Kohti laadun ja vastuullisuuden kansallista tilannekuvaa

RALAn vuonna 2020 uudistetun strategian suuntana on rakentamisen laadun ja vastuullisuuden kansallinen tilannekuva 2025. Sen avulla pyrimme luomaan parempaa rakentamisen laatua myös tulevaisuudessa.

Viisivuotisen uuden strategiakauden tavoitteemme ovat:

  • ​​​mahdollistaa suomalaisen rakennus- ja infrakannan laadun ja vastuullisuuden hallinta läpi kohteen elinkaaren sekä kerätä ja analysoida riittävästi tietoa rakentamisen laadun kansallisen tilannekuvan muodostamiseksi
  • madaltaa alan yritysten kynnystä tuottaa ja jakaa tietoa rakentamisen laadusta ja parhaista käytännöistä
  • uudistaa RALAa ja sen toimintamallia ja keinovalikoimaa vastaamaan kehittyvän toimintaympäristön haasteisiin.

Strategiaa 2025 toteutetaan strategisten teemojen avulla, jotka suuntaavat RALAn toiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittämistä sekä auttavat edistämään kansallista rakentamisen laatua ratkaisukeskeisesti. 

Strategiset teemat keskittyvät:

  • rakennetun ympäristön referenssitietoon 
  • vastuullisuuteen ja laatuun rakennetun ympäristön elinkaarella
  • laadun ja vastuullisuuden tiedolla johtamiseen

Digitalisoimme edelleen RALAn toimintaa, parannamme analytiikkakyvykkyyttä, kehitämme laatuosaamista ja tuoteportfoliota sekä teemme strategista yhteistyötä valittujen alan toimijoiden kanssa.