Hinnasto 2024

RALA-pätevyys
RALA-sertifiointi
RALA-palaute
RALA-referenssipalvelu
RALA Kuivaketju10-status
Hyväksyntä sillanrakennuksen ja -korjaamisen urakoitsijalistalle
RALA-tietopalvelu

RALA-pätevyys

RALA-pätevyyden vuosimaksun perustana on yrityksen tai liiketoimintayksikön viimeisimmän vahvistetun tilikauden liikevaihto. Hintoihin lisätään yleisen verokannan mukainen arvonlisävero.

Yrityksen liikevaihto Vuosimaksu
< 1 milj. 400 €
< 4 milj. 750 €
< 8 milj. 1 100 €
< 20 milj. 1 600 €
< 50 milj. 2 900 €
> 50 milj. 3 400 €
> 100 milj. 5 100 €

Konsernialennus

Myönnämme konsernin sisar- tai tytäryrityksen vuosimaksusta 25 % alennusta toisesta yrityksestä alkaen, jos yrityksellä on yhteinen yhteyshenkilö ja yhtenevä pätevyyskausi.

Pätevyyden lisäkulut

Jos RALA-pätevä yritys tarvitsee toimialamuutoksia muulloin kuin pätevyyshakemuksen tai pätevyysuusinnan yhteydessä, laskutetaan työstä 130 €/tunti. Myös fuusioiden ja yritysjärjestelyiden edellyttämistä muutoksista laskutetaan. Muista mahdollisista lisäpalveluista veloitetaan 130 €/tunti.

RALA-sertifiointi

RALAn sertifiointituotteiden vuosimaksun lähtökohtana on yrityksen tai liiketoimintayksikön viimeisimmän vahvistetun tilikauden liikevaihto. Vuosimaksu veloitetaan sertifikaattikohtaisesti. Hintoihin lisätään yleisen verokannan mukainen arvonlisävero.

HUOM: Jos yritykselläsi on jo yksi RALA-sertifikaatti, saatte alennusta toisen sertifikaatin vuosimaksusta 30 %. Kolmannen ja neljännen sertifikaatin vuosimaksusta alennus on 50 % per vuosimaksu.

Yrityksen liikevaihto Vuosimaksu
1. myönnetty sertifikaatti
< 1 milj. 400 €
< 4 milj. 750 €
< 8 milj. 1 100 €
< 20 milj. 1 600 €
< 50 milj. 2 900 €
> 50 milj. 3 400 €
> 100 milj. 5 100 €

Sertifioinnin arviointikulut

Vuosimaksun lisäksi yritys maksaa arvioinnista siihen kuluneen ajan perusteella. Arvioija laskuttaa valmistautumiseen, arviointiin ja raportointiin kuluneen ajan lisäksi 75 % matka-ajasta. Muut matkakustannukset laskutetaan verohallinnon ohjeiden mukaan. Arvioijan tuntiveloitus on 130 €. Muista mahdollisista lisäpalveluista laskutetaan 130 €/tunti. Alueellisen toimipisteen vuosimaksu on 140 €/toimipiste.

Konsernialennus

Myönnämme konsernin sisar- tai tytäryrityksen vuosimaksusta 25 % alennusta toisesta yrityksestä alkaen, jos yrityksellä on yhteinen yhteyshenkilö ja arviointien vuosiaikataulu.

RALA-palaute

RALA-palautteen käyttö on RALAn pätevyys- ja sertifiointiasiakkaille ilmaista. Muille kyselytyökalun vuosilisenssi maksaa 700 € ja kysely 100 €. Hintoihin lisätään yleisen verokannan mukainen arvonlisävero.

RALA-asiakkuus Vuosimaksu Kyselykohtainen maksu
Pätevyys Sertifiointi    
    700 € 100 €
  0 € 0 €
  0 € 0 €
0 € 0 €

RALA-palautekyselyn voi myös tilata palveluna, joka kattaa kaikki kyselyn järjestämiseen liittyvät vaiheet. Palvelun hinta on 250 €/kysely.

Halutessasi saat palautetyökalun koekäyttöön kahdeksi viikoksi, jona aikana voit kirjautua palautejärjestelmään ja lähettää palautekyselyjä yhteistyökumppaneillesi ilmaiseksi.

RALA-referenssipalvelu

Referenssien lisääminen RALA-referenssipalveluun on veloituksetonta RALA-päteville ja RALA-sertifioiduille yrityksille. Muut yritykset voivat lisätä referenssinsä palveluun edullisella 150€:n vuosimaksulla.

Referenssien haku ja tarkastelu on maksutonta.

RALA Kuivaketju10-status

RALA Kuivaketju10-status voidaan myöntää kohteen 1) suunnittelun ja rakentamisen ajalle tai 2) käytön ja ylläpidon ajalle. 

Suunnittelun ja rakentamisen ajan Kuivaketju10-status myönnetään kerralla koko rakentamisajaksi, ja se on voimassa kahden vuoden takuuajan loppuun. Maksu on kertamaksu, josta vastaa projektin perustaja. Jos kohde ei täytä Kuivaketju10-statuksen myöntämisen edellytyksiä ja statusta ei näin voida myöntää, tehdystä arviointityöstä laskutetaan kuitenkin hinnaston mukaisesti.

Hinnoittelun taso määräytyy kohteen rakennusluvan työnjohtotehtävän vaativuusluokan mukaisesti:

Kohdeluokitus Kertamaksu
Pientalot 600 €
Tavanomaiset kohteet 1 200 €
Vaativat kohteet 2 400 €
Poikkeuksellisen vaativat kohteet 4 800 €

Hintoihin lisätään yleisen verokannan mukainen arvonlisävero.

Käytön ja ylläpidon ajan Kuivaketju10-status myönnetään ensin neljäksi vuodeksi ja seuranta-arvioinnin jälkeen uudelleen neljän vuoden jaksolle. Molemmilta neljävuotiskausilta veloitetaan kertamaksu, josta vastaa kiinteistön omistaja. 

Hinnoittelun taso määräytyy kohteen rakennusluvan työnjohtotehtävän vaativuusluokan mukaisesti:

Kohdeluokitus Kertamaksu
Pientalot 300 €
Tavanomaiset kohteet 600 €
Vaativat kohteet 1 200 €
Poikkeuksellisen vaativat kohteet 2 400 €

Hintoihin lisätään yleisen verokannan mukainen arvonlisävero.

Kertamaksun lisäksi kiinteistön omistaja maksaa arvioinnista siihen kuluneen ajan perusteella. Arvioija laskuttaa valmistautumiseen, arviointiin ja raportointiin kuluneen ajan lisäksi 75 % matka-ajasta. Muut matkakustannukset laskutetaan verohallinnon ohjeiden mukaan. Arvioijan tuntiveloitus on 130€. Muista mahdollisista lisäpalveluista laskutetaan 130€/tunti.

Hyväksyntä sillanrakennuksen ja -korjaamisen urakoitsijalistalle

RALA ylläpitää listaa hyväksytyistä sillanrakentamisen ja -korjaamisen pää- ja aliurakoitsijoista sekä vedeneristysurakoitsijoista Väyläviraston linjausten mukaisesti. Listalle hyväksytyiltä yrityksiltä peritään vuosimaksu, jolla katetaan järjestelystä aiheutuvat kustannukset. 

Vuosimaksu on 250€/vuosi ja veloitus tehdään kerran vuodessa maaliskuussa. Hintoihin lisätään yleisen verokannan mukainen arvonlisävero.

Vedeneristysurakoitsijoiden osalta veloitetaan lisäksi arviointikäynti siihen kuluneen ajan perusteella. Arvioijan tuntiveloitus on 130€/h. 

RALA-tietopalvelu

RALA voi välittää asiakkailleen pätevyys- ja sertifiointitietoja rajapintaa hyödyntäen. Rajapinnan käyttö edellyttää sopimusta, ja sen käytöstä peritään kustannuksiin perustuva vuosimaksu.

  • Aloitusmaksu ja ensimmäinen vuosi: 1 000 €/vuosi (alv. 0 %)
  • Seuraavat vuodet 500 €/vuosi (alv. 0 %)