RALA-pätevyyden erityistapauksia

Yhteistoiminnallisten urakoiden käsittely osana RALA-pätevyyttä

RALAn arviointilautakunnan infrajaoston linjaukset yhteistoiminnallisista urakoista

Työyhteenliittymät

 • Työyhteenliittyminen osalta osalta pääperiaate on, että päätoteuttajaksi nimetty urakoitsija saa kyseisestä urakasta pääurakointipätevyyden. Näin, koska TYL ei ole välttämättä yhteistoiminnallinen urakka.
 • Mikäli kyseessä on poikkeuksellisen vaativa urakkakohde, lautakunta käsittelee hakemuksen erikseen.
 • Edellä esitetty edellyttää, että lautakunnalle toimitetaan sopimus, josta näkee, miten vastuut on jaettu. Lisäksi pitää toimittaa tilaajan lausunto urakasta.

Allianssihankkeet

 • Allianssien osalta päätoteuttajaksi nimeäminen ei ole edellytys pääurakointipätevyyden myöntämiselle.
 • Lautakunta käsittelee jokaisen allianssihakemuksen erikseen.
 • Pääurakointipätevyys voidaan myöntää useammalle allianssin osapuolelle, mikäli osapuolella on kyseistä
  pätevyysnimikettä koskeviin töihin nimetty, vastaavaan työnjohtajaan vertautuva vastuuhenkilö (esim.
  lohkosta vastaava työnjohtaja/ alueesta vastaava työnjohtaja, tekniikkalajista vastaava työnjohtaja) sekä
  teknisesti koulutettua henkilökuntaa.
 • Lisäksi edellytetään allianssiosapuolten yhteisselvitys, jossa osapuolet yhteisvastuullisesti
  selventävät vastuualueensa. Selvitys tulee olla toimitettuna RALAan ennen kuin allianssihankkeita
  käsitellään.

Allianssin tilaamien urakoiden pääurakoitsijapätevyydet 

 • Lähtökohtaisesti ei hyväksytä. Poikkeustilanteessa voidaan harkita allianssiosapuolten yhteisselvityksellä.
 • Samasta referenssistä ei voi tulla pääurakointipätevyyttä ylätasolle ja alatasolle. Päälinjaus on että pääurakointipätevyys tulee ylätasolle.

Rakennuttaja päätoteuttajana

 • Vastuu on päätoteuttajalla, pääurakointipätevyyksiä ei myönnetä ”alatasolle”.