RALA-nimikkeistö

RA­LA-pä­te­vyy­det ja RA­LA-ser­ti­fi­kaa­tit myön­ne­tään yri­tyk­sil­le toi­mia­loittain RA­LA-ni­mik­keis­tön mu­kai­ses­ti. Nimikkeistöön voit tutustua alla.

RALA-nimikkeistö uudistettiin 1.10.2022 alkaen. Uusi ni­mik­keis­tö sel­keyt­tää toi­mia­la­ni­mik­kei­den ko­ko­nai­suut­ta karsimalla ni­mik­kei­den kir­joa, poistamalla pääl­lek­käi­syyk­siä ja johdonmukaistamalla ra­ken­net­ta.

Nimikkeistöön voit tutustua kokonaisuudessaan alla. Kun klikkaat päätason auki, saat näkyviin sen alla olevat nimikkeet.

Nimikkeen perässä oleva oranssi tai sininen symboli kertoo, onko nimike mahdollista myöntää RALA-sertifikaatin vai RALA-pätevyyden toimialaksi. Osa nimikkeistä voidaan myöntää molempiin, mutta yleisesti ottaen RALA-sertifioinnin toimialat ovat laajempia kokonaisuuksia ja RALA-pätevyyden toimialat tarkempia osaamisalueita. 

Klikkaamalla nimikkeen perässä näkyvää huutomerkkisymbolia saat näkyviin vaatimukset, jotka yrityksen tulee täyttää, jotta sille voidaan myöntää RALA-pätevyys kyseisellä toimialalla.

Symbolien merkitykset:

Lisätietoa toimialasta
Saatavilla kaikkiin sertifikaattityyppeihin
Saatavilla pätevyyteen