RALA-pätevä yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset

Tilaajavastuulaki on laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja ulkopuoliseen työvoimaan liittyvästä vastuusta. Tilaajavastuulaki (22.12.2006/1233) edellyttää, että tilaaja selvittää sopimusosapuolen taustat ennen kuin se tekee sopimuksen tai alihankintasopimuksen vuokratyövoiman käytöstä.

Lain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lisäksi se auttaa yrityksiä varmistamaan, että niiden sopimuskumppanit täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvollisuutensa.

Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:

  • Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä, selvitys työnantajarekisterimerkinnästä
  • Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä, kaupparekisteriote
  • Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta
  • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta
  • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta, selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

RALA tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot RALA-pätevistä yrityksistä Vastuu Group Oy:ltä. RALA-pätevät yritykset ovat automaattisesti mukana Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -ohjelmassa.

Vastuu Groupin asiakaspalvelu vastaa myös RALAn asiakkaiden tilaajavastuulain mukaisia tietoja ja valvontaa koskeviin kysymyksiin. Yhteystiedot:

  • Sähköposti: asiakaspalvelu@vastuugroup.fi 
  • Puhelin arkisin klo 8–16: 0600 301 339 (1,52 €/min + pvm.)
  • Chat-asiakaspalvelu arkisin klo 8–17: www.vastuugroup.fi

Lisätietoja Tilaajavastuu-palvelusta saa palvelun internetsivuilta osoitteesta www.vastuugroup.fi.