• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /
  • RALA-nimikkeistö /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot
  • RALA-nimikkeistö

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat
  • Kuivaketju 10-status -kohteet

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
   • RALA-nimikkeistö
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
   • Kuivaketju 10-status -kohteet
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Rala-behöriga företag gör ett ansvarsfullt och högklassigt arbete

  RALA-behörigheten är ett bevis på att företaget idkar en ansvarsfull, tillförlitlig och yrkeskunnig verksamhet. Behörigheten beviljas av en obunden bedömningsnämnd.

  Bekanta dig med RALA-behörigheten

  Vad berättar behörigheten om företagets verksamhet?
  Vilken nytta drar företaget av behörigheten?
  Hur hänför sig beställaransvarslagen till behörigheten?
  Vem kan ansöka om behörighet?
  Hur får ett företag behörighet?
  Hur länge gäller behörigheten?

  Vad berättar behörigheten om företagets verksamhet?

  • Den tekniska kompetensen och resurserna har verifierats. Utvärderingen bygger på referensobjekten och personal- och materielresurserna. 
  • Kraven på registrering och anmälning som beställaransvarslagen ställer uppfylls. 
  • Ansvarsförsäkringar har tecknats och skatter och pensionsavgifter har betalts. 
  • Bokslutsuppgifterna uppfyller kraven i lagstiftningen. 
  • Vilken nytta drar företaget av behörigheten?

   Beställare kan förutsätta att företaget påvisar sin lämplighet att genomföra ett byggprojekt. RALA-behörighetsintyget med bilagor ersätter till exempel de utredningar som upphandlingsannonser förutsätter över att företaget fullföljt sina lagstadgade förpliktelser och innehar den kompetens som branschen förutsätter. Ett företags behörighstsintyg fås fram med funktionen företagssökning. Beställare kan direkt kräva RALA-behörighet av dem som genomför projektet.

   Hur hänför sig beställaransvarslagen till behörigheten?

   Ett företag ska uppfylla de krav på registrering och anmälning, som beställaransvarslagen ställer, för att kunna få RALA-behörighet.

   Företaget behöver inte inhämta de uppgifter som lagen kräver från olika register, utan Vastuu Groups tjänsten tar hand om det. Programmet Pålitlig Partner ingår i årsavgiften för RALA-behörigheten.

   Vem kan ansöka om behörighet?

   Alla sådana företag i byggbranschen och organisationer inom den offentliga förvaltningen, som har referensobjekt i Finland och tillräckliga bokslutsuppgifter, kan ansöka om behörighet. 

   Behörigheten är bunden till ett visst FO-nummer och den beviljas branschvis enligt Byggandets Kvalitet BYKVA rf:s behörighetsnomenklatur. En koncern kan ansöka om RALA-behörighet skilt för varje enskilt bolag eller varje enskild resultatenhet.

   Hur får ett företag behörighet?

   1. Företagets kontaktperson fyller i en elektronisk ansökan och levererar nödvändiga bilagor till BYKVA.
   2. BYKVA kontrollerar att ansökan är komplett och bereder den för bedömningsnämnden
   3. BYKVA:s bedömningsnämnd behandlar ansökan och besluter om att behörighet ska beviljas.

   Detaljerad information om behörighetsprocessen finner du i beskrivningen av behörighetsförfarandet.

   Hur länge gäller behörigheten?

   RALA-behörigheten förnyas med ett års intervall i BYKVA:s elektroniska tjänst, som företaget får egna koder till. Företaget kan också spara sina ändrade företags- och referensuppgifter i tjänsten.

   Vi sänder en påminnelse om att behörighetsuppgifterna uppdateras tre månader innan perioden löper ut.