Riskilista ja todentamisohje

Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje ovat Kuivaketju10-toimintamallin ytimessä. Riskilistaan on valittu kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, ja se perustuu havaintoihin siitä, millaiset ongelmat yleisesti esiintyvät suomalaisessa rakentamisessa.

Riskilistassa käydään läpi keskeisimmät kosteusriskit ja ne toimenpiteet, joilla kyseiset riskit voidaan välttää. Kuivaketju10-riskilista ei kata kaikkia olemassa olevia kosteusriskejä, vaan se on läpileikkaus tämän päivän merkittävimmistä kosteusriskeistä.

Todentamisohje on suunnittelijoiden ja urakoitsijan tärkein työkalu Kuivaketju10:ssä. Todentamisohjeessa esitetään, miten riskilistan riskit tulee torjua suunnitteluvaiheessa ”Suunnittelijan tarkistuslista” ja työmaavaiheessa ”Urakoitsijan tarkistuslista”. Suunnittelijan tarkistuslista tarjoaa eri alojen suunnittelijoille yksityiskohtaisen listan asioista, jotka tulee esittää suunnitelmissa riskien torjumiseksi. Urakoitsijan tarkistuslistassa käydään läpi keinot, joilla riskejä sisältävien työvaiheiden onnistunut toteutus tulee todentaa ja dokumentoida.

Riittämätön kokonaisaikataulu vaikeuttaa merkittävästi Kuivaketju10:n onnistumista

Suunnitteluun, työmaavaiheeseen ja käyttöönottoon täytyy varata riittävästi aikaa. Liian tiukalla aikataululla toteutetussa hankkeessa työtä on mahdoton tehdä Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. 

Kuivaketju10-riskilista:

  1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita.
  2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle.
  3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan.
  4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi.
  5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin.
  6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttaat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja.
  7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet.
  8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.
  9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen.
  10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti.

Materiaalia:
Kuivaketju10 – Riskilista (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Todentamisohje 25.10.2021 (UUSI)
Kuivaketju10 – Todentamisohje 25.10.2021 (pientalot) (UUSI)
Kuivaketju10 – Todentamisohje (3.4.2018)
Kuivaketju10 – Todentamisohje (pientalo) (21.8.2018)

Ajankohtaista

4.10.2022 – Uutiset

RALA-referenssipalvelu tuo osaamisen näkyviin

Uusi RALA-referenssipalvelu edistää suomalaisen rakentamisen laatua, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Palvelussa hanketoteuttajat voivat helposti julkaista referenssejään ja tilaajat löytävät hankkeisiinsa osaavia kumppaneita.

13.10.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Saunan laatuun panostaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja edistää terveyttä

Suomalaiset ovat ylpeitä saunoistaan. Missään muualla maailmassa ei ole näin paljon saunoja suhteessa väkilukuun ja yhtenäistä saunakulttuurin jatkumoa. Saunanatiivit suomalaiset helposti ajattelevat, että saunojen suunnittelu ja rakentaminenkin käy meiltä kuin luonnostaan. Totuus on kuitenkin likaisempi.

2.9.2022 – Ajankohtaista alalla

Tulossa: ajankohtaisia nostoja alalta

RALA julkaisee rakentamisen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia uutisia myös muilta alan keskeisiltä toimijoilta. Haluamme nostaa tärkeitä asioita yhteiseen keskusteluun ja tuoda hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja esiin yleisesti hyödynnettäväksi. Seuraa tätä paikkaa!

7.10.2022 – Asiakastarinat

RTH Oy: Asiakastyytyväisyyttä ja laatua sujuvalla viestintäjärjestelmällä

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapidon palveluja tarjoava RTH Oy tekee työt tehokkaasti laadusta tinkimättä. Asiakastyytyväisyys tuottamalla laadukasta jälkeä sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti ja turvallisesti on RTH Oy:n päätavoite aina uutta projektia aloitettaessa.