Vähähiilisen rakentamisen arvon luonnin johtaminen

Rakennushankkeen arvon tuotto kuvaa sitä, miten hyvin rakennus palvelee tarkoitustaan ja miten hyvin rakennushanke toteutetaan sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Omistajien strategiaan kuuluvat nykypäivänä myös vastuullisuus ja ekologisuus kaikessa toiminnassa, jolloin ne tulevat automaattisesti osaksi arvon tuottoa, ja niiden pitää näkyä konkreettisessa tekemisessä. 

Arvon tuoton johtamisen tulisi kulkea läpi hankkeen kirkkaana punaisena lankana muistuttamassa kaikkia osapuolia siitä, mihin toiminnassa keskitytään. Silloin projektissa tehtävät valinnat ja päätökset edistävät arvon tuottoa, siinä onnistumista seurataan ja mitataan, ja toimintaa parannetaan jatkuvasti. Jos tämä ketju ei toimi, osapuolet pyrkivät tuottamaan arvoa vain omista näkökulmistaan, ja hankkeen etu unohtuu.

Vähähiilisen rakentamisen arvon tuoton johtaminen -hankkeessa kehitetään arvon tuoton johtamisen menettelyjä julkaistavaksi koko alan käyttöön RALAn kautta. Vakiintuneiden, yleisesti käytettävissä olevien ohjeiden ja mallien kautta mukaan alan kehittämiseen saadaan myös pienempiä toimijoita ja ”normaalin” kokoluokan hankkeita. 

Hankkeen tavoitteet:

  1. Kehittää vähähiilistä rakentamista tukevia ja arvoa tuottavia toimintamalleja rakennushankkeiden tilaajille sekä palveluiden tuottajille. 
  2. Aktivoida osaamista mm. yhteistoiminnallisissa malleissa ja saada mukaan erityisesti pk-toimijoita.
  3. Kehittää yhteisiä käytäntöjä kevyemmille YSE-pohjaisille yhteistoimintatoteutuksille.
  4. Oppia hyödyntämään Lean-menetelmiä tuottavuuden parantamisessa ja arvon tuoton johtamisessa. 
  5. Luoda koko alan yhteistä arvon tuoton johtamisen menettelyjä ja ohjeistusta ja julkaista ne RALAn kautta.

Hanketta toteuttaa yhdessä RALAn kanssa tilaajaryhmä, jota täydennetään mielellään uusilla osallistujilla, jotka haluavat edistää hiilineutraaliutta ja arvon luontia rakennushankkeissaan. RALAn yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Salmicon Oy ja Mittaviiva Oy

Johanna Holmström

Johanna Holmström

Toimitusjohtaja

040 826 6703

Nora Öistämö

Nora Öistämö

HR ja sisäiset laatuasiat

040 761 1419

Juha Salminen

Juha Salminen

Salmicon Oy

050 512 4463

Tarja Mäki

Tarja Mäki

Mittaviiva Oy

040 755 2319

Aki Peltola

Aki Peltola

Mittaviiva Oy

050 448 9756