RALA Kuivaketju10 -status osoittaa kuivaketjun katkeamattomuuden

Tilaaja voi hakea puolueettoman ja todennetun osoituksen siitä, että kohde on toteutettu Kuivaketju10-toimintamallilla. Markkinoinnissa statusmerkki kertoo, että kohteen rakentamisen ajan kosteusriskit on minimoitu, mikä todennäköisesti vähentää sen takuukorjauksia ja elinkaarikustannuksia sekä parantaa sen terveellisyyttä.

Status-kohteet julkaistaan myös RALAn verkkosivuilla.

 • Kuivaketju10-statuksen hakuaikomus tulee kirjata sähköiseen järjestelmään jo projektin perustamisvaiheessa, ja haun voi tehdä, kun projektin käyttöönottovaihe on dokumentoitu.
 • Hakemus tehdään sähköpostitse RALAn asiakaspalveluun.
 • Status myönnetään koko rakentamisen ajalle, ja se on voimassa takuuajan eli kaksi vuotta. Tutustu Kuivaketju10-statuksen myöntämiskriteereihin.

Kuivaketju10-toimintamallin ja sähköisen järjestelmän käyttö on maksutonta. RALA Kuivaketju10 -statuksen myöntämiseen liittyvästä työstä maksetaan kertakorvaus, joka määräytyy rakennusluvan tason mukaisesti, ks. hinnasto.

Kuivaketju10-statuksen myöntämisen kriteerit

Kuivaketju10-status voidaan myöntää vain hankkeelle, jonka rakentamisen aikana on hyödynnetty Kuivaketju10 -sähköistä järjestelmää. Aie hakea statusta pitää kirjata järjestelmään jo projektin perustamisvaiheessa.

Rakentamisen aikaisen RALA Kuivaketju10-statuksen kriteerit ovat:

 1. Projekti on perustettu sähköiseen järjestelmään merkinnällä ”Kohteelle tullaan hakemaan Kuivaketju10-statusta”. Merkintä tulee tehdä projektin perustamisvaiheessa.
 2. Kuivaketju10 -toimintamallin käyttö on dokumentoitu kokonaisuudessaan sähköiseen järjestelmään.
 3. Projektin eri rooleihin liitetyt henkilöt on tunnistettu ja he ovat tietoisia rooleistaan ko. projektissa.
 4. Projektissa raportointi-, suunnittelu- ja todentamistehtävien kuittaukset muodostavat ajallisesti loogisen ketjun ja kuittaajina toimivat asianmukaiset roolit. Toisten puolesta kuittaaminen ei saa ylittää 50 % kaikista kuittauksista.

 5. Minimissään seuraavat raportointitehtävät on hoidettu ja dokumentoitu asianmukaisesti: 2.1.1 pakollinen vaatimus urakkasopimuksissa; 1.1.2 KHK valittu riittävän ajoissa; 1.3.1 hankkeelle on laadittu realistinen aikataulu; 4.1.1 työmaaorganisaatio on perehdytetty onnistuneesti.

 6. Vähintään 25 prosenttiin suunnittelutehtävistä liittyy todentamistehtävä. 100 prosenttiin todentamistehtävistä liittyy dokumentointivelvollisuus.
 7. Hankkeen osapuolet ovat avanneet RALAlle pääsyn kaikkeen hankkeen dokumentaatioon statuksen myöntämiseksi.
 8. Statuksen myöntämisen yhteydessä ko. kohde siirretään rakennuttajan julkiseksi referenssiksi RALAn ylläpitämään referenssikantaan.

Ajankohtaista

4.10.2022 – Uutiset

RALA-referenssipalvelu tuo osaamisen näkyviin

Uusi RALA-referenssipalvelu edistää suomalaisen rakentamisen laatua, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Palvelussa hanketoteuttajat voivat helposti julkaista referenssejään ja tilaajat löytävät hankkeisiinsa osaavia kumppaneita.

13.10.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Saunan laatuun panostaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja edistää terveyttä

Suomalaiset ovat ylpeitä saunoistaan. Missään muualla maailmassa ei ole näin paljon saunoja suhteessa väkilukuun ja yhtenäistä saunakulttuurin jatkumoa. Saunanatiivit suomalaiset helposti ajattelevat, että saunojen suunnittelu ja rakentaminenkin käy meiltä kuin luonnostaan. Totuus on kuitenkin likaisempi.

2.9.2022 – Ajankohtaista alalla

Tulossa: ajankohtaisia nostoja alalta

RALA julkaisee rakentamisen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia uutisia myös muilta alan keskeisiltä toimijoilta. Haluamme nostaa tärkeitä asioita yhteiseen keskusteluun ja tuoda hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja esiin yleisesti hyödynnettäväksi. Seuraa tätä paikkaa!

7.10.2022 – Asiakastarinat

RTH Oy: Asiakastyytyväisyyttä ja laatua sujuvalla viestintäjärjestelmällä

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapidon palveluja tarjoava RTH Oy tekee työt tehokkaasti laadusta tinkimättä. Asiakastyytyväisyys tuottamalla laadukasta jälkeä sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti ja turvallisesti on RTH Oy:n päätavoite aina uutta projektia aloitettaessa.