Siltaurakoitsijat

Väylävirasto on määritellyt ohjeet siltaurakoiden vaativuuden ryhmittelyyn. RALA-sertifioinnissa sovelletaan siltaurakointien ryhmittelyohjetta. Lisäksi RALAn arvointilautakunta käsittelee yritysten siltaurakointiosaamista Väyläviraston linjausten perusteella.

RALAn verkkosivuilla julkaistavalta siltaurakoitsijalistalta tilaajat voivat tarkistaa, mitkä pääurakoitsijat, aliurakoitsijat ja vedeneristysurakoitsijat ovat RALAn arviointilautakunnan arvioinnin mukaan päteviä siltaurakoinnin toteuttamiseen:

Pääurakoitsijat
Aliurakoitsijat
Vedeneristysurakoitsijat