19.6.2023 – Asiakastarinat

MPV-Infrarakenne: Osaava tiimi pysyy ajan tasalla ja erottautuu markkinoilla

Siltojen rakentamiseen ja korjaamiseen erikoistuneen MPV-Infrarakenne Oy:n osaava henkilöstö on jo 200 siltakorjauksen ja 40 uuden sillan rakentamisen takana. Pienestä kirvesmiesporukasta vuonna 2009 alkunsa saaneesta yrityksestä on kasvanut taitorakenteiden erikoisosaaja.

Yrityksen referensseihin lukeutuu siltarakenteiden lisäksi muita vaativia betonirakenteita, kuten patorakentamista ja paikallavalurakenteita. Kädenjälkeä on nähtävillä esim. osassa Helsingin metrosiltoja ja Turun funikulaarissa.

Pääomistajiensa (Margus, Pasi ja Ville) nimien etukirjaimista etuliitteensä saanut MPV-infrarakenne työllistää tänä päivänä 23 työntekijää ja tekee n. 17 miljoonan euron liikevaihtoa. Kasvua ovat vauhdittaneet erityisosaamisen jatkuva päivittäminen ja laatujärjestelmään panostaminen.

Yritys on yhtä kuin henkilöstönsä – pitkänäköisyys ja kouluttautuminen tuottavat tulosta

Yritystä ja sen laatujärjestelmää on rakennettu tilaaja mielessä. Toimitusjohtaja Pasi Pelkosen mukaan ydintavoite on kohdata ja toteuttaa tilaajan toiveet laadukkaasti, tarjoten heille parhaan mahdollisen työsuorituksen. Yritys takaa tämän kattavalla laatujärjestelmällä, monipuolisella kalustolla ja ennen kaikkea taitavan henkilöstönsä avulla.

”Yritys on yhtä kuin henkilöstönsä. Henkilöstön koulutus ja osaaminen ovat välttämättömiä lähtökohtia liiketoiminnalle. Meidän periaatteenamme on alusta asti ollut, että pitää olla henkilöstö, joka kykenee tarjoamaan laajan taitopohjan monenlaiseen vaativaan rakennusprojektiin”, Pelkonen kertoo.

”Kannustamme työntekijöitä kouluttautumaan lisää, jotta erottuisimme jatkossakin markkinoilla erityisen osaavalla henkilöstöllä.”

Yrityksellä onkin poikkeuksellinen määrä henkilöpätevyyksiä. Lähes kaikilla yrityksen toimihenkilöillä on RATEKOn siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristystöiden työnjohtajan pätevyys, minkä lisäksi viidellä henkilöllä on Eurofinnsin siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjän sertifikaatit. Yrityksen työntekijöille on myönnetty myös useita FISEn henkilöpätevyyksiä.

”Näen, että työntekijöiden henkilöpätevyydet hyödyttävät myös yritystä. Julkisten hankkeiden tarjouspyynnöissä esimerkiksi edellytetään usein myös henkilöpätevyyksiä. Vaativa osaaminen erottautuu markkinoilla henkilöpätevyyksien avulla jo tarjousvaiheessa”, toimitusjohtaja Pelkonen sanoo.

Kaiken ei tarvitse tapahtua heti – sinnikkyys palkitsee

MPV-Infrarakenteelle on myönnetty sekä RALA-pätevyys että RALAn laatu- ja ympäristösertifikaatit. Nämä ovat avanneet tien tiettyihin kilpailutuksiin, esimerkiksi tarjoamaan pääurakointia siltarakennuskohteisiin. Sertifikaatit toimivat osoituksena yrityksen panostuksesta vastuullisiin ja jatkuvasti kehittyviin laadunhallinta- ja ympäristönhallintajärjestelmiin.

Kokonaisuudessaan yrityksen laatujälki syntyy siitä, että työmaan henkilöstö on sitoutunut yhteiseen toimintatapaan ja laatujärjestelmään, laatupäällikkö Hanna Turunen kertoo.

Laatutyötä rakennetaan koko ajan systemaattisesti pala palalta eteenpäin. Konkreettisena esimerkkinä hän antaa tavoitteen siltaluokituksen nostamisesta myös sillanrakentamisen osalta korkeimman vaatimusryhmän (R1 Suuret tai erittäin vaativat siltaurakat) tasolle. Siltojen korjaamiseen heillä korkein luokitus erittäin suuriin ja erittäin vaativiin sillankorjausurakoihin jo on.

”Olemme saaneet sertifiointiauditointien yhteydessä hyviä vinkkejä ja ohjeita, joista on voitu muodostaa suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen. Ympäristösertifiointi esimerkiksi on tulevaisuudessa selkeä kilpailuvaltti”, Turunen toteaa ja rohkaisee muitakin hyppäämään kehityksen junaan.

”Sinnikkyys palkitsee – kaiken ei tarvitse tapahtua heti, vaan asioita kannattaa lähteä kehittämään pala palalta parempaan suuntaan.”