• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  RALA-certifieringen är en bekräftelse på att företagets verksamhet är högklassig

  RALA-certifieringen är ett förfarande för utvärdering och godkännande av byggbranschföretagens verksamhets- och miljösystem. Med hjälp av responsen som erhålls under utvärderingen kan företaget utveckla sin verksamhet och förbättra sin riskhantering och konkurrenskraft.

  Bekanta dig med RALA-certifieringen

  Vad ger en certifiering för företaget?
  Vem kan ansöka om certifiering?
  Hur får ett företag certifiering?
  Hur länge gäller certifieringen?
  Vilka är utvärderingsgrunderna?

  Vad ger en certifiering för företaget?

  • Verksamhets- och miljösystemet får en offentlig bekräftelse. 
  • Konkurrenskraften ökar, då nivån på kvalitetsledningen kan påvisas. 
  • Verksamheten kan utvecklas med hjälp av responsen. 
  • Vem kan ansöka om certifiering?

   • planering- och byggherreföretag 
   • bygg- och installationsföretag
   • Hur får ett företag certifiering?

    1. Företaget beskriver sina centrala verksamhetskoncept och utvärderar dem utgående från BYKVA:s utvärderingsgrunder.
    2. Företaget fyller i en ansökan om certifiering och sänder den med bilagor till BYKVA.
    3. BYKVA behandlar ansökan och överenskommer om utvärderingen.
    4. BYKVA gör en första utvärdering på företagets verksamhetsställen.
    5. BYKVA:s bedömningsnämnd besluter om ett certifikat ska beviljas för de verksamheter, som behandlats under utvärderingen.

    Detaljerad information om certifieringsprocessen finner du i beskrivningen av certifieringsförfarandet.

    Hur länge gäller certifieringen?

    Certikatet gäller högst tre år åt gången, om villkoren för certifiering uppfylls. Att villkoren för certifiering uppfylls kontrolleras med hjälp av en uppföljande utvärdering en gång om året. 

    Vilka är utvärderingsgrunderna?

    Av utvärderingsgrunderna framgår kraven på ledningen och projekthanteringen i företaget. I utvärderingsgrunderna ingår observationer om särdragen i branschen och kraven som beställarparten ställer. I utvärderingen kontrolleras faktorer som bland annat hänför sig till kvalitetssäkringen och skötseln av säkerhets- och miljöfrågor. 

    Utvärderingsgrunderna för en planeringstjänst
    Utvärderingsgrunderna för en byggherretjänst
    Utvärderingsgrunderna för bygg- och installationsföretag