RALA-pätevyyden ja RALA-sertifiointien lautakuntakäsittelyt

RALA-pätevyyksistä ja sertifioinneista päättävät toimialakohtaiset lautakuntajaostot, joiden jäsenet ovat omien alojensa asiantuntijoita. RALAn arviointilautakunta koostuu neljästä jaostosta, joiden toimialoja ovat talonrakentaminen, infra, talotekniikka sekä suunnittelu ja rakennuttaminen. 

Lautakunta myöntää RALA-pätevyydet ja RALA-sertifikaatit sekä määrittelee niiden hyväksymisperusteet.  

Lautakunnan jaostoissa ovat edustettuina tilaajat, toteuttajat ja asiantuntijat. Lautakunnan jäsenten on tunnettava laajasti toimialansa ja sitouduttava laatuvaikuttamiseen. RALAn hallitus nimittää jaostojen jäsenet aina vuodeksi kerrallaan. 

Lautakunnan toiminta on puolueetonta ja perustuu luottamukseen sekä asiantuntijuuteen. 

Kokouspäivät 2023

TALON-RAKENTAMINEN   INFRA TALOTEKNIIKKA SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN
25.1.2023 24.1.2023    
15.2.2023 14.2.2023 16.2.2023 2.2.2023
22.3.2023 21.3.2023    
26.4.2023 25.4.2023 20.4.2023 18.4.2023
24.5.2023 16.5.2023    
14.6.2023 13.6.2023 15.6.2023 1.6.2023
23.8.2023 17.8.2023 17.8.2023 24.8.2023
20.9.2023 19.9.2023    
25.10.2023 24.10.2023 19.10.2023 5.10.2023
22.11.2023 21.11.2023    
13.12.2023 12.12.2023 14.12.2023 14.12.2023

Arviointilautakunnan kokoonpano vuonna 2023:

TALONRAKENTAMINEN

Rooli Jäsen
Tilaajat

Matti Pekka Koistinen, Kojamo Oyj
Reijo Savolainen
Sakari Heikkinen, Helsingin kaupunki
Sami Ylenius, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Toteuttajat

Diana Råman, Talonrakennusteollisuus ry
Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry
Janne Alakomi, Hartela Etelä-Suomi Oy

Asiantuntijat

Tuomo Nerg, Sitowise Oyj
Riku Lehtiö, A-Insinöörit Oy
Juha-Matti Junnonen, Tampereen yliopisto
Timo Korhonen, Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

INFRA

Rooli Jäsen
Tilaajat

Markku Äijälä, Väylävirasto
Olli-Pekka Aalto
Liisa Taskila, Helsingin kaupunki
Jaakko Koivunurmi, Vantaan kaupunki

Toteuttajat

Anssi Koskela, Viherpojat Oy
Kati Kaskiala, INFRA ry
Tero Pyssysalo, Skanska Infra Oy
Mikko Mäkelä, Destia Rail Oy

Asiantuntijat

Mikko Inkala, AFRY Finland Oy
Juha Kivimäki, Ramboll Oy
Ilona Häkkinen, A-Insinöörit Oy
Mika Lindholm, Metropolia ammattikorkeakoulu

TALOTEKNIIKKA

Rooli Jäsen
Tilaajat

Jari Kiuru, Helsingin kaupunki
Petteri Lahtinen, Puolustuskiinteistöt
Petri Vahlman, Senaatti-kiinteistöt
Minna Launiainen, Helsingin kaupunki

Toteuttajat

Mikko Kaijalainen, Amplit Oy
Marko Rouvinen, Consti Yhtiöt Oyj
Teemu Kallio, LVI-Trio Oy

Asiantuntijat

Minna Pänkäläinen, Sähkösuunnittelijat NSS ry
Olli Vitikka, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Jussi Hirvonen, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN

Rooli Jäsen
Tilaajat

Tuomo Lindstedt, Finavia Oyj
Aulis Toivonen, Helsingin kaupunki
Petri Vainio, Espoon kaupunki
Mikko Somersalmi, RAKLI ry
Anna Tarhonen, Väylävirasto
Joel Brax, Väylävirasto

Suunnittelijat

Marika Vaittinen, Ramboll Finland Oy
Pasi Parviainen, AFRY Finland Oy
Satu Hintsanen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Pia Kuusiniemi, Loci maisema-arkkitehdit Oy
Rami Ylä-Pöntinen, Sweco Finland Oy
Asko Takala, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry