Kosteudenhallinnan RALA-sertifiointi

Puolueeton RALA-kosteudenhallintasertifiointi osoittaa, että yrityksesi kosteudenhallinnan menettelyt ovat hyvällä tasolla ja toimintatapoja kehitetään järjestelmällisesti ja vastuullisesti jatkuvasti eteenpäin. Sertifikaatti on ensimmäinen yritystasoiset kosteudenhallinnan menettelyt todentava sertifiointimenettely Suomessa.

RALA-kosteudenhallintasertifikaatin arviointiperusteissa esitetään selkeät vaatimukset kosteudenhallintajärjestelmälle, sen soveltamiselle ja edelleen kehittämiselle. Vaatimukset on esitetty vastaavasti kuin RALAn muiden sertifikaattien vaatimukset ja ne arvioivat yrityksen johtamista ja kehittämistä, resursseja, tarjous-, sopimus- ja hankintatoimintaa sekä projektitoimintaa.

Katso kosteudenhallintasertifioinnin arviointiperusteet suunnitteluyritykselle, rakennuttamisyritykselle tai rakennus- ja asennusyritykselle.

Näin haet RALA-kosteudenhallintasertifikaattia

icon-certificate.svg

1. Täytä ja lähetä hakemus. Se sisältää mm. yrityksesi kosteudenhallinnan menettelyjen kuvauksen sekä edellytysten täyttymisen itsearvioinnin. Itsearvioinnissa yritys itse arvioi, miten hyvin sen toiminta vastaa sertifikaatin arviointikriteeristöä. Hakemus tehdään RALAn sähköisessä asiointipalvelussa.

2. RALAn valitsema arvioija tekee toiminnastasi ensiarvioinnin, joka sisältää mahdolliset korjausta vaativat poikkeamat.

3. RALAn arviointilautakunta päättää sertifikaatin myöntämisestä. Hakuprosessi kestää kokonaisuudessaan 3-6 kuukautta.

4. Sertifikaatti on voimassa kerrallaan enintään kolme vuotta. Tänä aikana tehdään vuosittaisia seuranta-arviointeja.