7.10.2022 – Asiakastarinat

RTH Oy: Asiakastyytyväisyyttä ja laatua sujuvalla viestintäjärjestelmällä

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapidon palveluja tarjoava RTH Oy tekee työt tehokkaasti laadusta tinkimättä, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Marko Häkkinen. Asiakastyytyväisyys tuottamalla laadukasta jälkeä sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti ja turvallisesti on RTH Oy:n päätavoite aina uutta projektia aloitettaessa.

RTH Oy perustettiin vuonna 2005 viiden hengen porukan liikeidealle, joka perustui Väyläviraston juna-asemien kiinteistönhoitoon. Kun työympäristö sijoittuu rautateiden pariin, turvallisuus ja vastuullisuus korostuvat yrityksen toiminnan perusarvoina.

”Turvallisuuskulttuurilla on tärkeä rooli turvallisuuspoikkeamien ja vaaratilanteiden ehkäisemisessä”, toimitusjohtaja selventää. 

”Laatu on meille tärkeä kilpailuetu”

 RTH Oy:lle on myönnetty RALA-laatusertifikaatti. Sertifiointiin liittyvän arviointiprosessin ja yhteistyön RALAn kanssa Häkkinen on kokenut hyödylliseksi, koska se kehittää yrityksen prosesseja. Auditoinneissa löydetään kehityskohteita, jotka auttavat johtamis- ja laatujärjestelmien edelleen parantamisessa.  

”Laatu on meille tärkeä kilpailuetu. Sertifioimalla ja kehittämällä laatujärjestelmäämme haluamme osoittaa yrityksen johtamisen ja laadun olevan korkealla tasolla”, toimitusjohtaja sanoo.

Hankintakilpailussa yritys hyödyntää rinnakkain sekä RALA-pätevyyttä että RALA-laatusertifikaattia. ”RALAn sertifikaatti on yleisesti käytetty ja arvostettu standardi toimintaympäristössämme”.

Avoin tiedonkulun järjestelmä edesauttaa asiakastyytyväisyyttä

RTH Oy:n ydinarvoja ovat läpinäkyvyys ja yhdessä tekeminen. Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siinä, miten yrityksen tiedonhallinnan, toiminnanohjauksen sekä viestinnän järjestelmät on integroitu keskenään. Sisäisesti tehokkaat järjestelmät tukevat suunnittelua ja parantavat työn sujuvuutta sekä tehokkuutta. 

Läpinäkyvyys on havaittavissa myös avoimuuteen ja rehellisyyteen perustuvissa sisäisen ja ulkoisen viestinnän käytännöissä, joilla varmistetaan avoin tiedonkulku. Paljon kehitystä läpikäyneellä tiedonkulun järjestelmällä yritys tavoittaa nopeasti ja tehokkaasti sekä työntekijät että ulkoiset sidosryhmät.  

Loppukäyttäjä kokemuksineen huomioidaan suunnittelu- ja tekovaiheissa 

Kiinteistöpalveluiden huoltotöissä loppukäyttäjän kanssa kartoitetaan tarpeet ja odotukset hyvissä ajoin ja heille annetaan mahdollisuus osallistua huollon suunnitteluun. Toimivan järjestelmäkokonaisuutensa ansiosta RTH Oy pystyy tuottamaan parempaa asiakaspalvelua. Osa palvelua on kattava ja reaaliaikainen seuranta, jolla loppukäyttäjä pidetään ajan tasalla työn edistymisestä. Lisäksi asiakkaalle tuotetaan kattava raportointi huoltotoimenpiteistä.

Kaikki palauteet ovat tärkeitä. Palauteet ohjataan asiakaspalvelun kautta eteenpäin, minkä jälkeen ne koostetaan ja käsitellään sisäisissä palavereissa. Palautteita hyödynnetään puutteiden tunnistamisessa sekä koulutuksen ja perehdytyksen parantamisessa. 

Hyvästä työilmapiiristä hyötyvät sekä työporukka että asiakkaat

Yhteiset tavoitteet saavutetaan, kun hyödynnetään edellä mainittuja toimintatapoja ja -järjestelmiä ja erilaisiin työtehtäviin erikoistuneet tiimit tekevät tiivistä yhteistyötä. 

”Yhdessä tekemisen meininki on huomattavasti kasvanut vuosien varrella ja sitä haluamme edelleen kehittää koko työyhteisön voimin,” Häkkinen sanoo, ja jatkaa:

”Hyvään työilmapiiriin ja -hyvinvointiin panostamisesta hyötyy koko porukka, ja sitä kautta lopulta asiakkaatkin.”