RALAn palvelut julkisten hankintojen tukena

Rakennushankkeiden tilaajat voivat hyödyntää RALA-pätevyyttä ja RALA-sertifiointia toteuttajan soveltuvuuden arvioinnissa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-ilmoituskanavassa julkiset hankintayksiköt ilmoittavat hankinnoistaan ja merkitsevät ilmoituksiin vaatimuksensa urakoiden toteuttajien soveltuvuuden suhteen. RALA-pätevyyttä ja RALA-sertifiointia on helppo hyödyntää selvityksinä, joiden perustella tarjouksen tekijän soveltuvuutta hankkeen toteuttamiseen arvioidaan.

Suosittelemme käytettäväksi seuraavaa mallitekstiä hankintailmoituksen osiossa III, jossa selvitetään tarjoajien taloudellinen ja tekninen suorituskyky.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat osallistumisehdot

III 2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Luotettavana selvityksenä hyväksytään

1. Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-pätevyysraportti (sisältää aina kaupparekisteriotteen)

tai

2. seuraavat selvitykset

  • selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin, 
  • todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty,
  • todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty, 
  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
  • todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä  
  • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
  • selvitys merkinnästä kaupparekisteriin

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan pitää sisällyttää vaatimukset myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

III 2.3 Tekninen suorituskyky

Vaatimus 1

Luotettavana selvityksenä hyväksytään

1. Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-pätevyysraportti (osoittaa toimialapätevyyden)

tai

2. muulla tavoin osoitettu vastaava toimialapätevyys (esim. vastaavat referenssitiedot).

Huom: hankintailmoituksessa tulisi määritellä, mikä on kyseiseen urakkaan sopiva toimialapätevyys. Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 

Vaatimus 2 (tarvittaessa)

Luotettavana selvityksenä hyväksytään

1. tähän palveluun/urakkaan soveltuva Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-sertifikaatti

tai

2. muu vastaava näyttö kolmannen osapuolen todentamasta laadunhallinta- (esim. ISO 9001), ympäristö- (esim. ISO 14001) ja/tai turvallisuusjärjestelmästä (esim. ISO 45001).