Yrityksen Rakennustoimisto PRM Oy
Referenssin numero: 20 tiedot
Hankkeen nimi Sevo, Revisio 2014
Sijaintipaikkakunta Seinäjoki
Rakennuttaja/ tilaaja Vaskiluodon Voima Oy
Tilaajan yhteyshenkilö Lasse Torrbacka
Sisällön kuvaus Vuosihuoltotyöt Seinäjoen voimalaitokselle sisältäen hiekkapuhallus-, rakennus- ja maalaustyöt aputöineen.
Valmistumisvuosi 2014
Urakan/ toimeksiannon kesto 4 kk
Sopimussumma 0,1 M€
Sopimusmuoto osaurakka
Maksuperuste laskutyö
Alihankinta-aste 0 %
Alihankkijoiden määrä kpl
Lisätietoja
Tietojen syöttö KK / Vuosi 5 / 2015