RALAn hallitus

RALAn hallitus nimitetään vuosittain vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet edustavat RALAn jäsenyhdistyksiä ja kokoonpanossa on aina tasaväkisesti tilaajajäsenten ja toteuttajajäsenten edustajia.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että valinta kohdistuu vuorotellen tilaajien ja toteuttajien piiristä valittuun henkilöön. Kaudelle 2022-2023 valitun hallituksen puheenjohtajiston tullessa talvella 2023 estyneeksi hoitamaan tehtävää, RALAn ylimääräinen vuosikokous 13.2.2023 valitsi poikkeuksellisesti hallituksen puheenjohtajaksi loppuvuodeksi 2023 Kim Kaskiaron ja varapuheenjohtajaksi Mikko Somersalmen.

Hallituksen jäsenet 2023:

Toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, Talonrakennusteollisuus ry (hallituksen pj.)
Asiamies Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry

Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry (hallituksen vpj.) 
Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry

Yksikön johtaja Tero Pyssysalo, Skanska Infra Oy
Elinkeinojohtaja Juha Laurila, INFRA ry

Toimitusjohtaja Vesa Immonen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Rakennuttajapäällikkö Kari Puotiniemi, Sivakka-yhtymä Oy

Osastonjohtaja Lars Westermark, Väylävirasto
Johtaja Arto Aalto, SATO Oyj

Johtava asiantuntija Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto ry
Toimitusjohtaja Anssi Väätäinen, Talokeskus Yhtiöt Oy

Toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva, Suomen Isännöintiliitto ry
Asiakkuusjohtaja Aki Salo, Suomen Isännöintiliitto ry

Toimitusjohtaja Jari Lahtinen, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry
Toimitusjohtaja Sanna Nuikka, Kattoliitto ry

Toimitusjohtaja Olli Vitikka, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
Hallituksen puheenjohtaja Markku Kauhanen, LVI-Trio Oy

Asiantuntija Ville Järvinen, Koneyrittäjät ry
Toimitusjohtaja Tuomas Saarinen, TerraWise Oy

Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Toiminnanjohtaja Kalle Euro, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry