• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Rakennushankkeiden eri osapuolet erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan

  RALA-palaute -järjestelmään kertyneiden tietojen analyysi kertoo, että rakennushankkeiden eri osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan. Osapuolten toisilleen antama palaute on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan noussut vuodesta 2014, jolloin tietoja analysointiin edellisen kerran. Erityisen tyytyväisiä ollaan osapuolten henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn. Kehityskohteina korostuivat riskienhallinta ja alihankkijoiden toiminnan ohjaus.

  RALA-palaute on rakennusalan oma palautetyökalu, jonka avulla rakennusprojektin eri osapuolten on helppo kerätä palautetta projektin aikaisesta toiminnastaan. Vakioidun kysymyspatteriston ansiosta järjestelmän kautta annettu palaute on vertailukelpoista ja mahdollistaa järjestelmään kertyneiden tietojen analysoinnin. Edellisen kerran palautejärjestelmän tietoja analysoitiin vuonna 2014, jolloin analyysi kattoi lähes 2 000 rakennushanketta. Uusimmassa analyysissä oli mukana 1 017 vuosina 2016-2020 toteutettua rakennushanketta.

  ”Palautteiden mukaan niin tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat kuin myös urakoitsijat ovat erittäin tyytyväisiä toistensa toimintaan. Osapuolten rakennusaikainen toiminta saa erittäin hyvää palautetta. Erityisesti osapuolten henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn ollaan tyytyväisiä. Sen sijaan riskienhallintaan ja alihankkijoiden toiminnan ohjaukseen ja valvontaan kaivataan voimakkaampaa panostamista”, analyysin suorittanut tutkija Juha-Matti Junnonen Tampereen yliopistosta kiteyttää tulokset.

  ”On ilahduttavaa huomata, että tyytyväisyys on kasvanut entisestään. Samalla toki on muistettava, että nyt analysoitu aineisto on RALAn asiakkaiden keräämää referenssipalautetta ja meillä on vielä tekemistä, ennen kuin koko toimiala pääsee samalle tasolle tämän parhaimmiston kanssa. RALAn tulee jatkaa työtä toiminnallisen laadun parantamiseksi ja alan kansallisen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tämän olemme asettaneet strategiseksi tavoitteeksemme”, RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman lisää.

  Analyysin tulokset lyhyesti

  Tilaajien toiminnan osalta muut hankeosapuolet ovat tyytyväisiä roolien ja tehtäväjaon selkeyteen, panostuksiin työturvallisuuteen sekä henkilöstön osaamiseen ja yhteistyökykyyn. Kehityskohteina palautteiden perusteella olisi suotavaa, että tilaajat painottaisivat valintakriteereissään enemmän osaamisen ja toimintatapojen kehittämistä sekä kiinnittäisivät enemmän huomiota riskien ja vastuun jakoon sekä niiden oikeudenmukaisuuteen. Pääurakoitsijat ja rakennuttajat toivoisivat lisäksi, että tilaajat nopeuttaisivat lisä- ja muutostyöesitysten käsittelyä sekä päätöksentekoaan ylipäätään.

  Pääurakoitsijoiden toimintaan tilaajat ja rakennuttajat ovat hyvin tyytyväisiä. Positiivista palautetta kerää erityisesti pääurakoitsijoiden henkilöstön yhteistyökyky sekä reagointinopeus muutoksiin ja häiriötilanteisiin. Kehitettävää sen sijaan on alihankkijoiden toiminnan tehokkuudessa, pääurakoitsijoiden riskienhallintamenettelyissä sekä hankekohtaisten asioiden raportoinnissa. 

  Suunnittelijoiden toiminnassa tyytyväisyyttä nostattaa aikataulutavoitteissa pysyminen, yhteistyökyky ja ammattitaito. Kehittämisen kohteet liittyvät riskienhallintamenettelyihin sekä alikonsulttien toimintaan. Pääurakoitsijat näkevät kehittämisen kohteena myös suunnittelijoiden oman toiminnan laadunvarmistuksen.

  Tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan noussut vuodesta 2014

  Verrattuna vuoden 2014 analyysiin osapuolten palaute toistensa toimintaan on kehittynyt hyvin positiivisesti ja osapuolten tyytyväisyys keskinäiseen toimintaan on noussut. Poikkeuksen tekevät pääurakoitsijoiden arviot rakennuttajien toiminnasta, joka ei ole saanut niin hyviä arviointeja nyt tehdyssä analyysissä kuin aiemmin.

  Tyytyväisyyden aiheet ovat kuitenkin pysyneet ennallaan: osapuolet ovat tyytyväisiä toistensa henkilöstöön ja yhteistyöhön – eli henkilösidonnaiset tekijät ovat hyvällä tasolla. Myös tyytymättömyyden syyt ovat pitkälti samat kuin aiemmin eli riskienhallintamenettelyihin sekä alihankkijoiden ja -konsulttien toimintaan kaivataan edelleenkin jäntevämpää otetta ja kehittämistä.

  RALA Projektipalauteanalyysi 2020, tiivistelmä

  RALA Projektipalauteanalyysi 2020, taulukot

  Vuoden 2014 analyysin tulokset

   

  Lisätietoja:

  Juha-Matti Junnonen, tutkija, Tampereen yliopisto, p. 050 300 3106, juha-matti.junnonen@tuni.fi

  Tuula Råman, toiminnanjohtaja, Rakentamisen Laatu RALA ry, p. 0400 607 429, tuula.raman@rala.fi

  07.09.2020


  Lisää artikkeleita:

  10.11.2021RALAn lausunto koskien maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista
  03.11.2021RALA etsii sopimusarvioijaa Etelä-Suomen alueelle laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien arviointityöhön
  01.11.2021Rakennusalan opiskelija huomio! RALA arpoo liput RecoTech-tapahtumaan
  25.10.2021Uusi versio Kuivaketju10 -riskilistasta käyttöön tänään
  11.10.2021RALA etsii toimitusjohtajaa
  01.10.2021Uutiskirje 3/2021 on ilmestynyt
  30.09.2021Uusi RALA-referenssipalvelu käyttöön alkuvuodesta 2022
  17.09.2021RALA-referenssipalvelu auttaa rakentamaan luottamusta ja liiketoimintaa
  31.08.2021 Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry RALAn jäseneksi
  22.06.2021RALAn toimisto suljettu 5.-30.7.2021
  06.05.2021Ensimmäiset RALA-turvallisuussertifikaatit VRJ Etelä-Suomi Oy:lle ja VRJ Länsi-Suomi Oy:lle
  30.04.2021Alkuvuoden uudet RALA-pätevyydet ja -sertifikaatit
  26.04.2021RALA-sertifikaattien nimet muuttuvat
  21.04.2021RALAn sertifiointipalvelut laajenevat turvallisuusjärjestelmän arviointiin
  08.04.2021Infraroad Oy: RALA-pätevää rakentamista ja kunnossapitoa
  09.02.2021Miia Asikainen RALAn kehitysjohtajaksi
  22.12.2020Loppuvuoden uudet RALA-pätevyydet ja RALA-sertifikaatit
  17.12.2020RALA Kuivaketju10-statusten myöntäminen alkaa – status on puolueeton osoitus kohteen kuivaketjun katkeamattomuudesta
  15.12.2020RALA-pätevyyden toimialanimike 15.9 lakkautetaan
  08.12.2020Kiinteistöliitto Uusimaa ry RALAn jäseneksi