RALA-pätevyyden ja RALA-sertifioinnin erot

Etkö ole varma, miten RALA-pätevyys eroaa RALA-sertifioinnista? RALA-pätevyys osoittaa, että yrityksellä on kaikki perusedellytykset toimia taloudellisesti, teknisesti ja resursseiltaan osaavana ja luotettavana kumppanina kiinteistö- ja rakentamisalalla. RALA-sertifiointi taas osoittaa, että yrityksellä on laadukkaaseen toimintaan ohjaavat, systemaattiset toimintatavat ja ne on arvioitu RALA-sertifioinnin arviointikriteeristöä vasten. 

Etsin palvelua, joka... RALA-PÄTEVYYS RALA-SERTIFIOINTI
Osoittaa, että yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset x  
Osoittaa, että yrityksen vastuuvakuutukset ovat kunnossa x  
Osoittaa, että yrityksen tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja tilintarkastus on tehty asianmukaisesti x  
Osoittaa, että yritys on mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa x  
Sisältää yrityksen talous- ja referenssitiedot x  
Vähentää byrokratiaa x x
Säästää aikaa ja vaivaa tarjousten teossa – ja niiden läpikäynnissä x x
Arvioi yrityksen johtamisjärjestelmän eri osa-alueita (laatu, ympäristö, turvallisuus, kosteudenhallinta)   x
Antaa julkisen vahvistuksen yrityksen johtamisjärjestelmälle   x
Vastaa sisällöllisesti kansainvälisen ISO-järjestelmän sertifikaattia, mutta ottaa lisäksi huomioon suomalaisen rakentamisen erityspiirteet   x
Osoittaa, että yrityksen toimintatapoja on arvioitu johtamisen ja kehittämisen, resurssien, tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminnan sekä projektitoiminnan osalta   x
Edellyttää tarkkaa yrityksen toimintatapojen ja työmaiden auditointia vuosittain paikan päällä   x
Edellytysten täyttymisen lisäksi yritys on osoittanut käytännön toimintansa laadukkuuden   x
Tukee konkreettisesti jatkuvaa kehittämistä    x
Herättää luottamusta kumppaneissa ja tilaajissa x x
Sopii kaiken kokoisille yrityksille x x
Antaa yritykselle positiivista näkyvyyttä mm. RALAn yrityshaussa x x
On varmasti puolueeton osoitus yrityksen toiminnasta x x