Yrityksen Rakennustoimisto PRM Oy
Referenssin numero: tiedot
Hankkeen nimi
Sijaintipaikkakunta
Rakennuttaja/ tilaaja
Sisällön kuvaus
Valmistumisvuosi
Urakan/ toimeksiannon kesto kk
Sopimussumma
Sopimusmuoto
Maksuperuste
Alihankinta-aste %
Alihankkijoiden määrä kpl
Lisätietoja
Tietojen syöttö KK / Vuosi /