Siltojen ja vastaavien rakenteiden vedeneristysurakoitsijat

Alla on listattu hyväksytyt siltojen ja vastaavien rakenteiden vedeneristysurakoitsijat. 

Vedeneristystöissä sovelletaan Väyläviraston ohjeistusta, joka on määritetty InfraRYL:iin ja SILKO-ohjeisiin. Vedeneristystöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla voimassa ko. töiden Eurofins-henkilösertifikaatti. Yritys voi urakoida yhden vuoden aloitusluvalla, joka voidaan myöntää pelkkien dokumenttien katselmoinnilla. Arviointi paikan päällä on tehtävä ensimmäisen vuoden aikana.

Virallinen listalle hyväksyminen edellyttää arviointikäyntiä yrityksen käynnissä olevassa vedeneristyskohteessa. Arviointikäynnillä arvioidaan yrityksen kykyä noudattaa kirjallisesti antamaansa toiminnan kuvausta. Toiminnan taso arvioidaan käynnissä olevassa kohteessa aina 3 vuoden välein.

RALAn arviointilautakunnan Infrajaosto päättää arviointikäynnin jälkeen yrityksen hyväksynnästä Väyläviraston asiantuntijan lausunnon perusteella.

HUOM. Yrityksen velvollisuus on kutsua arvioija paikalle sekä ensimmäiselle arviokäynnille että pyytää uusi työmaatoiminnan arviointi vähintään 3 kk ennen hyväksynnän (kk/vuosi) päättymistä. 

Hyväksynnän hakeminen

Hyväksyntää voi hakea sähköpostitse lähettämällä hakemus osoitteeseen toimisto@rala.fi. Hakemuksen voi ottaa vastaan myös muu hyväksytty arviointilaitos.

Hakemussähköpostin tulee sisältää:

  • maininta, mihin vedeneristysmenetelmään (-iin) yritys hakee hyväksyntää.
  • henkilölista, josta ilmenee yrityksessä siltojen ja liikennöityjen alueiden vedeneristystyömailla eristystöitä tekevät henkilöt. Henkilösertifikaatin voimassaolo ja kattavuus tarkistetaan Eurofins Expert Services -hakupalvelusta. Lisäksi henkilölistalta tulee ilmetä Tieturva I -pätevyyden voimassaolon päättymiskuukausi ja -vuosi.
  • kalustoluettelo, jossa on yrityksen ko. vedeneristystöissä käyttämä oma kalusto (nimi ja tyyppi merkittävimmistä koneista ja laitteista sekä mittausvälineistä).
  • esitäytetty työ- ja laatusuunnitelmamalli ja vedeneristystöissä käytettävät lomakepohjat ja laatumittausraportit.

Kun yrityksellä on esittää vähintään kolme referenssiä siltakohteiden vedeneristystöistä, se voi hakea myös RALA-pätevyyttä toimialalle 8.9 Vedeneristystyöt.

Hyväksytyt siltojen ja vastaavien rakenteiden vedeneristysurakoitsijat:

Suluissa esitetty myönnetyn hyväksynnän päättymisajankohta

Yritys Kotipaikka Kermi-
eristykset
Mastiksi-
eristykset
Nestemäisinä levitettävät
eristykset
Tiivistys-käsittely
Asfalttikallio Oy  Tuusula    12/2024     
Destia Oy  Vantaa  11/2023      8/2025 
JobCo Oy  Perniö      12/2022  1/2024 
Karjalan Mestarit Oy  Joensuu  9/2026       
Katterla Oy  Oulu  8/2025      5/2022 
Kerabit Katto Oy  Helsinki  11/2025      9/2026
KeS-Siltaykköset Oy  Jämsä        5/2026 
Lännen Pinnoitetyö Oy  Säkylä      5/2022  5/2022 
 OÜ WestRoad Ulkomaat 3/2026      3/2026 
MJO-Katto Oy  Hausjärvi  8/2025       
MPV-Infrarakenne Oy  Vantaa  9/2025      9/2025 
Ossilta Oy Mäntsälä      12/2025   
Peab Industri Oy  Helsinki    3/2024     
Rakennus-Ettan Oy (Silta Ettan Oy)  Riihimäki      1/2023  9/2026 
Silta 10 Oy  Hollola  5/2026    (3/2023)  5/2026
Tampereen Bitumikate Oy  Tampere  10/2024       
Tampereen Katehuolto Oy  Tampere  11/2025       
Tehan Oy  Kotka  1/2024      1/2024 
VM Suomalainen Oy  Vantaa  8/2024      8/2024 

Jos rivillä on merkintä (x) = työmaa-arviointia ei ole vielä tehty

HUOM. Hyväksyntä on voimassa sillä edellytyksellä, että yrityksen vedeneristystyömailla on S­­iltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristyskoulutuksen käynyt työnjohtaja ja kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat vedeneristeiden asennuksiin, on voimassa oleva Eurofins Expert Servicen myöntämä Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjän Rakentamisen sertifikaatti kattaen ko. vedeneristysmenetelmän.