Riskilista ja todentamisohje

Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje ovat Kuivaketju10-toimintamallin ytimessä. Riskilistaan on valittu kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, ja se perustuu havaintoihin siitä, millaiset kosteusongelmat yleisesti esiintyvät suomalaisessa rakentamisessa.

Riskilistassa käydään läpi keskeisimmät kosteusriskit ja ne toimenpiteet, joilla kyseiset riskit voidaan välttää. Kuivaketju10-riskilista ei kata kaikkia olemassa olevia kosteusriskejä, vaan se on läpileikkaus merkittävimmistä kosteusriskeistä.

Todentamisohje on suunnittelijoiden ja urakoitsijan tärkein työkalu Kuivaketju10:ssä. Todentamisohjeessa esitetään, miten riskilistan riskit tulee torjua suunnitteluvaiheessa (”Suunnittelijan tarkistuslista”) ja työmaavaiheessa (”Urakoitsijan tarkistuslista”).

Suunnittelijan tarkistuslista tarjoaa eri alojen suunnittelijoille yksityiskohtaisen listan asioista, jotka tulee esittää suunnitelmissa riskien torjumiseksi. Urakoitsijan tarkistuslistassa käydään läpi keinot, joilla riskejä sisältävien työvaiheiden onnistunut toteutus tulee todentaa ja dokumentoida.

Riittämätön kokonaisaikataulu vaikeuttaa merkittävästi Kuivaketju10:n onnistumista

Suunnitteluun, työmaavaiheeseen ja käyttöönottoon täytyy varata riittävästi aikaa. Liian tiukalla aikataululla toteuttu hanke on vaikea (ellei mahdoton) toteuttaa Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. 

Kuivaketju10-riskilista:

  1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita.
  2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle.
  3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan.
  4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi.
  5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin.
  6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttaat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja.
  7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet.
  8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.
  9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen.
  10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti.

Materiaalia:
Kuivaketju10 – Riskilista (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Todentamisohje (25.10.2021)
Kuivaketju10 – Todentamisohje, pientalot (25.10.2021)