Siltojen ja vastaavien rakenteiden vedeneristysurakoitsijat

Alla on listattu hyväksytyt siltojen ja vastaavien rakenteiden vedeneristysurakoitsijat. 

Vedeneristystöissä sovelletaan Väyläviraston ohjeistusta, joka on määritetty InfraRYL:iin ja SILKO-ohjeisiin. Vedeneristystöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla voimassa ko. töiden Eurofins Expert Servicen myöntämä siltojen vedeneristäjän sertifikaatti. Yritys voi urakoida yhden vuoden aloitusluvalla, joka voidaan myöntää pelkkien dokumenttien katselmoinnilla. Arviointi paikan päällä on tehtävä ensimmäisen vuoden aikana.

Virallinen listalle hyväksyminen edellyttää arviointikäyntiä yrityksen käynnissä olevassa vedeneristyskohteessa. Arviointikäynnillä arvioidaan yrityksen kykyä noudattaa kirjallisesti antamaansa toiminnan kuvausta. Toiminnan taso arvioidaan käynnissä olevassa kohteessa aina 3 vuoden välein.

RALAn arviointilautakunnan Infrajaosto päättää arviointikäynnin jälkeen yrityksen hyväksynnästä Väyläviraston asiantuntijan lausunnon perusteella.

HUOM. Yrityksen velvollisuus on kutsua arvioija paikalle sekä ensimmäiselle arviokäynnille että pyytää uusi työmaatoiminnan arviointi vähintään 3 kk ennen hyväksynnän (kk/vuosi) päättymistä. 

Hyväksynnän hakeminen

Hyväksyntää voi hakea sähköpostitse lähettämällä hakemus osoitteeseen toimisto@rala.fi. Hakemuksen voi ottaa vastaan myös muu hyväksytty arviointilaitos.

Hakemussähköpostin tulee sisältää:

  • maininta, mihin vedeneristysmenetelmään (-iin) yritys hakee hyväksyntää.
  • henkilölista, josta ilmenee yrityksessä siltojen ja liikennöityjen alueiden vedeneristystyömailla eristystöitä tekevät henkilöt. Siltojen vedeneristäjien sertifikaattien voimassaolo tarkistetaan Sertifikaattihaku.fi -palvelusta. Lisäksi henkilölistalta tulee ilmetä Tieturva I -pätevyyden voimassaolon päättymiskuukausi ja -vuosi.
  • kalustoluettelo, jossa on yrityksen ko. vedeneristystöissä käyttämä oma kalusto (nimi ja tyyppi merkittävimmistä koneista ja laitteista sekä mittausvälineistä).
  • esitäytetty työ- ja laatusuunnitelmamalli ja vedeneristystöissä käytettävät lomakepohjat ja laatumittausraportit.

Kun yrityksellä on esittää vähintään kolme referenssiä siltakohteiden vedeneristystöistä, se voi hakea myös RALA-pätevyyttä toimialalle 8.9 Vedeneristystyöt.

Hyväksytyt siltojen ja vastaavien rakenteiden vedeneristysurakoitsijat:

Suluissa esitetty myönnetyn hyväksynnän päättymisajankohta. Klikkaamalla viimeisessä sarakkeessa yrityksen nimeä pääset näkemään ko. yrityksen henkilöstöllä voimassa olevat henkilösertifikaatit Eurofins Expert Services Oy:n sertifikaattihaku.fi -palvelusta. 

Yritys Kotipaikka Kermi-
eristykset
Mastiksi-
eristykset
Nestemäisinä levitettävät
eristykset
Tiivistys-käsittely Tarkista yrityksen voimassa olevat henkilösertifikaatit
Asfalttikallio Oy  Tuusula    12/2024      Asfalttikallio
Destia Oy  Helsinki 3/2027     8/2025  Destia
Icopal Katto Oy Espoo (6/2025)       Icopal Katto
JobCo Oy  Perniö        1/2024  JobCo
Karjalan Mestarit Oy  Joensuu  9/2026        Karjalan Mestarit
Katterla Oy  Oulu  8/2025        Katterla
Kerabit Katto Oy  Helsinki  11/2025      9/2026 Kerabit Katto
KeS-Siltaykköset Oy  Jämsä        5/2026  KeS-Siltaykköset
OÜ WestRoad Ulkomaat 3/2026      3/2026  WestRoad
MJO-Katto Oy  Hausjärvi  8/2025        MJO-Katto
MPV-Infrarakenne Oy  Vantaa  9/2025      9/2025  MPV-Infrarakenne
Ossilta Oy Mäntsälä      12/2025    Ossilta
Peab Industri Oy  Helsinki    3/2024      Peab Industri
Silta Ettan Oy Riihimäki  (4/2025)   11/2026  9/2026  Silta Ettan
Silta 10 Oy  Hollola  5/2026      5/2026 Silta 10
Tampereen Bitumikate Oy  Tampere  10/2024        Tampereen Bitumikate
Tampereen Katehuolto Oy  Tampere  11/2025        Tampereen Katehuolto
Tehan Oy  Kotka  6/2027      6/2027  Tehan
VM Suomalainen Oy  Vantaa  6/2027      6/2027  VM Suomalainen

Jos rivillä on merkintä (x) = työmaa-arviointia ei ole vielä tehty

HUOM. Yrityksen vedeneristystöiden RALA-hyväksyntä on voimassa, kun alla mainitut vaatimukset täyttyvät jokaisen vedeneristykseen osallistuvan työnjohtajan sekä työntekijän osalta. 

  • Työnjohtajalle asetetut vaatimukset: siltojen vedeneristäjän sertifikaattikoulutus ja kirjallinen koe suoritettuna.
  • Siltojen vedeneristäjälle asetetut vaatimukset: voimassaoleva siltojen vedeneristäjän sertifikaatti käytetystä vedeneristysmenetelmästä (eristysalustan tiivistykset, mastiksi-, bitumikermi- tai nestemäisenä levitettävä eristys).

Huom. Jokaisella työntekijällä on oltava henkilökohtainen, voimassaoleva sertifikaatti.