• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /
  • RALA-nimikkeistö /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot
  • RALA-nimikkeistö

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat
  • Kuivaketju 10-status -kohteet

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
   • RALA-nimikkeistö
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
   • Kuivaketju 10-status -kohteet
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Kuivaketju10-kysely: rakentamisen kosteudenhallinnassa riittää vielä parannettavaa

  RALAn uusimman Kuivaketju10-kyselyn mukaan kosteudenhallinnassa edetään pienin askelin, mutta paljon on edelleen tehtävää. Tutkija Juha-Matti Junnonen pohtii kyselyn lisäksi yleisemmin kosteusasioiden roolia suomalaisessa rakentamisessa.

  Rakentamisen Laatu RALA ry selvitti nyt kolmatta kertaa kosteudenhallinnan parissa työskentelevien kokemuksia Kuivaketju10-toimintamallista. Marraskuussa 2021 toteutettu kysely suunniteltiin ja suunnattiin erikseen rakennusvalvonnan työntekijöille sekä Kuivaketju10-toimintamallin sähköisen järjestelmän käyttäjille.

  Rakennusvalvonnan piirissä Kuivaketju10:n tunnettuus on hieman kasvanut, ja 60 % vastaajista tuntee sen hyvin tai erittäin hyvin. Vastanneista valvojista 54 % arvioi kuitenkin, että rakennushankkeeseen ryhtyvät tuntevat toimintamallin huonosti tai hyvin huonosti. Sen käyttöä edistettäisiin vastaajien mukaan parhaiten tiedottamisella ja eri hanketahojen koulutuksella. Tarjolla olevia riskilistauksia, tehtäväkuvauksia ja ohjeistusta pidetään enimmäkseen toimivina.

  Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän käyttäjistä 73 % pitää sen käyttöliittymää hyvänä tai erittäin hyvänä. Järjestelmän koetaan tukevan osapuolten yhteistyötä ja lisäävän tietoisuutta kosteudenhallinnasta. Vastaajat kokevat myös, että koko toimintamalli vaikuttaa positiivisesti rakentamisen laatuun ja tuo asioiden hoitoon helppoutta ja järjestelmällisyyttä.

  Joustava ja edelleen kehittyvä toimintamalli

  Juha-Matti JunnonenKyselyä oli toteuttamassa tutkija Juha-Matti Junnonen Tampereen Yliopistosta. Myös edellisistä kyselyistä vastanneena hän tunnistaa tuloksista tietyt toistuvat perushavainnot.

  "Isommissa kaupungeissa kosteudenhallintaa hoidetaan hieman pienempiä paremmin. Tämä on sikäli ymmärrettävää, että jälkimmäisissä rakennushankkeetkin ovat tyypillisesti pienempiä ja kosteudenhallinnan rooli on niissä usein vähäisempi", toteaa Junnonen.

  Kyselyn kommenteissa toivottiin, että Kuivaketju10:n sähköinen järjestelmä soveltuisi paremmin erityyppisiin hankkeisiin. Junnonen huomauttaa, että järjestelmä kyllä mahdollistaa jo nyt joustavan ja kohteen mukaisen käytön.

  "Kuivaketju10 on hyvä alusta, jota kukin voi muokata miten haluaa. Ehkä systeemiä luetaan liian yksioikoisesti eikä oivalleta, että sitä voidaan pienellä vaivannäöllä soveltaa juuri omaankin projektiin."

  Kyselyn vastausmäärä jäi rakennusvalvonnan osalta reilusti aiempaa pienemmäksi, mihin saattoi vaikuttaa sen toteutus juuri joulun alla.

  "Lisäksi kyselyjä on tehty nyt aika tiuhaan, vuosina 2018, 2019 ja 2021. Toimintamallia kehitetään edelleen, joten ehkä hieman pidemmän ajan jälkeen nähdään paremmin, miten kehitystoimet vaikuttavat sen käyttöön ja ihmisten kokemuksiin", arvelee Junnonen.

  Kosteudenhallinta on samalla omaisuudenhallintaa

  Kosteudenhallinta nousi 2010-luvun puolivälissä vahvasti julkiseen keskusteluun esimerkiksi kouluissa havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi. Aiheesta onkin tehty useita selvityksiä ja tutkimuksia, ja sen painoarvo on kasvanut entistä suuremmaksi.

  "Sisäilmaongelmat liittyvät usein vanhoihin kiinteistöihin, joissa niihin on hankala puuttua. Huomio kiinnittyy siksi enemmän tuleviin hankkeisiin ja ratkaisuihin, joilla ongelmia voidaan ehkäistä. Tässä suhteessa Kuivaketju10 on sikäli ainutlaatuinen, ettei muita näin pitkälle vietyjä toimintamalleja ole tarjolla."

  Yleisesti ottaen kosteudenhallinnassa mennään Junnosen mukaan toki jatkuvasti eteenpäin. Samalla hän muistuttaa, että kosteushaittojen taustalla voi olla kiinteistön rakennusvaiheen lisäksi sen suunnitteluun tai käyttöön liittyviä seikkoja.

  "Kosteudenhallinnan pitäisi olla jokaisessa hankkeessa itsestäänselvyys, kuten vaikka rakenteiden lujuuteen ja kantavuuteen liittyvät asiat. Mutta on paljon tilaajan halusta ja valmiudesta kiinni, miten asioihin kiinnitetään huomiota. Tilaajalle kyse on omaisuuden hallinnasta ja siitä, mitä hän vaatii esimerkiksi suunnittelulta."

  Kuivaketju10:n vahvuuksiin kuuluukin, että se kattaa ohjeineen koko rakennushankkeen aina tilaamisesta ja suunnittelusta alkaen.

  "Helposti ajatellaan, että kosteusasiat liittyvät vain työmaavaiheeseen, eli että juuri projektin viimeisen lenkin pitää ottaa kaikki asiat huomioon. Säädösmaailmassa tähän on sikäli puututtu, että jo rakennuslupa edellyttää kosteudenhallintaselvitystä. Sen avulla tilaaja voi osoittaa omat vaatimuksensa kosteudenhallinnalle ja siten auttaa muiden osapuolten työtä", sanoo Junnonen.

  Selvitykset, suunnitelmat ja muut käsitteet menevät kuitenkin usein maallikoilta iloisesti sekaisin, ja kyselyssäkin käy ilmi, ettei kosteudenhallintaselvityksiä monestikaan tehdä. Junnonen korostaa kosteudenhallinnan tärkeyttä, mutta pohtiikin samalla, otetaanko säädöksissä tarpeeksi huomioon erilaisten hankkeiden laaja, vaihteleva kirjo.

  "Isoissa hankkeissa tilaajina ovat tavallisesti ammattimaiset toimijat, ja pienemmissä usein yksittäiset kuluttajat. Voi tietysti kysyä, tarvitseeko kaikkiin kohteisiin välttämättä vaatia samankaltaisia selvitys- ja lupamenettelyjä." 

  Kyselyn tarkemmat tulokset voit ladata alta:

  Rakennusvalvonnoille suunnattu kysely
  Sähköisen järjestelmän käyttäjät

  22.02.2022


  Lisää artikkeleita:

  26.09.2022HUOMIO! www.rala.fi ja muut sähköiset palvelut pois käytöstä 30.9.-2.10.
  19.09.2022Opas: Tilintarkastuksen perusteet ja velvollisuudet PK-yrityksille
  07.07.2022RALA-sertifioinnin arviointiperusteiden näyttövaatimuksia tarkennettu
  17.06.2022RALA etsii ASIANTUNTIJAA johtamisjärjestelmien arviointityöhön
  17.06.2022Ensimmäinen RALA Kuivaketju10-status myönnettiin 15.6.2022
  16.06.2022Kesäkuun uudet RALA-pätevät ja RALA-sertifioidut yritykset
  12.06.2022RALA sai johtoonsa kokeneen joukkuepelaajan
  27.05.2022Alkuvuoden uudet RALA-pätevät ja RALA-sertifioidut yritykset
  24.03.2022RALAn toimialanimikkeistö uudistuu
  22.02.2022Kuivaketju10-kysely: rakentamisen kosteudenhallinnassa riittää vielä parannettavaa
  17.01.2022RALAn toimitusjohtajaksi Kirsi Hautala – uusi toimitusjohtaja haluaa RALAsta kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuustalon
  05.01.2022RALA-sertifioinnin hinnoittelu muuttuu: toisen ja kolmannen RALA-sertifikaatin vuosimaksusta alennus
  20.12.2021RALAn hallituksen uusi puheenjohtaja Hanne Perälä peräänkuuluttaa alalle kestävän rakentamisen ajatteluloikkaa
  19.12.2021RALA toivottaa hyvää ja rauhallista joulunaikaa!
  10.11.2021RALAn lausunto koskien maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista
  03.11.2021RALA etsii sopimusarvioijaa Etelä-Suomen alueelle laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien arviointityöhön
  01.11.2021Rakennusalan opiskelija huomio! RALA arpoo liput RecoTech-tapahtumaan
  25.10.2021Uusi versio Kuivaketju10 -riskilistasta käyttöön tänään
  11.10.2021RALA etsii toimitusjohtajaa
  01.10.2021Uutiskirje 3/2021 on ilmestynyt
  30.09.2021RALA julkaisee uuden referenssipalvelun