Kuivaketju10 auttaa ennakoimaan ja ehkäisemään kosteusvaurion riskejä

Kuivaketju10 on kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla torjut tehokkaasti kosteusvaurioiden riskejä rakennusprosessissa ja -kohteessa.

Kuivaketju10-toimintamallissa kosteusvaurioita ehkäistään kaikkien rakennusprosessin tahojen järjestelmällisellä yhteistyöllä. Sen avulla voidaan välttää yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

Maksuttoman toimintamallin perustana ovat

  • riskilista, joka sisältää 10 suomalaisen rakentamisen keskeisintä kosteusriskiä
  • todentamisohje, joka opastaa määriteltyjen kosteusriskien torjumiseen.

Toimintamallin toteutusta palvelee sähköinen järjestelmä osoitteessa kk10.rala.fi. Se sisältää kaikki toimintaohjeet ja helpottaa hanketahojen välistä tiedonvaihtoa. Järjestelmän käyttö mahdollistaa myös rakentamisen aikaisen RALA Kuivaketju10 -statuksen myöntämisen kohteelle. 

Kuivaketju10-toimintamalli

  1. Kattaa hankkeen kaikki vaiheet tilaamisesta käyttöönottoon ja käyttöön.
  2. Sisältää konkreettiset menettelyohjeet hankkeen kaikille osapuolille.
  3. Etenee valtuutetun kosteudenhallintakoordinaattorin valvonnassa.
  4. Asettaa vähimmäistason kosteudenhallinnan todentamiselle ja dokumentaatiolle.
  5. Täyttää kosteusasetuksen ja rakennusvalvonnan vaatimukset.

Pientaloille, asuinkerrostaloille ja toimistorakennuksille on laadittu oma käytön ja ylläpidon riskilista. Pääset lataamaan sen täältä.

icon-papers.svg

Toimintaprosessi lyhyesti

1. Tilaaja valtuuttaa hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan.

2. Tilaaja tekee hankkeen toteuttajien kanssa urakkasopimuksen, jossa sitoudutaan myös Kuivaketju10-mallin käyttöön.

3. Tilaaja tekee hankeaikataulun, jonka realistisuus arvioidaan aluksi koordinaattorin kanssa ja myöhemmin suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa.

4. Suunnittelijat tarkentavat riskilistan ja todentamisohjeen hankkeen erityispiirteiden mukaisiksi.

5. Urakoitsijat toteuttavat suunnitelmat sekä todentavat ja dokumentoivat riskikohtien onnistuneen toteutuksen. Myös koordinaattori valvoo tätä todentamista.

Marja Laitinen

Marja Laitinen

Kosteudenhallinta

Kuivaketju10, Lead Auditor

puh. 050 310 1177