RALA-sertifioinnin nimikkeistö

RALA-laatusertifikaatti, RALA-ympäristösertifikaatti ja RALA-turvallisuussertifikaatti voidaan myöntää alla näkyville toimialoille. Voit ladata saman listan excel-tiedostona klikkaamalla tästä

Koko RALA-nimikkeistöön (ml. nimikkeiden toimialakohtaiset vaatimukset) voit tutustua täällä

TALON RAKENNUS- JA ASENNUSTYÖT
Betonirakentaminen  (1.1)
Tiili- ja harkkorakentaminen  (1.2)
Puurakentaminen  (1.3)
Teräsrakentaminen  (1.4)
Elementtirakentaminen  (1.5)
Raudoitusurakointi  (1.6)
Paikallisurakointi  (1.7)
Kunnossapitourakointi  (1.8)
Arvokohteiden korjaus ja entistäminen  (1.9)

TALONRAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI 
Uudisrakennukset ja laajennukset  (2.1)
Korjausrakentaminen ja muutostyöt  (2.2)
Kunnossapitourakointi  (2.3)

TALONRAKENNUKSEN ULKO- JA SISÄVERHOUKSET
Talonrakennuksen ulko- ja sisäverhoukset  (3)
Keittiölaitetoimitukset  (3.27)

PURKUTYÖT
Tavanomaiset  (4.1)
Vaativat  (4.2)
Vaarallisia aineita sisältävät  (4.3)

KONE- JA LAITEVUOKRAUSPALVELUT SEKÄ MUUT RAKENTAMISEN PALVELUT
Rakennustelineiden ja muottien vuokraus ja pystytys  (5.1)
Kalustovuokraus  (5.2)
Tilapäiset suojaukset sekä kevytrakenteiset suojat  (5.3)
Työmaatilat  (5.4)
Konepalvelut  (5.5)
Nostopalvelut  (5.6)
Kuljetuspalvelut  (5.7)
Kuljetuspalvelut sisävesillä ja merialueilla  (5.8)
Sukelluspalvelut  (5.9)
Rakennussiivous  (5.10)
Työmaapalvelut  (5.11)
Erilliset betonin poraukset, sahaukset ja piikkaukset  (5.12)    

VÄYLIEN RAKENNUS- JA ASENNUSTYÖT
Teiden, katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen  (6.1)
Betoni- ja luonnonkiveystyöt  (6.2)
Ajoratamerkintätyöt  (6.3)
Liikennemerkkien ja portaalien asennustyöt  (6.4)
Liikenteenohjaus ja turvalaitetyöt  (6.5)
Väylien ja alueiden valaistus  (6.6)
Aitojen, kaiteiden ja meluesteiden rakentaminen  (6.7)
Muut rakenteen parantamistyöt  (6.8)
Asfalttipäällystetyöt  (6.9)

VÄYLÄRAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Tiet, kadut ja kunnallistekniikka  (7.1)
Tie- ja katurakenteen perusparantaminen  (7.2)

SILTOIHIN LIITTYVÄT RAKENNUSTYÖT
Siltoihin liittyvät rakennustyöt  (8)
Teräsbetonirakenteiden jälkijännitykset  (8.5)
Siltojen vedeneristystyöt – Siltojen kermieristykset  (8.9.1)
Siltojen vedeneristystyöt – Siltojen tiivistys  (8.9.2)
Siltojen vedeneristystyöt – Siltojen mastiksieristykset  (8.9.3)
Siltojen vedeneristystyöt – Siltojen nestemäisinä levitettävät eristykset  (8.9.4)

SILTOJEN RAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Uudiskohteet – Tavanomaiset siltaurakat (R3)  (9.1.1)
Uudiskohteet – Keskisuuret tai vaativat siltaurakat (R2)  (9.1.2)
Uudiskohteet – Suuret tai erittäin vaativat siltaurakat (R1)  (9.1.3)
Uudiskohteet – Putkisillat (R3*)  (9.1.4)
Korjauskohteet – Pienet tai tavanomaiset sillankorjausurakat (K2)  (9.2.1)
Korjauskohteet – Suuret tai vaativat sillankorjausurakat (K1)  (9.2.2)
Korjauskohteet – Erittäin suuret tai erittäin vaativat sillankorjausurakat (K1+)  (9.2.3)

PUTKI- JA JOHTOLINJOJEN RAKENNUS- JA SANEERAUSTYÖT
Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät  (10.1)
Vesi- ja viemärijohtolinjat  (10.2)
Teollisuuden ja yhdyskuntien runkolinjat  (10.3)
Siivilä- ja kaasunkeräyskaivojen rakentaminen  (10.4)
Kaukolämpöputkistotyöt  (10.5)
Maakaasulinjat  (10.6)
Kaapeloinnit  (10.7)
Putkitunkkaukset ja -poraukset  (10.8)
Kaivamattomilla tekniikoilla asennettavat putket  (10.9)
Maalämpöputkistot  (10.10)
Sähköverkot  (10.11)
Pumppaamoiden huolto, korjaus ja saneeraus  (10.12)
Haja-asutusalueiden pienjätevedenpuhdistamot  (10.13)

PUTKILINJOJEN JA JOHTOVERKKOJEN PÄÄURAKOINTI
Putkilinjojen ja johtoverkkojen pääurakointi  (11)

POHJANVAHVISTUS JA POHJANRAKENNUSTYÖT
Paalutus  (12.1)
Tukiseinät, -muurit ja ankkurit  (12.2)
Stabilointi  (12.3)
Pohjavedenalennus ja -kuivanapito  (12.4)
Perustusten vahvistaminen  (12.5)
Perustusten vedeneristykset ja salaojat  (12.6)

MAANRAKENNUSTYÖT
Maarakennustyöt  (13)

POHJARAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Tavanomaiset  (14.1)
Vaativat  (14.2)   

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
Viher- ja ympäristörakentaminen  (15)
Viheralueiden hoito  (15.4)
Metsä-, taimisto- ja puunhoito  (15.5)
Viherpalveluiden erikoistyöt  (15.6)
Viherpalveluiden erikoistyöt – Taimituotanto  (15.6.1)
Viherpalveluiden erikoistyöt – Kasvualustatuotanto  (15.6.2)
Ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen ja korjaus  (15.7)
Ulkoleikkialueiden rakentaminen ja korjaus  (15.8)    

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Viher- ja ympäristörakentamisen pääurakointi  (16) 

VIHERALUEIDEN HOIDON PÄÄURAKOINTI
Viheralueiden hoidon pääurakointi  (17)

YMPÄRISTÖNSUOJELULLISET RAKENTEET (RAKENTAMINEN)
Ympäristönsuojelulliset rakenteet (rakentaminen)   (18)

RADAN RAKENTAMINEN (RAUTATIE, METRO, RATIKKA)
Radan rakentamiseen liittyvät maarakennustyöt  (19.1)
Radan päällysrakennetyöt  (19.2)
Radan rakentamiseen liittyvät varuste- ja laiteasennukset  (19.3)
Rautateiden turvalaiteasennukset  (19.4)
Rautateiden sähköasennukset  (19.5)

RAUTATIERAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Rautatierakentamisen pääurakointi  (20)

RATA-ALUEIDEN JA RAUTATIEASEMINEN KUNNOSSAPITOTYÖT
Rata-alueiden ja rautatieasemien kunnossapitotyöt  (21)

RATOJEN HOIDON JA/TAI KUNNOSSAPIDON PÄÄURAKOINTI
Ratojen hoidon ja/tai kunnossapidon pääurakointi  (22)
Sähköasemien kunnossapitotyöt  (22.1)

VESIRAKENNUSTYÖT MERELLÄ JA SISÄVESILLÄ
Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä  (23)

VESIVÄYLIEN HOITO
Vesiväylien hoito  (24)

VESIVÄYLIEN, SATAMIEN JA PATOJEN PÄÄURAKOINTI
Vesiväylien, satamien ja patojen pääurakointi  (25)

VÄYLIEN JA ALUEIDEN KUNNOSSAPITOTYÖT
Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt  (26)

HOITO- JA YLLÄPITOTÖIDEN PÄÄURAKOINTI
Hoito- ja ylläpitotöiden pääurakointi  (27)
Tiet  (27.1)
Taajama-alueet ja kadut  (27.2)
Erityisalueet  (27.3)

KALLIORAKENNUSTYÖT
Kalliorakennustyöt  (29)

KALLIORAKENNUSTÖIDEN PÄÄURAKOINTI
Kalliorakennustöiden pääurakointi  (30)

KIVI- JA MUIHIN MAA-AINEKSIIN LIITTYVÄT TYÖT
Murskaustyöt  (31.1)
Kivi- ja maa-ainestoimitukset  (31.2)
Rakennustoiminnan ja teollisuuden sivutuotteiden jalostus ja toimitukset  (31.3)
Pilaantuneiden maiden käsittely ja puhdistaminen  (31.4)
Muut louhintaan tai maa-aineksen jalostamiseen liittyvät työt  (31.5)

LVI-ASENNUKSET
LVI-asennukset  (32)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset  (32.1)
Ilmanvaihtoasennukset  (32.2)
Linjasaneeraukset  (32.3)
Jäähdytys- ja kylmälaiteasennukset  (32.4)
Kaasuasennukset  (32.5)
Sprinkleriasennukset  (32.6)
Eristystyöt  (32.7)
Veden käsittelylaitteistojen asennukset  (32.8)
Muut asennukset  (32.9)

SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄASENNUKSET
Sähkö- ja tietojärjestelmäasennukset  (33) 

TALOTEKNINEN KOKONAISTOTEUTUS
Talotekninen kokonaistoteutus  (34)

TALOTEKNINEN PÄÄURAKKA
Talotekninen pääurakka  (35)

SUUNNITTELU
Akustiikka  (36.1)
Arkkitehtuuri  (36.2)
Energiatekniikka  (36.3)
Geotekniikka  (36.4)
Johdon konsultointi  (36.5)
Kalliorakennustekniikka  (36.6)
Kuntoarviointi ja -tutkimus  (36.7)
Liikennetekniikka  (36.8)
Logistiikka  (36.9)
LVI-tekniikka  (36.10)
Maisemasuunnittelu  (36.11)
Mittaus- ja kartoitustekniikka  (36.12)
Prosessitekniikka  (36.13)
Pääsuunnittelu  (36.14)
Rakennetekniikka  (36.15)
Rakennusautomaatio  (36.16)
Siltatekniikka  (36.17)
Sisustussuunnittelu  (36.18)
Sähkötekniikka  (36.19)
Tele- ja turvatekniikka  (36.20)
Tutkimus ja kehitys  (36.21)
Valvonta ja tarkastus  (36.22)
Vesihuolto ja -tutkimus  (36.23)
Vesirakennustekniikka  (36.24)
Väylä- ja aluesuunnittelu  (36.25)
Ympäristösuunnittelu  (36.26)
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus  (36.27)

RAKENNUTTAMISPALVELUT
Rakennuttamispalvelut  (37)
Maanhankintapalvelut  (37.4)
Kustannus- ja määrälaskenta  (37.5)
Väyläisännöinti  (37.6)
Tekninen isännöinti  (37.7)

TEOLLISUUSRAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Voimalaitokset, kaivostoiminta ja teollisuusrakentaminen  (38.1)     
Vesihuollon laitokset  (38.2)

URAKOITSIJAN TEKEMÄ SUUNNITTELUN OHJAUS
Urakoitsijan tekemä suunnittelun ohjaus  (39)

PROJEKTINJOHTOTOTEUTUS
Projektinjohtototeutus  (40)