Rakentamisen laatuaineistoja

Keräämme yhteen ja julkaisemme tällä sivulla laadun tekemisen edellytyksiä edistäviä selvityksiä, oppaita, toimintamalleja ja muita materiaaleja vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi.   

Opas: Tilintarkastuksen perusteet ja velvollisuudet PK-yrityksille

Opinnäytetyönä Satakunnan Ammattikorkeakoulussa toteutettu opas neu­voo PK-yri­tyk­siä ti­lin­tar­kas­tuk­sen pe­rus­teis­sa ja vel­vol­li­suuk­sis­sa. Opas pyr­kii vas­taa­maan seu­raa­viin ky­sy­myk­siin:

  • Mil­loin ti­lin­pää­tös pi­tää vah­vis­taa?
  • Mil­loin yri­tyk­sen tu­lee teet­tää ti­lin­tar­kas­tus ja va­li­ta ti­lin­tar­kas­ta­ja?
  • Mi­tä tar­koit­taa mu­kau­tet­tu ti­lin­tar­kas­tus­ker­to­mus?
  • Mi­ten toi­mi­taan, kun osa­ke­pää­oma me­ne­te­tään, ja mit­kä ovat me­net­te­ly­ta­vat?

LATAA OPAS


Projektipalauteanalyysi RALA-palaute -järjestelmän aineistosta

RALA-palaute -järjestelmään kertyy jatkuvasti dataa vuosittain rakennushankkeiden aikana tehdyistä palautekyselyistä. Kattavaa aineistoa on analysoitu kahdesti, vuosina 2020 ja sekä 2014. Analyysissä on tarkasteltu rakennushankkeen eri osapuolten hankkeen aikana toisilleen antamaa palautetta.

Vuoden 2020 tarkastelussa oli mukana 1 017 vuosina 2016-2020 toteutettua rakennushanketta.

LATAA TIEDOTE
LATAA TIIVISTELMÄ
LATAA TAULUKOT

Vuoden 2014 tarkastelussa oli mukana 1578 hanketta.

LATAA ANALYYSI
LATAA LAATUTEKIJÄ-ANALYYSI


Opas: Korjauspalvelujen laadullinen hankinta taloyhtiössä

Ohje kertoo, kuinka taloyhtiö voi valita korjausurakan päätoteuttajan arviointimenettelyllä, jossa otetaan huomioon hinnan lisäksi taloyhtiön korjaukselle asettamat laadulliset tavoitteet. Menettely auttaa arvioimaan rakentamispalveluiden tarjoushinnan ja laadun suhdetta niin, että palvelun tilaaja saa maksamalleen urakkahinnalle parhaan mahdollisen vastineen.

LATAA OPAS
LATAA LASKENTATAULUKKO ARVIOINNIN TOTEUTUKSEEN


Paremman laadun puolesta -hanke (2018)

Rakennusalan liittojen yhteishanke toi esiin rakentamisen hyviä käytänteitä. Pilottikohteissa keskityttiin hankintaketjuihin laadunvarmistuksen työkaluna, kuivaketjun hallintaan sekä moitteettomaan vastaanottoketjuun. 

LATAA HANKKEEN LOPPURAPORTTI


Työmaan laatukysely (2017)

RALAn ja Rakennusliiton yhteinen laatukysely kuvasi Rakennusliiton 2600 jäsenen käytännön kokemuksia laadusta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista työmailla. Kyselyn kehittämisessä ja tulosten analysoinnissa kumppanina olivat TkL Juha-Matti Junnonen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja TkT Sami Kärnä Aalto-yliopistosta.

LATAA TIEDOTE
LATAA ESITYS KYSELYN TULOKSISTA

Ajankohtaista

4.10.2022 – Uutiset

RALA-referenssipalvelu tuo osaamisen näkyviin

Uusi RALA-referenssipalvelu edistää suomalaisen rakentamisen laatua, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Palvelussa hanketoteuttajat voivat helposti julkaista referenssejään ja tilaajat löytävät hankkeisiinsa osaavia kumppaneita.

13.10.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Saunan laatuun panostaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja edistää terveyttä

Suomalaiset ovat ylpeitä saunoistaan. Missään muualla maailmassa ei ole näin paljon saunoja suhteessa väkilukuun ja yhtenäistä saunakulttuurin jatkumoa. Saunanatiivit suomalaiset helposti ajattelevat, että saunojen suunnittelu ja rakentaminenkin käy meiltä kuin luonnostaan. Totuus on kuitenkin likaisempi.

2.9.2022 – Ajankohtaista alalla

Tulossa: ajankohtaisia nostoja alalta

RALA julkaisee rakentamisen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia uutisia myös muilta alan keskeisiltä toimijoilta. Haluamme nostaa tärkeitä asioita yhteiseen keskusteluun ja tuoda hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja esiin yleisesti hyödynnettäväksi. Seuraa tätä paikkaa!

7.10.2022 – Asiakastarinat

RTH Oy: Asiakastyytyväisyyttä ja laatua sujuvalla viestintäjärjestelmällä

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapidon palveluja tarjoava RTH Oy tekee työt tehokkaasti laadusta tinkimättä. Asiakastyytyväisyys tuottamalla laadukasta jälkeä sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti ja turvallisesti on RTH Oy:n päätavoite aina uutta projektia aloitettaessa.