21.2.2023 – Uutiset

Opas EU-taksonomiaan

RALA on julkaissut EU-taksonomiaan perehdyttävän oppaan, jo­ka neu­voo siinä, mikä EU-taksonomia on ja miten se tulee vaikuttamaan rakennusalalla. Opas valaisee erityisesti myös sitä, kuinka vaikutukset tulevat ulottumaan pk-yritysten toimintaan. 

Oppaan päälähteinä on hyödynnetty RALAn asiantuntijan, Mikko Alakylmäsen, Aalto-yliopistolle tehtyä diplomityötä: "EU-taksonomia kiinteistö- ja rakennusalalla – Tutkimus tunnettuudesta ja odotetuista vaikutuksista urakoitsijoiden näkökulmasta" sekä Green Building Council Finlandin hyviä verkkosisältöjä.

Opas pyr­kii vas­taa­maan seu­raa­viin ky­sy­myk­siin:
1. Mikä on EU-taksonomia?
2. Mitkä ovat EU-taksonomian mahdolliset vaikutukset rakennusalan yritysten toimintaan?

Lataa opas itsellesi alta. 

RALAn opas EU-taksonomiaan