Kohti laadun ja vastuullisuuden kansallista tilannekuvaa

RALAn vuonna 2020 uudistetun strategian suuntana on rakentamisen laadun ja vastuullisuuden kansallinen tilannekuva 2025. Sen avulla pyrimme luomaan parempaa rakentamisen laatua myös tulevaisuudessa.

Viisivuotisen uuden strategiakauden tavoitteemme ovat:

  • ​​​mahdollistaa suomalaisen rakennus- ja infrakannan laadun ja vastuullisuuden hallinta läpi kohteen elinkaaren sekä kerätä ja analysoida riittävästi tietoa rakentamisen laadun kansallisen tilannekuvan muodostamiseksi
  • madaltaa alan yritysten kynnystä tuottaa ja jakaa tietoa rakentamisen laadusta ja parhaista käytännöistä
  • uudistaa RALAa ja sen toimintamallia ja keinovalikoimaa vastaamaan kehittyvän toimintaympäristön haasteisiin.

Strategiaa 2025 toteutetaan strategisten teemojen avulla, jotka suuntaavat RALAn toiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittämistä sekä auttavat edistämään kansallista rakentamisen laatua ratkaisukeskeisesti. 

Strategiset teemat keskittyvät:

  • rakennetun ympäristön referenssitietoon 
  • vastuullisuuteen ja laatuun rakennetun ympäristön elinkaarella
  • laadun ja vastuullisuuden tiedolla johtamiseen

Digitalisoimme edelleen RALAn toimintaa, parannamme analytiikkakyvykkyyttä, kehitämme laatuosaamista ja tuoteportfoliota sekä teemme strategista yhteistyötä valittujen alan toimijoiden kanssa.

Ajankohtaista

4.10.2022 – Uutiset

RALA-referenssipalvelu tuo osaamisen näkyviin

Uusi RALA-referenssipalvelu edistää suomalaisen rakentamisen laatua, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Palvelussa hanketoteuttajat voivat helposti julkaista referenssejään ja tilaajat löytävät hankkeisiinsa osaavia kumppaneita.

13.10.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Saunan laatuun panostaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja edistää terveyttä

Suomalaiset ovat ylpeitä saunoistaan. Missään muualla maailmassa ei ole näin paljon saunoja suhteessa väkilukuun ja yhtenäistä saunakulttuurin jatkumoa. Saunanatiivit suomalaiset helposti ajattelevat, että saunojen suunnittelu ja rakentaminenkin käy meiltä kuin luonnostaan. Totuus on kuitenkin likaisempi.

2.9.2022 – Ajankohtaista alalla

Tulossa: ajankohtaisia nostoja alalta

RALA julkaisee rakentamisen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia uutisia myös muilta alan keskeisiltä toimijoilta. Haluamme nostaa tärkeitä asioita yhteiseen keskusteluun ja tuoda hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja esiin yleisesti hyödynnettäväksi. Seuraa tätä paikkaa!

7.10.2022 – Asiakastarinat

RTH Oy: Asiakastyytyväisyyttä ja laatua sujuvalla viestintäjärjestelmällä

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapidon palveluja tarjoava RTH Oy tekee työt tehokkaasti laadusta tinkimättä. Asiakastyytyväisyys tuottamalla laadukasta jälkeä sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti ja turvallisesti on RTH Oy:n päätavoite aina uutta projektia aloitettaessa.