20.3.2024 – Asiakastarinat

N3M Power Oy: Hyvin suunniteltu toimintajärjestelmä joustaa muutosten mukana

Laatu, turvallisuus, kokemus, osaaminen ja vahva halu kehittyä. Näille peruskiville toimintansa on ankkuroinut N3M Power, vuodesta 2006 toiminut sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon erikoistunut yritys.

Yrityksen laatuvastaava Mikael Nylundin mukaan kaikki alkaa hyvästä työturvallisuudesta, jonka toteuttaminen jo itsessään edistää laadun tuottamista. Yritys onkin tehnyt useita käytännön toimia turvallisuuden parantamiseksi, mm. ottanut käyttöön erilaisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat työturvallisuuspuolen mittaamisen ja raportoinnin. ”Toimenkuvaamme kuuluu kaikenlainen kaivaminen luonnossa. Siksi on erityisen tärkeää toteuttaa turvallisuutta myös ympäristön kannalta. Alue tulee jättää siihen kuntoon missä se oli ennen saapumistamme työmaalle. Materiaalien ja jätteiden kierrättäminen onkin olennainen osa toimintajärjestelmäämme”, Nylund toteaa.

Vahvuudet valjastamalla löytyy kilpailuetu

N3M Power sai alun perin jalkansa tukevasti ovenrakoon hyödyntämällä perustajajäsentensä usean vuosikymmenen kokemusta alalta. Pian pienenä tekijänä aloittanut yritys siirtyi alalla edelläkävijäksi tunnistamalla omat vahvuutensa ja luomalla niistä selkeän kilpailuedun.

Yrityksen pienempi koko on erottautumistekijä ja mahdollistaa ketterän ja joustavan toiminnan. Tämän valttikortin avulla yritys on pystynyt jouhevasti ottamaan kehitysaskeleita ja adaptoitumaan maailman ja tilaajien muuttuviin tarpeisiin, ja näin osoittanut vakaalla toiminnallaan luotettavuutensa. N3M Power on vuosien varrella laajentanut toimintaansa mm. erilaisten valaistusprojektien ja sähköautojen latausratkaisujen rakentamiseen ja kasvanut n. 60 henkilöä työllistäväksi yhtiöksi.

Kokemuksen tuomalla osaamisella taataan laatu ja varmuus. ”Tilaaja saa sen, minkä tilaa ja tietää, että homma toimii kunnolla kanssamme”, Nylund perustelee. ”Lisäksi meillä on vahva halu kehittyä koko ajan. Sen avulla pyrimme olemaan jatkossakin kehityksen edellä.”

Toimintajärjestelmän luominen kasvu mielessä

Nylundin mukaan N3M Powerin merkittävimmät haasteet ovat liittyneet sen kasvamiseen. Toiminta aloitettiin neljän perustajan voimin ja pian haasteeksi nousi kysynnän nopeaan lisääntymiseen vastaaminen. Haasteeseen tartuttiin etsimällä osaavia tekijöitä ja luotettavia aliurakointikumppaneita sekä rakentamalla hyvä työpaikka ja turvalliset työolot.

Myös yrityksen toimintajärjestelmää on rakennettu kasvu mielessä, jotta se ei rajoita yrityksen kasvua vaan joustaa sen mukana. Hyvin suunniteltua toimintajärjestelmää ei olekaan tarvinnut juurikaan muuttaa kasvun mukana.

”Olemme onnistuneet luomaan toimintajärjestelmästämme joustavan, mutta ennen kaikkea meidän näköisemme”, Nylund kertoo.

”Toimintajärjestelmän on tärkeä olla yritykselle yksilöllinen, sillä toimintajärjestelmää tulee pystyä käyttämään ja seuraamaan arjessa. Jos todelliset prosessit ja toimintakäsikirja eivät kulje käsi kädessä, tekemisestä tulee vaikeaa.”

Konsultointi apuvälineenä sertifiointia hakiessa

”Hakiessamme RALA-sertifiointia ensi kertaa olimme vielä melko pieni firma. Halusimme varmistaa, että meillä riittävät resurssit sertifiointiprosessiin. Siksi päädyimme hyödyntämään ulkopuolista konsultointia apuna sertifioinnissa”, Nylund kertoo. Hän suosittelee tätä toimintatapaa erityisesti pienille yrityksille, joissa ei ole riittävää kokemusta toimintajärjestelmän laatimisesta ensimmäisellä kerralla oikein.

On kuitenkin tärkeää, että toimintajärjestelmän laatimista ei jätetä yksin konsultin tehtäväksi. Hyvää toimintajärjestelmää ei voi kopioida yrityksestä toiseen vaan se pitää rakentaa aina kunkin yrityksen omista lähtökohdista ja vastaamaan sen omiin tarpeisiin.

N3M Powerille konsultti tarjosi sopivaa tukea prosessiin. ”Meillä oli jo pohjalla oma toimiva laatujärjestelmä. Sitä hiottiin konsultin kanssa vastaamaan RALAn vaatimia standardeja. Saimme konsultoinnin avulla kaikki viimeisetkin palikat paikoilleen”, Nylund kertoo.

RALA toiminnan jatkuvan kehittämisen tukena

Seuraavaksi N3M Powerin kiikarissa on ympäristö- ja turvallisuussertifikaattien hankkiminen. ”Meillä on jo ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinnan toimintatavat olemassa ja nämä aihealueet hyvin käytännössä hallinnassa, joten sertifikaattien hakeminen on seuraava luonnollinen askel”, laatuvastaava perustelee.

RALA-sertifiointia Nylund kehuu hyväksi menettelyksi etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.

”Sertifiointiprosessi on toiminut tosi hyvin RALAn kanssa ja auditoimassa on ollut todella ammattitaitoista porukkaa”, Nylund toteaa. ”Osana auditointeja on tullut fiksuja kehitysideoita ja palautetta. Niissä saamme myös tietoa RALAn asiantuntijoilta uusista tai muuttuneista laeista. Tämä on meille erinomainen asia, sillä meillä ei yrityksessämme ole henkilöä, jonka työtehtäviin erityisesti kuuluisi lakiuudistuksien seuraaminen. Näin me voimme keskittyä omaan ydinosaamiseemme.”