RALAn avulla löydät hankkeeseesi oikean toteuttajan

RALA-pätevyys ja RALA-sertifiointi osoittavat, että voit luottaa yrityksen palveluihin esimerkiksi rakennus-, korjaus- tai saneerausprojektisi toteuttamisessa.

Laadun tekijät löydät RALAn yrityshaussa. voit vertailla ja arvioida rakennusalan yritysten laaduntuottokykyä. Palvelu tarjoaa vertailukelpoista, puolueetonta ja todennettua tietoa noin 1 500 asiakasyrityksestämme. 

RALA-pätevyys kertoo kokonaislaadusta

RALA-pätevä yritys on laadukas ja luotettava kumppani esimerkiksi taloyhtiön tai muun yksityinen tilaajan hankkeeseen. Se edistää rakentamisen ja korjausrakentamisen laatua, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, tervettä kilpailua sekä harmaan talouden torjuntaa.

RALA-pätevyys kertoo, että yrityksen

  • yhteiskunnalliset velvoitteet ja tilaajavastuulain vaatimukset täyttyvät.
  • tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu referenssikohteiden sekä henkilöpätevyyksien ja kalustoresurssien osalta.
  • vastuuvakuutuksista on huolehdittu asianmukaisesti.
  • tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

RALA-sertifiointi kertoo laadusta ja vastuullisuudesta

RALA-sertifioitu yritys on kehittänyt johtamisjärjestelmäänsä järjestelmällisesti RALAn puolueettoman arvioinnin, seurannan ja todentamisen avulla. Sertifiointi voi koskea yhtä tai useampaa johtamisjärjestelmän aluetta: laatujärjestelmää, ympäristöjärjestelmää, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää ja/tai kosteudenhallintajärjestelmää.

RALA-sertifikaatti osoittaa, että yrityksen johtamisjärjestelmä on auditoitu ja vahvistettu julkisesti, ja se täyttää RALAn arviointikriteerit seuravilla alueilla:

  • Johtaminen ja kehittäminen
  • Resurssit
  • Tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminta
  • Projektitoiminta

RALA-pätevyys on selkeä ja todennettu tapa osoittaa, että yrityksen talous ja referenssit ovat hyvällä tasolla. Tilaajat voivat hyödyntää RALA-pätevyyttä esimerkiksi soveltuvuusvaatimusten yhteydessä.

RALA-sertifioinnilla voidaan puolueettomasti ja asiantuntevasti osoittaa yrityksen laadunhallinnan sekä ympäristö- ja turvallisuusasioiden taso. RALA-sertifiointia voidaan hyödyntää tarjousten laadullisessa vertailussa. 

Mika Pohjonen
hankintajuristi, Frontia Asianajotoimisto Oy