Ympäristöjärjestelmän RALA-sertifiointi

RALAn ympäristösertifiointi on kehitetty ISO 14001 -järjestelmän pohjalta vastaamaan erityisesti suomalaisen rakennusalan erityistarpeita. Voit saada sen yrityksellesi, jos ympäristöjohtamisenne tavoitteet, toteuttaminen, seuranta ja kehittäminen ovat hyvällä tasolla ja jatkuvan kehitystyön alla.

Rakentamisen kasvavat ympäristövaatimukset voivat olla raskaita etenkin pienille yrityksille. Selkeät sertifioinnin arviointiperusteet auttavat ottamaan kokonaisuuden haltuun ja varmistamaan, että yritystoiminnassa on otettu huomioon olennaiset asiat.

Katso ympäristösertifioinnin arviointiperusteet suunnitteluyritykselle, rakennuttamisyritykselle tai rakennus- ja asennusyritykselle.

Näin haet RALA-ympäristösertifikaattia

icon-certificate.svg

1. Täytä ja lähetä hakemus. Se sisältää mm. yrityksesi toiminnan ja ympäristövaikutusten kuvauksen sekä itsearvioinnin. Itsearvioinnissa yritys itse arvioi, miten hyvin sen toiminta vastaa sertifikaatin arviointikriteeristöä. Hakemus tehdään RALAn sähköisessä asiointipalvelussa.

2. RALAn valitsema arvioija tekee toiminnastasi ensiarvioinnin, joka sisältää mahdolliset korjausta vaativat poikkeamat.

3. RALAn arviointilautakunta päättää sertifikaatin myöntämisestä. Hakuprosessi kestää kokonaisuudessaan 3-6 kuukautta.

4. Sertifikaatti on voimassa kerrallaan enintään kolme vuotta. Tänä aikana tehdään vuosittaisia seuranta-arviointeja.