RALA-pätevyyden nimikkeistö (arkistoitu)

RALA-pätevyys voidaan myöntää alla näkyville toimialoille. Voit ladata saman listan excel-tiedostona klikkaamalla tästä.

Koko RALA-nimikkeistöön (ml. nimikkeiden toimialakohtaiset vaatimukset) voit tutustua täällä

TALON RAKENNUS- JA ASENNUSTYÖT
Betonirakentaminen  (1.1)
Tiili- ja harkkorakentaminen  (1.2)
Puurakentaminen  (1.3.)
Teräsrakentaminen (1.4)
Elementtirakentaminen – Betoni  (1.5.1)
Elementtirakentaminen – Puu  (1.5.2)
Elementtirakentaminen – Teräs (1.5.3)
Elementtirakentaminen – Yhdistelmärakenteet  (1.5.4)
Elementtirakentaminen – Tilaelementit  (1.5.5)
Raudoitusurakointi  (1.6)
Paikallisurakointi (1.7)
Kunnossapitourakointi  (1.8) 
Kunnossapitourakointi – Kiinteistöjen kattolumityöt  (1.8.1)
Arvokohteiden korjaus ja entistäminen (1.9)

TALONRAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Uudisrakennukset ja laajennukset  (2.1)
Uudisrakennukset ja laajennukset – Sisältäen suunnittelun  (2.1.1)
Uudisrakennukset ja laajennukset – Sisältäen kosteudenhallinnan toimintamallin menettelyt  (2.1.2)
Uudisrakennukset ja laajennukset – Projektinjohtototeutuksena  (2.1.3)
Korjausrakentaminen ja muutostyöt  (2.2)
Korjausrakentaminen ja muutostyöt – Sisältäen suunnittelun  (2.2.1)
Korjausrakentaminen ja muutostyöt – Sisältäen kosteudenhallinnan toimintamallin menettelyt  (2.2.2)
Korjausrakentaminen ja muutostyöt – Projektinjohtototeutuksena  (2.2.3)
Kunnossapitourakointi  (2.3)

TALONRAKENNUKSEN ULKO- JA SISÄVERHOUKSET
Vesikattotyöt – Kokonaistoimitus  (3.1.1)
Vesikattotyöt – Kermi  (3.1.2)
Vesikattotyöt – Pelti  (3.1.3)
Vesikattotyöt – Tiili  (3.1.4)
Vedenpoistojärjestelmät ja varusteet  (3.2)
Pellitykset (3.3)
Kattojen huollot, maalaukset ja pinnoitukset  (3.4)
Vedeneristystyöt – Ulkopuoliset  (3.5.1)
Vedeneristystyöt – Sisäpuoliset  (3.5.2)
Julkisivutyöt – Ulkoverhoustyöt  (3.6.1)
 Julkisivutyöt – Maalaustyöt  (3.6.2)
Julkisivutyöt – Muuraus- ja rappaustyöt  (3.6.3)
Julkisivutyöt – Lasirakenteet  (3.6.4)
Julkisivutyöt – Ikkuna- ja oviasennukset  (3.6.5)
Julkisivutyöt – Muut työt  (3.6.6)
Betonirakenteiden korjaukset  (3.10)
Maalaus- ja tapetointityöt  (3.11)
Tasoite- ja kipsityöt  (3.12)
Laatoitustyöt  (3.13)
Väliseinätyöt  (3.14)
Sisäkatto- ja väliseinäjärjestelmäasennukset  (3.15)
Lattiapäällystetyöt  (3.16)
Pintalattiatyöt  (3.17)
Äänen-, lämmön- ja paloneristystyöt (3.19)
Korroosionpoisto ja -estotyöt  (3.20)
Kivityöt  (3.21)
Tilojen muutos- ja korjaustyöt  (3.22)
Muut työt   (3.23)
Kosteusvauriokorjaukset  (3.24)
Kosteusvauriokorjaukset – Märkätilojen kosteusvauriokorjaukset  (3.24.1)
Kosteusvauriokorjaukset – Muut kosteusvauriokorjaukset  (3.24.2)
Kosteusvauriokorjaukset – Kuivaustekniset palvelut  (3.24.3)
Varuste-, lukko-, hela- ja opasteasennukset  (3.25)
Metallirakenteet  (3.26)
Keittiölaitetoimitukset  (3.27)
Sisustuspuusepäntyöt  (3.28)   
Valmiskalusteasennukset  (3.29)

PURKUTYÖT
Tavanomaiset  (4.1)
Vaativat  (4.2)
Vaarallisia aineita sisältävät  (4.3)

KONE- JA LAITEVUOKRAUSPALVELUT SEKÄ MUUT RAKENTAMISEN PALVELUT
Rakennustelineiden ja muottien vuokraus ja pystytys  (5.1)
Kalustovuokraus  (5.2)
Tilapäiset suojaukset sekä kevytrakenteiset suojat  (5.3)
Työmaatilat  (5.4)
Konepalvelut  (5.5)
Nostopalvelut  (5.6)
Kuljetuspalvelut  (5.7)
Kuljetuspalvelut sisävesillä ja merialueilla  (5.8)
Sukelluspalvelut  (5.9)
Rakennussiivous  (5.10)
Työmaapalvelut  (5.11)
Erilliset betonin poraukset, sahaukset ja piikkaukset  (5.12)

VÄYLIEN RAKENNUS- JA ASENNUSTYÖT
Teiden, katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen  (6.1)
Betoni- ja luonnonkiveystyöt  (6.2)
Ajoratamerkintätyöt – Ajoratamerkinnät  (6.3.1)
Ajoratamerkintätyöt – Paikoitusalueiden maalimerkinnät  (6.3.2)
Liikennemerkkien ja portaalien asennustyöt  (6.4)
Liikenteenohjaus ja turvalaitetyöt  (6.5)
Väylien ja alueiden valaistus  (6.6)
Aitojen, kaiteiden ja meluesteiden rakentaminen  (6.7)
Muut rakenteen parantamistyöt  (6.8)
Asfalttipäällystetyöt – Kuumapäällysteet  (6.9.1)
Asfalttipäällystetyöt – Uusiopäällysteet  (6.9.2)
Asfalttipäällystetyöt – Kevytpäällysteet  (6.9.3)
Asfalttipäällystetyöt – Jyrsintä- ja stabilointityöt  (6.9.4)
Asfalttipäällystetyöt – Korjaus- ja paikkaustyöt  (6.9.5)
Asfalttipäällystetyöt – Erikoisasfaltit (Confalt, Strongfalt)  (6.9.6)
Muut päällystetyöt  (6.10)

VÄYLÄRAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Tiet, kadut ja kunnallistekniikka  (7.1)
Tiet, kadut ja kunnallistekniikka – Sisältäen suunnittelun  (7.1.1)
Tie- ja katurakenteen perusparantaminen  (7.2)

SILTOIHIN LIITTYVÄT RAKENNUSTYÖT
Korjaustyöt  (8.1)
Muotti- ja muut puurakennetyöt  (8.2)
Raudoitustyöt  (8.3)
Betonointityöt  (8.4)
Teräsbetonirakenteiden jälkijännitykset  (8.5)
Teräsrakennetyöt  (8.6)
Korroosionestotyöt  (8.7)
Muut siltoihin liittyvät erikoistyöt – Injektointi  (8.8.1)
Muut siltoihin liittyvät erikoistyöt – Pinnoittaminen  (8.8.2)
Muut siltoihin liittyvät erikoistyöt – Ruiskubetonointi  (8.8.3)
Muut siltoihin liittyvät erikoistyöt – Vesipiikkaus  (8.8.4)
Muut siltoihin liittyvät erikoistyöt – Liimausvahventaminen  (8.8.5)
Muut siltoihin liittyvät erikoistyöt – Työsillat  (8.8.7)
Muut siltoihin liittyvät erikoistyöt – Maalaukset  (8.8.8)
Muut siltoihin liittyvät erikoistyöt – Tunkkaukset  (8.8.9)
Siltojen vedeneristystyöt – Siltojen kermieristykset  (8.9.1)
Siltojen vedeneristystyöt – Siltojen tiivistys  (8.9.2)
Siltojen vedeneristystyöt – Siltojen mastiksieristykset  (8.9.3)
Siltojen vedeneristystyöt – Siltojen nestemäisinä levitettävät eristykset  (8.9.4)

SILTOJEN RAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Uudiskohteet  (9.1)
Korjauskohteet  (9.2)
Sisältäen suunnittelun  (9.3)    

PUTKI- JA JOHTOLINJOJEN RAKENNUS- JA SANEERAUSTYÖT
Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät  (10.1)
Vesi- ja viemärijohtolinjat  (10.2)
Teollisuuden ja yhdyskuntien runkolinjat  (10.3)
Siivilä- ja kaasunkeräyskaivojen rakentaminen  (10.4) 
Kaukolämpöputkistotyöt  (10.5)
Maakaasulinjat  (10.6)
Kaapeloinnit  (10.7)
Putkitunkkaukset ja -poraukset  (10.8)
Kaivamattomilla tekniikoilla asennettavat putket  (10.9)
Maalämpöputkistot  (10.10)
Sähköverkot  (10.11)
Pumppaamoiden huolto, korjaus ja saneeraus  (10.12)
Haja-asutusalueiden pienjätevedenpuhdistamot  (10.13)

PUTKILINJOJEN JA JOHTOVERKKOJEN PÄÄURAKOINTI
Putkilinjojen ja johtoverkkojen pääurakointi  (11)
Sisältäen suunnittelun  (11.1)    

POHJANVAHVISTUS JA POHJANRAKENNUSTYÖT
Paalutus – Maata syrjäyttävä paalutus  (12.1.1)
Paalutus – Maata syrjäyttämätön paalutus  (12.1.2)
Tukiseinät, -muurit ja ankkurit  (12.2)    
Stabilointi – Pilaristabilointi  (12.3.1)
Stabilointi – Suihkuinjektointi  (12.3.2)
Pohjavedenalennus ja -kuivanapito  (12.4)
Perustusten vahvistaminen  (12.5)
Perustusten vedeneristykset ja salaojat  (12.6)

MAANRAKENNUSTYÖT 
Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys  (13.1)
Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys – Erilliset pengerrystyöt  (13.1.1)
Aluetyöt  (13.2)
Kiinteistöjen alue- ja pihatyöt  (13.3)
Muu pohjarakentaminen  (13.4)    

POHJARAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Tavanomaiset  (14.1)
Vaativat  (14.2)
Sisältäen suunnittelun  (14.3)

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
Kasvillisuusrakennetyöt  (15.1)
Viheralueiden ja pihojen aidat  (15.2)
Muut ympäristörakentamistyöt  (15.3)
Viheralueiden hoito  (15.4)
Metsä-, taimisto- ja puunhoito  (15.5)
Viherpalveluiden erikoistyöt  (15.6)
Ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen ja korjaus  (15.7)
Ulkoleikkialueiden rakentaminen ja korjaus  (15.8)    

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Viher- ja ympäristörakentamisen pääurakointi  (16)   

VIHERALUEIDEN HOIDON PÄÄURAKOINTI
Viheralueiden hoidon pääurakointi  (17)

YMPÄRISTÖNSUOJELULLISET RAKENTEET (RAKENTAMINEN)
Kuivatus- ja ojitustyöt  (18.1)
Tulva- ja vesiensuojelutyöt  (18.2)
Pohjaveden suojaustyöt yms. ympäristöä suojaavat rakenteet (18.3)
Jätealueiden rakentaminen, puhdistaminen ja/tai sulkeminen  (18.4)

RADAN RAKENTAMINEN (RAUTATIE, METRO, RATIKKA)
Radan rakentamiseen liittyvät maarakennustyöt  (19.1)
Radan päällysrakennetyöt  (19.2)
Radan rakentamiseen liittyvät varuste- ja laiteasennukset  (19.3)
Rautateiden turvalaiteasennukset  (19.4)
Rautateiden turvalaiteasennukset    Sisältäen suunnittelun  (19.4.1)
Rautateiden sähköasennukset  (19.5)

RAUTATIERAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Rautatierakentamisen pääurakointi  (20)
Sisältäen suunnittelun  (20.1)

RATA-ALUEIDEN JA RAUTATIEASEMIEN KUNNOSSAPITOTYÖT
Radan kunnossapitotyöt  (21.1)
Ratojen ja turvalaitteiden kunnossapitotyöt  (21.2)

RATOJEN HOIDON JA/TAI KUNNOSSAPIDON PÄÄURAKOINTI
Ratojen hoidon ja/tai kunnossapidon pääurakointi  (22)
Sähköasemien kunnossapitotyöt  (22.1) 

VESIRAKENNUSTYÖT MERELLÄ JA SISÄVESILLÄ
Merialueruoppaukset  (23.1)
Rannikko- ja sisävesiruoppaukset  (23.2)
Vedenalainen louhinta  (23.3)
Vedenalaiset putkitus- ja kaapelityöt  (23.4)
Rantarakentaminen  (23.5)
Satamarakentaminen  (23.6)
Satamien korjaus ja ylläpito  (23.7)
Vesistöjen kunnostustyöt  (23.8)
Patojen rakentaminen  (23.9)
Vedenalainen betonointi  (23.10)
Vesiväylien turvalaitteiden korjaustyöt  (23.11)

VESIVÄYLIEN HOITO
Vesiväylien- ja turvalaitteiden kunnossapitotyöt  (24.1)

VESIVÄYLIEN, SATAMIEN JA PATOJEN PÄÄURAKOINTI
Vesiväylien, satamien ja patojen pääurakointi  (25)
Sisältäen suunnittelun  (25.1)

VÄYLIEN JA ALUEIDEN KUNNOSSAPITOTYÖT
Taajama-alueiden ja kiinteistöjen hoito- ja ylläpitotyöt  (26.1)
Teiden kunnossapitotyöt – Talvikunnossapitotyöt  (26.2.1)
Teiden kunnossapitotyöt – Kesäkunnossapitotyöt  (26.2.2)
Teiden kunnossapitotyöt – Tie- ja liikennealueiden valaistuksen ja ohjausjärjestelmien huolto- ja ylläpitotyöt  (26.2.3)
Teiden kunnossapitotyöt – Tienvarsitelematiikan huolto ja asennustyöt  (26.2.4)
Urheilu- ja viheralueiden hoito  (26.3)
Urheilu- ja viheralueiden hoito    Liikuntapaikkojen hoito ja ylläpito  (26.3.1)
Jätealueiden hoito  (26.4)

HOITO- JA YLLÄPITOTÖIDEN PÄÄURAKOINTI
Hoito- ja ylläpitotöiden pääurakointi  (27)
Tiet  (27.1)
Taajama-alueet ja kadut  (27.2)
Erityisalueet  (27.3)

MUUN INFRARAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Muun infrarakentamisen pääurakointi  (28)
Sisältäen suunnittelun  (28.1)    

KALLIORAKENNUSTYÖT
Maanalaiset kalliotilat  (29.1)
Avolouhinta / Avo- ja kanaalilouhinta  (29.2)
Tunnelilouhinta  (29.3)
Louhinnan erikoistyöt ja -menetelmät  (29.4)
Kallion lujitustyöt  (29.5)

KALLIORAKENNUSTÖIDEN PÄÄURAKOINTI
Maanalaisten kalliotilojen rakentaminen  (30.1)
Maanalaisten kalliotilojen rakentaminen – Sisältäen suunnittelun  (30.1.1)

KIVI- JA MUIHIN MAA-AINEKSIIN LIITTYVÄT TYÖT
Murskaustyöt  (31.1)
Kivi- ja maa-ainestoimitukset  (31.2)
Rakennustoiminnan ja teollisuuden sivutuotteiden jalostus ja toimitukset  (31.3)
Pilaantuneiden maiden käsittely ja puhdistaminen  (31.4)
Muut louhintaan tai maa-aineksen jalostamiseen liittyvät työt  (31.5)

LVI-ASENNUKSET
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Teollisuusasennukset  (32.1.1)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset  (32.1.2)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Asuin- ja palveluasuinrakennukset  (32.1.3)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Pientalot ja vapaa-ajan asuinrakennukset  (32.1.4)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Sairaala- ja laboratoriorakennukset  (32.1.5)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Vaativat erikoisrakennukset  (32.1.6)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Muut rakennukset ja rakennelmat  (32.1.7)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Vesivirtojen mittaus  (32.1.8)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – Lämpöpumppuasennukset (alle 3 kiloa)  (32.1.9)
Lämpö- ja vesijohtoasennukset – LV-tekniset huollot  (32.1.10)
Ilmanvaihtoasennukset – Teollisuusasennukset  (32.2.1)
Ilmanvaihtoasennukset – Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset  (32.2.2)
Ilmanvaihtoasennukset – Asuin- ja palveluasuinrakennukset  (32.2.3)
Ilmanvaihtoasennukset – Pientalot ja vapaa-ajan asuinrakennukset  (32.2.4)
Ilmanvaihtoasennukset – Sairaala- ja laboratoriorakennukset  (32.2.5)
Ilmanvaihtoasennukset – Vaativat erikoisrakennukset  (32.2.6)
Ilmanvaihtoasennukset – Muut rakennukset ja rakennelmat  (32.2.7)
Ilmanvaihtoasennukset – Ilmanvaihdon mittaukset  (32.2.8)
Ilmanvaihtoasennukset – Ilmanvaihdon puhdistus ja nuohous  (32.2.9)
Ilmanvaihtoasennukset – IV-tekniset huollot  (32.2.10)
Linjasaneeraukset  (32.3)
Jäähdytys- ja kylmälaiteasennukset  (32.4)
Kaasuasennukset  (32.5)
Sprinkleriasennukset  (32.6)
Eristystyöt  (32.7)
Veden käsittelylaitteistojen asennukset  (32.8)
Muut asennukset  (32.9)    

SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄASENNUKSET
Sähköasennukset – Teollisuusasennukset  (33.1.1)
Sähköasennukset – Muuntamot ja sähköasemat  (33.1.2)
Sähköasennukset – Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset  (33.1.3)
Sähköasennukset – Asuin- ja palveluasuinrakennukset  (33.1.4)
Sähköasennukset – Pientalot ja vapaa-ajan asuinrakennukset  (33.1.5)
Sähköasennukset – Sairaala- ja laboratoriorakennukset  (33.1.6)
Sähköasennukset – Vaativat erikoisrakennukset  (33.1.7)
Sähköasennukset – Muut rakennukset ja rakennelmat  (33.1.8)
Sähköasennukset – Muut tilat  (33.1.9)
Sähköasennukset – Nousujohtosaneeraukset (linjasaneeraukset)  (33.1.10)
Sähköasennukset – Sähkötekniset huollot  (33.1.11)
Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset – Viestintä-, antenni- tai tietoverkkojärjestelmät  (33.2.1)
Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset – Turva- ja valvontajärjestelmät  (33.2.2)
Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset – Luvanvaraiset turva- ja valvontajärjestelmät  (33.2.3)
Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset – Integroidut järjestelmät  (33.2.4)
Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset – Muut järjestelmät  (33.2.5)
Muut järjestelmäasennukset  (33.3)
Muut järjestelmäasennukset – Hissit, liukuportaat ja muut kuljettimet  (33.3.1)
Muut järjestelmäasennukset – Jätteiden käsittelylaitteistot  (33.3.2)
Muut järjestelmäasennukset – Rakennusautomaatiojärjestelmät  (33.3.3)
Muut asennukset  (33.4)
Muut asennukset – Räjähdysvaaralliset tilat  (33.4.1)

TALOTEKNINEN KOKONAISTOTEUTUS
Talotekninen kokonaistoteutus  (34) 

TALOTEKNINEN PÄÄURAKKA
Talotekninen pääurakka  (35)

SUUNNITTELU
Akustiikka  (36.1)
Arkkitehtuuri  (36.2)
Energiatekniikka  (36.3)
Geotekniikka  (36.4)
Johdon konsultointi  (36.5)
Kalliorakennustekniikka – Kalliorakenteiden suunnittelu  (36.6.1)
Kalliorakennustekniikka – Maanalaisten tilojen suunnittelu  (36.6.2)
Kuntoarviointi ja -tutkimus – Infrarakentaminen  (36.7.1)
Kuntoarviointi ja -tutkimus – Talonrakentaminen  (36.7.2)
Liikennetekniikka  (36.8)
Logistiikka  (36.9)
LVI-tekniikka  (36.10)
LVI-tekniikka – LVI-suunnittelu  (36.10.1)
LVI-tekniikka – Sprinklerisuunnittelu  (36.10.2)
Maisemasuunnittelu  (36.11)
Mittaus- ja kartoitustekniikka  (36.12)
Prosessitekniikka  (36.13)
Pääsuunnittelu  (36.14)
Rakennetekniikka  (36.15)
Rakennetekniikka – Rakennesuunnittelu  (36.15.1)
Rakennetekniikka – Kosteustekninen suunnittelu  (36.15.2)
Rakennusautomaatio  (36.16)
Siltatekniikka  (36.17)
Sisustussuunnittelu  (36.18)
Sähkötekniikka  (36.19)
Tele- ja turvatekniikka  (36.20)
Tutkimus ja kehitys  (36.21)
Valvonta ja tarkastus – Valvonta, infrarakentaminen  (36.22.1)
Valvonta ja tarkastus – Valvonta, talonrakentaminen  (36.22.2)
Valvonta ja tarkastus – Suunnitelma- ja rakennetarkastukset, infrarakentaminen  (36.22.3)
Valvonta ja tarkastus – Suunnitelma- ja rakennetarkastukset, talonrakentaminen  (36.22.4)
Vesihuolto ja -tutkimus  (36.23)
Vesirakennustekniikka  (36.24)
Vesirakennustekniikka – Satamat  (36.24.1)
Vesirakennustekniikka – Padot  (36.24.2)
Väylä- ja aluesuunnittelu  (36.25)
Väylä- ja aluesuunnittelu – Maantiet  (36.25.1)
Väylä- ja aluesuunnittelu – Kadut  (36.25.2)
Väylä- ja aluesuunnittelu – Yksityistiet  (36.25.3)
Väylä- ja aluesuunnittelu – Pysäköinti- ja lastausalueet  (36.25.4)
Väylä- ja aluesuunnittelu – Radat  (36.25.5)
Väylä- ja aluesuunnittelu – Raitiotiet  (36.25.6)
Väylä- ja aluesuunnittelu – Vesiväylät  (36.25.7)
Ympäristösuunnittelu  (36.26)
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus  (36.27)

RAKENNUTTAMISPALVELUT
Hankevalmistelu – Hankevalmistelu, infrarakentaminen  (37.1.1)
Hankevalmistelu – Hankevalmistelu, talonrakentaminen  (37.1.2)
Suunnitteluttaminen – Suunnitteluttaminen, infrarakentaminen  (37.2.1)
Rakennuttaminen – Rakennuttaminen, infrarakentaminen  (37.3.1)
Rakennuttaminen – Rakennuttaminen, talonrakentaminen  (37.3.2)
Maanhankintapalvelut  (37.4)
Kustannus- ja määrälaskenta – Kustannus- ja määrälaskenta, infrarakentaminen  (37.5.1)
Kustannus- ja määrälaskenta – Kustannus- ja määrälaskenta, talonrakentaminen  (37.5.2)
Väyläisännöinti  (37.6)
Tekninen isännöinti – Tekninen isännöinti, talonrakentaminen  (37.7.1)
Muut asiantuntijapalvelut – Muut asiantuntijapalvelut, infrarakentaminen  (37.8.1)
Muut asiantuntijapalvelut – Muut asiantuntijapalvelut, talonrakentaminen  (37.8.2)

TEOLLISUUSRAKENTAMISEN PÄÄURAKOINTI
Voimalaitokset, kaivostoiminta ja teollisuusrakentaminen  (38.1)
Voimalaitokset, kaivostoiminta ja teollisuusrakentaminen – Sisältäen suunnittelun  (38.1.1)
Vesihuollon laitokset  (38.2)
Vesihuollon laitokset – Sisältäen suunnittelun  (38.2.1)