RALA-pätevyyden ja RALA-sertifiointien lautakuntakäsittelyt

RALA-pätevyyksistä ja sertifioinneista päättävät toimialakohtaiset lautakuntajaostot, joiden jäsenet ovat omien alojensa asiantuntijoita. RALAn arviointilautakunta koostuu neljästä jaostosta, joiden toimialoja ovat talonrakentaminen, infra, talotekniikka sekä suunnittelu ja rakennuttaminen. 

Lautakunta myöntää RALA-pätevyydet ja RALA-sertifikaatit sekä määrittelee niiden hyväksymisperusteet.  

Lautakunnan jaostoissa ovat edustettuina tilaajat, toteuttajat ja asiantuntijat. Lautakunnan jäsenten on tunnettava laajasti toimialansa ja sitouduttava laatuvaikuttamiseen. RALAn hallitus nimittää jaostojen jäsenet aina vuodeksi kerrallaan. 

Lautakunnan toiminta on puolueetonta ja perustuu luottamukseen sekä asiantuntijuuteen. 

Kokouspäivät

TALON-RAKENTAMINEN   INFRA TALOTEKNIIKKA SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN
24.1.2024 23.1.2024    
13.2.2024 13.2.2024 15.2.2024 1.2.2024
21.3.2024 19.3.2024    
24.4.2024 25.4.2024 18.4.2024 18.4.2024
22.5.2024 14.5.2024    
12.6.2024 11.6.2024 13.6.2024 4.6.2024
22.8.2024 20.8.2024 15.8.2024 27.8.2024
25.9.2024 17.9.2024    
23.10.2024 22.10.2024 17.10.2024 3.10.2024
27.11.2024 19.11.2024    
18.12.2024 17.12.2024 12.12.2024 10.12.2024


Arviointilautakunnan kokoonpano vuonna 2024:

TALONRAKENTAMINEN

Rooli Jäsen
Tilaajat

Matti Pekka Koistinen, Kojamo Oyj
Reijo Savolainen
Sakari Heikkinen, Helsingin kaupunki
Sami Ylenius, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Toteuttajat

Diana Råman, Talonrakennusteollisuus ry
Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry
Kari Melander, NCC Suomi Oy
Janne Alakomi, Hartela Etelä-Suomi Oy

Asiantuntijat

Tuomo Nerg, Sitowise Oyj
Riku Lehtiö, A-Insinöörit Oy
Juha-Matti Junnonen, Tampereen yliopisto
Timo Korhonen, Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy

INFRA

Rooli Jäsen
Tilaajat

Markku Äijälä, Väylävirasto
Mikko Asikainen, Kaupunkiliikenne Oy
Liisa Taskila, Helsingin kaupunki
Jaakko Koivunurmi, Vantaan kaupunki

Toteuttajat

Anssi Koskela, Viherpojat Oy
Kati Kaskiala, INFRA ry
Tero Pyssysalo, Skanska Infra Oy
Mikko Mäkelä, Destia Rail Oy

Asiantuntijat

Olli-Pekka Aalto, WSP Finland Oy
Juha Kivimäki, Ramboll Oy
Ilona Häkkinen, A-Insinöörit Oy
Mika Lindholm, Metropolia ammattikorkeakoulu

TALOTEKNIIKKA

Rooli Jäsen
Tilaajat

Jari Kiuru, Helsingin kaupunki
Petteri Lahtinen, Puolustuskiinteistöt
Ville Isomäki, Senaatti-kiinteistöt
Minna Launiainen, Helsingin kaupunki

Toteuttajat

Mikko Kaijalainen, Amplit Oy
Marko Rouvinen, Consti Yhtiöt Oyj
Teemu Kallio, Kvartti Putkiremontti Oy

Asiantuntijat

Pekka Aho, Sähkösuunnittelijat NSS ry
Olli Vitikka, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Samuli Könkö, Suomen LVI-liitto SuLVI ry

SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN

Rooli Jäsen
Tilaajat

Jyri Asell, Espoon Asunnot Oy
Erkki Huitti, Helsingin kaupunki
Petri Vainio, Espoon kaupunki
Juho Kess, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Anna Tarhonen, Väylävirasto
Joel Brax, Väylävirasto

Suunnittelijat

Marika Vaittinen, Ramboll Finland Oy
Pasi Parviainen, AFRY Finland Oy
Satu Hintsanen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Mikko Inkala, AFRY Finland Oy
Rami Ylä-Pöntinen, Sweco Finland Oy
Marianna Heikinheimo, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry