RALA Kuivaketju10 -status osoittaa kuivaketjun katkeamattomuuden

Tilaaja voi hakea puolueettoman ja todennetun osoituksen siitä, että kohde on toteutettu Kuivaketju10-toimintamallilla. RALA Kuivaketju10-status kertoo, että kohteen rakentamisen aikaiset kosteusriskit on minimoitu, mikä todennäköisesti vähentää sen takuukorjauksia ja elinkaarikustannuksia sekä parantaa sen terveellisyyttä.

RALA Kuivaketju10-status voidaan myöntää kohteen 1) suunnittelun ja rakentamisen ajalle tai 2) käytön ja ylläpidon ajalle. Suunnittelun ja rakentamisen aikainen Kuivaketju10-status kertoo, että Kuivaketju10-toimintamallia on hyödynnetty systemaattisesti kohteen suunnittelun ja rakentamisen aikana. Käytön ja ylläpidon aikainen Kuivaketju10-status taas edellyttää, että kohteessa kiinnitetään asianmukaisesti huomiota kosteudenhallintaan myös sen käyttöönoton jälkeen.

RALA arvioi statuksen ehtojen täyttymisen peilaamalla hankkeen toteutusta, ylläpitoa ja dokumentaatiota Kuivaketju10-statuksen arviointikriteereihin. Kuivaketju10-statuksen myöntää RALAn arviointilautakunnan talonrakennusjaosto. Status-kohteet julkaistaan myös RALAn verkkosivuilla.

Kuivaketju10-toimintamallin ja sähköisen järjestelmän käyttö on maksutonta. RALA Kuivaketju10-statuksen myöntämiseen liittyvästä työstä maksetaan korvaus, joka määräytyy rakennusluvan tason mukaisesti, ks. hinnasto.