Vähähiilisyyteen ohjaaminen viestinnän ja tiedolla vaikuttamisen keinoin

Vähähiilisyyteen ohjaaminen viestinnän ja tiedolla vaikuttamisen keinoin -hankkkeen tavoitteena on parantaa kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden ja henkilöstön ilmastonmuutokseen liittyvää osaamista jakamalla käytännönläheistä tietoa vähähiilisen rakennetun ympäristön teemoista. Tavoitteena on tukea erityisesti pk-sektoria, jolla ei ole samanlaisia resursseja ostaa itselleen vähähiilisen rakentamisen osaamista kuin isommilla toimijoilla.

 Hankkeessa kootaan tietoa elinkaarikestävästä ja vähähiilisestä rakentamisesta, ml. asetusten ja ohjeiden vaatimukset. Asioita avataan yksinkertaisesti ja konkreettisesti, helposti ymmärrettävässä muodossa. Näin vahvistetaan uskoa kestävään ja innostavaan tulevaisuuteen tilanteessa, jossa muutoksia pitää tehdä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti nyt, mutta yksittäisten muutosten tulokset saattavat näkyä vasta viiveellä.

Hanke toteutetaan kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden yhteistyössä ja keskitettynä kotina sisällöntuotannolle toimii RALA. RALA koordinoi hanketta ja toimii sen omistajana.

Hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. 

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black.png

 

 

Johanna Holmström

Johanna Holmström

Toimitusjohtaja

puh. 040 826 6703

Sanna Nyström

Sanna Nyström

Viestintä ja markkinointi

puh. 040 584 1126