Turvallisuusjärjestelmän RALA-sertifiointi

Turvallisuusjohtamisen tavoitteena on huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Puolueeton RALA-turvallisuussertifiointi osoittaa, että yrityksesi turvallisuusjärjestelmä sekä työterveys- ja turvallisuusasioiden hallinta ovat hyvällä tasolla ja toimintatapoja kehitetään järjestelmällisesti ja vastuullisesti. 

RALA-turvallisuussertifikaatin arviointiperusteissa esitetään selkeät vaatimukset turvallisuusjärjestelmälle, sen soveltamiselle ja edelleen kehittämiselle. Sertifiointi on kehitetty ISO 45001 -standardin pohjalta ottamaan huomioon suomalaisen rakennusalan erityispiirteet. 

Katso turvallisuussertifioinnin arviointiperusteet suunnitteluyritykselle, rakennuttamisyritykselle tai rakennus- ja asennusyritykselle.

Näin haet RALA-turvallisuussertifikaattia

icon-certificate.svg

1. Täytä ja lähetä hakemus. Se sisältää mm. yrityksesi toiminnan kuvauksen sekä itsearvioinnin. Itsearvioinnissa yritys itse arvioi, miten hyvin sen toiminta vastaa sertifikaatin arviointikriteeristöä. Hakemus tehdään RALAn sähköisessä asiointipalvelussa.

2. RALAn valitsema arvioija tekee toiminnastasi ensiarvioinnin, joka sisältää mahdolliset korjausta vaativat poikkeamat.

3. RALAn arviointilautakunta päättää sertifikaatin myöntämisestä. Hakuprosessi kestää kokonaisuudessaan 3-6 kuukautta.

4. Sertifikaatti on voimassa kerrallaan enintään kolme vuotta. Tänä aikana tehdään vuosittaisia seuranta-arviointeja.