietokannasta löytyy jo lähes 30 000 RALA-pätevien yritysten referenssiä. Määrä kasvaa pelkkien RALA-pätevyyksien kautta vuosittain n. 5000:lla. 

RALA-referenssipalvelu on avoimesti kaikkien rakennusalan toimijoiden käytettävissä RALAn uudistuneilla kotisivuilla osoitteessa rala.fi. Palvelun tietosisältö kasvaa jatkuvasti referenssien määrän kasvaessa. 

Referensseillä luodaan laatua, läpinäkyvyyttä ja liiketoimintaa

RALA-referenssipalvelun tavoitteen on vastata rakennusalan toimijoiden konkreettisiin tarpeisiin ja edistää laajemmin koko alan kehitystä. Se helpottaa tarjousten laadintaa ja vertailua, korostaa laadun merkitystä sekä parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta. 

”Rakennusalan päätöksenteon tulee perustua dokumentoituun tietoaineistoon ja systemaattisiin menettelyihin. Referenssipalvelu tarjoaa tätä tietoa ja mahdollistaa sen järjestelmällisen hyödyntämisen”, toteaa Rakentamisen Laatu RALA ry:n toimitusjohtaja Kirsi Hautala.

”Hanketoteuttajille referenssit ovat kullanarvoista valuuttaa ja aineetonta omaisuutta, jolla he voivat osoittaa kyvykkyytensä ja luoda luottamusta tilaajissa. Hankkeiden tilaajille ja kohteiden omistajille referenssit kertovat, kuka on oikea kumppani esimerkiksi suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon, korjaamiseen tai purkamiseen. Osaavaan yhteistyökumppaniin voi luottaa.”

Tulevaisuudessa RALA-referenssipalvelu tukee myös omaisuudenhallintaa kohdereferenssien muodossa. Palvelussa eri tahojen referenssitiedot linkittyvät aina tehtyyn rakennuskohteeseen. Tietosisällön kasvaessa palveluun kertyy siten kattavat tiedot tietyn kohteen elinkaaresta sekä sen rakentamiseen, ylläpitoon ja kunnostamiseen osallistuneista tekijöistä.