• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja

  RALA-SERTIFIOINTIHAKEMUS

  *Yrityksen nimi
  *Y-tunnus
  *Postiosoite
  *Postinumero
  *Postitoimipaikka
  *Yrityksen kotipaikka
  Laskutusosoite
  OVT tunnus / verkkolaskuosoite
  Välittäjätunnus
  Operaattori
  *Puhelin
  *Internetosoite
  *Yhteyshenkilön nimi
  *Asema yrityksessä
  *Puhelin
  *Sähköposti
  *Yrityksen liikevaihto (milj. euroa)
  *Henkilöstömäärä

  *Yrityksemme hakee RALA-sertifiointia


  *merkityt kentät pakollisia  Sertifioinnin sopimusehdot

  Saadakseen sertifikaatin yrityksellä tulee olla toimintajärjestelmässään kuvattuna vaaditut menettelyt ja toiminnan on oltava käytännössä kuvattujen menettelyjen mukaista. Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta myöntää arvioijien esitykseen perustuen sertifikaatin, jos vaatimukset täyttyvät. Sertifikaatissa mainitaan yrityksen osat ja toimialat, joita sertifiointi koskee. RALA ylläpitää internetsivullaan ajantasaista sertifikaattirekisteriä.

  Sertifikaatin voimassaolo

  Sertifikaatin voimassaolo edellyttää, että yritys täyttää jäljempänä esitetyt velvollisuutensa sertifioinnin osalta, seuranta-arvioinnit on tehty ja mahdolliset puutteet korjattu. RALAn arviointilautakunta voi peruuttaa sertifikaatin, jos yritys ei täytä sertifioinnin ehtoja, laiminlyö sertifioinnin vuosi- tai arviointilaskujen maksamisen, tekee konkurssin tai lopettaa sertifioinnin kattaman toiminnan muutoin. Yrityksellä on oikeus luopua sertifioinnista kirjallisella ilmoituksella, jolloin sen on samalla palautettava voimassaoleva sertifikaatti RALAan.

  Velvollisuudet

  Sertifikaatin saaneen yrityksen velvollisuutena on ylläpitää ja kehittää toimintajärjestelmää sertifioinnin vaatimusten mukaisesti ja varmistaa, että yrityksen toiminta on toimintajärjestelmän mukaista. Yrityksen on ilmoitettava asiakkaalle, mikäli palvelu ei tapahdu sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti.

  Yritys on velvollinen ilmoittamaan RALAan kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat sertifikaatin voimassaoloon tai toimialaan. Yrityksen tulee päästää arvioijat tiloihinsa suorittamaan arviointia ja toimia yhteistyössä arvioijien kanssa. Yrityksellä on oikeus olla näyttämättä liikesalaisuuksia, jos toimintajärjestelmän toimivuus voidaan osoittaa muuten. Arvioijilla on salassapitovelvollisuus arvioitavien yritysten tietojen osalta.

  RALA valitsee yritykselle arvioijat. Arvioija voi olla RALAan työsuhteessa tai sopimussuhteessa. Sopimussuhteessa olevat arvioijat saavat laskuttaa arvioitavaa yritystä suoraan hinnastossa esitettyjen veloitusperusteiden mukaan.

  RALA on vastuussa seuranta-arviointien hoitamisesta ajallaan, ja velvollinen huolehtimaan, että yritystä koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja että yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. RALA tiedottaa arviointilautakunnan päätöksistä yritykselle.

  Valitusmenettely ja muutokset

  Jos yritys katsoo aiheelliseksi valittaa arviointilautakunnan päätöksestä, valitus perusteluineen on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus osoitetaan RALAn hallitukselle. Hallitus käsittelee valituksen seuraavassa kokouksessaan.

  RALAn hallitus voi muuttaa tätä sertifiointimenettelyä tai sen osia. Muutokset eivät vaikuta yrityksen oikeuteen käyttää sertifikaattia siirtymäajan kuluessa, joka ilmoitetaan kirjallisesti sertifikaatin saaneille yrityksille.


  Liitetiedostot:
  Lataa tiedosto (max 1 x 10mb, isommat tai useammat tiedostot lähetetään sähköpostitse)
  Tiedosto 1:
  Tiedosto 2:
  Tiedosto 3:


  Voit tallentaa ja jatkaa hakemusta kunnes rastitat tämän "hakemus valmis" kohdan. Kun hakemus tallennetaan valmiiksi merkittynä lähetetään siitä tieto myös RALAan jossa hakemus otetaan käsittelyyn.
  Ensimmäisellä tallennuskerralla saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen linkin josta pääset myöhemmin jatkamaan hakemusta.

     Sopimusehdot tulee hyväksyä ennen tallennusta.