13.10.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Saunan laatuun panostaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja edistää terveyttä

Suomalaiset ovat ylpeitä saunoistaan. Missään muualla maailmassa ei ole näin paljon saunoja suhteessa väkilukuun ja yhtenäistä saunakulttuurin jatkumoa. Saunanatiivit suomalaiset helposti ajattelevat, että saunojen suunnittelu ja rakentaminenkin käy meiltä kuin luonnostaan. Totuus on kuitenkin likaisempi.  

Uusien saunojen toteutuksessa tehdään monenlaisia virheitä. Nämä laatuvirheet eivät yleensä aiheuta suoraan aineellista vahinkoa, vaan vaikuttavat negatiivisesti tilojen käytönkokemukseen. Lausahdukset ”happi loppuu” tai ”varpaita paleli” ovat varmoja signaaleja huonosta käyttökokemusta. 

Paras mittari saunan laadulle on se, kauanko saunoja siellä viihtyy, jos saa itse hallita olosuhteita. Alle viisi minuuttia on heikko, yli vartin kelvollinen suoritus. Epäviihtyisät saunat vähentävät saunatilojen käyttöä. Viime vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella saunominen vähintään 3-4 kertaa viikossa vähentää monien sairauksien ja ennenaikaisen kuoleman riskiä. Miellyttävien saunojen verkosto siis edistää kansanterveyttä.

Historiallisesti surullisin esimerkki saunalaadusta olivat vuosituhannen vaihteen kerrostaloasuntojen huoneistosaunat. Pienimpiinkin asuntoihin pyrittiin mahduttamaan sauna, vaikka sen tekninen toteuttaminen oli kallista, vaikeaa ja saunomismukavuus hyvin heikko. Tästä asuntomyynnin ajamasta trendistä on sittemmin luovuttu, vaikka YIT:n vuoden 2021 tutkimuksessa yli puolet kerrostaloasukkaista edelleen halusi oman saunan.

Saunan suunnittelun ja toteutuksen tyypillisimmät virheet

Saunojen teknisiä laatuvirheitä ei ole koskaan systemaattisesti tutkittu. Taustalla on se, ettei mistään rakentamisohjeesta tai -määräyksestä, kuten RT-kortit tai RYL:t, löydy yksiselitteistä arviointipohjaa.

Omien kokemusten ja lukuisten saunankäyttäjien kertoman perusteella ongelmia kuitenkin on. Ne ovat myös ehkä jopa lisääntyneet johtuen saunasisustamisen trendeistä. Olen käynyt teeman yksityiskohtaisesti läpi Rakennustiedon kustantamassa Hyvien löylyjen salaisuus -kirjassa, johon on ensimmäistä kertaa laajasti koottu ohjeita saunomisen laatuongelmien havaitsemiseen ja korjaamiseen.  

Tyypillisimpiä virheitä uusissa saunoissa ovat:

  1. Ilmanvaihdon väärä toteutus
  2. Väärä laudekorkeus
  3. Siivoamistarpeen unohtaminen
  4. Väärä pintakäsittely
  5. Esteettömyysvaatimusten unohtaminen.

Yleisin ongelmatilanteen aiheuttaja uuden pientalon saunassa on korkean, lauteisiin integroidun pilarikiukaan ja matalien, kiukaan mahtia korostavan yhtenäisen lauderakennelman yhdistelmä. Korvaus- ja poistoilmaventtiilit on sijoitettu kattoon. 

Tässä esimerkissä yhdistyvät kaikki kolme ensimmäistä virhettä sillä seurauksella, että saunassa ei saa kunnollisia löylyjä. Perimmäinen syy on fysiikan lakien mukaisessa lämpimän ilman kerrostumisessa. Sauna lämpeää tehokkaimmin kiukaan yläpuolisista osista. Lämpimin ilma on saunan kattotasolla, mutta istumalauteen etäisyys katosta on enimmäissuositusta (< 1200 mm) kauempana. Tänne menee ensimmäisen myös kiukaalta haihtuva vesihöyry. 

Yhtenäinen, kaksi vastakkaista laudetta yhdistävä, lauderakennelma on mukava niin kauan kuin sitä ei tarvitse siivota. Useampi saunan omistaja on joutunut purkamaan tai tekemään muutostöitä lauteisiin, kun on käynyt ilmi ettei lauteiden alle mahdu tai pääse puhdistamaan viemäriä tai pesemään lattiaa.

Tämän vuosituhannen saunatrendeistä korkeiden kiukaiden ohella näkyvin on peittävä, värikäs pintakäsittely. Valmistajien ohjeita noudattaen pitäisi tehdä ohuita kerroksia, mutta jos tavoitellaan täysin peittävää pintaa, voivat ohjeet unohtua. Lauteiden väärä käsittely tekee niistä epämiellyttävän kuuman tuntuiset. Lopputuloksena vesihöyrynvastus kasvaa ja puupaneelin luontainen hygrostaattinen toiminta estyy.

Esteettömyyden ja turvallisuuden huomiointi jää myös monissa kohteissa puolitiehen. Esteetön sauna on kieltämättä haastava, mutta nykyisillä kiertoilmakiukailla mahdollinen toteuttaa kohtuullisin lisäkustannuksin. 

Pienillä muutoksilla isoja parannuksia

Hyvä uutinen on, että useimpien saunan rakennusvirheiden välttäminen on helppoa, halpaa ja maksaa itsensä takaisin parempana käyttöasteena sekä jopa vähentyneenä energiankulutuksena. 

Uudiskohteiden osalta helpoin parannus on toteuttaa ilmanvaihto käyttäen ns. saunakanavaa, joka jatkaa poistoilmakanavan katon tasolta lauteiden alle. Kanavan lisäkustannus jää reiluun sataseen, mutta hyödyt saunaviihtyvyyteen kannattaa: varpaat eivät enää jää kylmiksi. Tyypillisen sähkösaunan kohdalla parempia ratkaisuja ei ole vaikea löytää, kunhan vaivautuu kiinnittämään asioihin huomiota. 

Laadukkaammat saunat nostavat asumismukavuutta, kiinteistön käyttöarvoa ja parantavat aktiivisesti käytettyinä asukkaiden terveyttä. Saunomisviihtyvyys ei perustu pelkästään löylyhuoneen tekniseen laatuun, mutta siihen panostamalla päästään jo pitkälle.

Lassi A. Liikkanen, TkT

Lassi A. Liikkanen, TkT

Dosentti, Aalto-yliopisto

Tietokirjailija ja saunakonsultti, Saunologia.fi