RALA Kuivaketju10 -status osoittaa kuivaketjun katkeamattomuuden

Tilaaja voi hakea puolueettoman ja todennetun osoituksen siitä, että kohde on toteutettu Kuivaketju10-toimintamallilla. Status kertoo, että kohteen rakentamisen aikaiset kosteusriskit on minimoitu, mikä todennäköisesti vähentää sen takuukorjauksia ja elinkaarikustannuksia sekä parantaa sen terveellisyyttä.

Status-kohteet julkaistaan myös RALAn verkkosivuilla.

 • Kuivaketju10-statuksen hakuaikomus tulee kirjata sähköiseen järjestelmään jo projektin perustamisvaiheessa, ja haun voi tehdä, kun projektin käyttöönottovaihe on dokumentoitu.
 • Hakemus tehdään sähköpostitse RALAn asiakaspalveluun.
 • Status myönnetään koko rakentamisen ajalle, ja se on voimassa takuuajan eli kaksi vuotta. Tutustu Kuivaketju10-statuksen myöntämiskriteereihin (alla).

Kuivaketju10-toimintamallin ja sähköisen järjestelmän käyttö on maksutonta. RALA Kuivaketju10 -statuksen myöntämiseen liittyvästä työstä maksetaan kertakorvaus, joka määräytyy rakennusluvan tason mukaisesti, ks. hinnasto.

Kuivaketju10-statuksen myöntämisen kriteerit

Kuivaketju10-status voidaan myöntää vain hankkeelle, jonka rakentamisen aikana on hyödynnetty Kuivaketju10 -sähköistä järjestelmää. Aie hakea statusta pitää kirjata järjestelmään jo projektin perustamisvaiheessa.

Rakentamisen aikaisen RALA Kuivaketju10-statuksen kriteerit ovat:

 1. Projekti on perustettu sähköiseen järjestelmään merkinnällä ”Kohteelle tullaan hakemaan Kuivaketju10-statusta”. Merkintä tulee tehdä projektin perustamisvaiheessa.
 2. Kuivaketju10 -toimintamallin käyttö on dokumentoitu kokonaisuudessaan sähköiseen järjestelmään.
 3. Projektin eri rooleihin liitetyt henkilöt on tunnistettu ja he ovat tietoisia rooleistaan ko. projektissa.
 4. Projektissa raportointi-, suunnittelu- ja todentamistehtävien kuittaukset muodostavat ajallisesti loogisen ketjun ja kuittaajina toimivat asianmukaiset roolit. Toisten puolesta kuittaaminen ei saa ylittää 50 % kaikista kuittauksista.

 5. Minimissään seuraavat raportointitehtävät on hoidettu ja dokumentoitu asianmukaisesti: 2.1.1 pakollinen vaatimus urakkasopimuksissa; 1.1.2 KHK valittu riittävän ajoissa; 1.3.1 hankkeelle on laadittu realistinen aikataulu; 4.1.1 työmaaorganisaatio on perehdytetty onnistuneesti.

 6. Vähintään 25 prosenttiin suunnittelutehtävistä liittyy todentamistehtävä. 100 prosenttiin todentamistehtävistä liittyy dokumentointivelvollisuus.
 7. Hankkeen osapuolet ovat avanneet RALAlle pääsyn kaikkeen hankkeen dokumentaatioon statuksen myöntämiseksi.
 8. Statuksen myöntämisen yhteydessä ko. kohde siirretään rakennuttajan julkiseksi referenssiksi RALAn ylläpitämään referenssikantaan.