• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja

  RALA-sertifiointimenettely

  Tuotteet RALA-sertifiointi RALA-sertifiointimenettely

  Tutustu RALA-sertifiointimenettelyyn

  Tarkoitus
  Sertifiointiprosessi
  Hinnoittelu 

  RALA-sertifiointi on rakennusalan omista tarpeista lähtevä ja alalle soveltuva toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely. Sertifioinnin vaatimukset on esitetty arviointiperusteissa. Rakennuttamiselle, suunnittelulle ja rakentamiselle on omat arviointiperusteensa. Toimialakohtaiset arviointiperusteet löytyvät RALAn internetsivuilta. Arviointi tehdään siinä laajuudessa, jonka sertifiointia hakeva yritys on valinnut ja ilmoittanut hakemuksessaan.

  Tarkoitus

  RALA-sertifioinnin tarkoituksena on nostaa yritysten toiminta- ja laadunhallintajärjestelmien tasoa, parantaa kilpailukykyä ja toiminnan laatua sekä tarjota rakennusalan yrityksille hinnaltaan ja sisällöltään sopiva julkinen, kolmannen osapuolen tekemä toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely. Lisäksi tarkoituksena on kannustaa yrityksiä toimintatapojensa järjestelmälliseen kehittämiseen, levittää tietoa sertifioiduista yrityksistä ja auttaa tilaajia yritysten arvioinnissa ja valinnassa. Yritys voi hyödyntää RALA-sertifiointia laadunhallintansa tason osoittamisessa.

  Sertifiointiprosessi

  RALAn hallitus on hyväksynyt arviointiperusteet ja -periaatteet, ja niitä voidaan muuttaa vain hallituksen päätöksellä. RALAssa arviointimenettelyn osapuolina toimivat arviointilautakunta, RALA-sertifioinnin vastuuhenkilöt, assistentit ja arvioijat.

  Sertifiointimenettelyn vaiheet ovat:

  1. Yrityksen oman toiminnan kehittäminen ja menettelyjen kuvaaminen

  2. Arviointiperusteisiin tutustuminen ja itsearviointi

  3. Sertifiointihakemuksen ja itsearvioinnin toimittaminen RALAan
  (sopimus RALAn kanssa syntyy, kun yrityksen edustaja toimittaa RALAan allekirjoitetun sertifiointihakemuksen)

  a. Arviointiperustelomake, johon itsearviointi tehdään, hakemuslomake ja hinnasto ovat saatavana RALAn internetsivuilla.
  b. Hakija merkitsee itsearvioinnissa arviointiperustelomakkeeseen kunkin vaatimuksen kohdalle lyhyen perustelun (esim. viittauksen omaan ohjeeseen, josta näyttö löytyy).
  c. Yritys voi hakea RALA-sertifiointia, kun se katsoo, että sen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteissa esitetyt vaatimukset.
  d. Sertifiointihakemus toimitetaan RALAan ja siihen liitetään mukaan täytetty itsearviointi sekä kuvaus yrityksen toiminta- tai laatujärjestelmästä (esim. laatukäsikirja).

  4. Hakemuksen käsittely ja arvioinnista sopiminen

  a. RALA valitsee arvioijat yrityksen arviointiin.
  b. RALA toimittaa arvioijille yrityksen sertifiointihakemuksen liitteineen. Vastuu arvioinnin suunnittelusta ja toteutuksesta on pääarvioijalla, joka ottaa yhteyttä sertifiointia hakevaan yritykseen ja sopii arvioinnin ajankohdasta ja tarvittavan kirjallisen lisäaineiston toimittamisesta.
  c. Pääarvioija laatii arviointisuunnitelman.

  5. Ensiarviointi

  a. Ensiarvioinnissa käydään läpi arviointiperusteiden kaikkien vaatimusten täyttyminen. Arviointi tehdään yrityksen päätoimipaikassa ja mahdollisissa sivutoimipaikoissa, jotka halutaan sertifioinnin piiriin. Rakennusyrityksen työmaatoiminnot arvioidaan soveltuvilla käynnissä olevilla työmailla. Jos yritys hakee sertifiointia useille toimialoille, kustakin arvioidaan toimialaan liittyvä projekti tai työmaa.
  b. Pääarvioija raportoi havaitut poikkeamat yritykselle ja sopii aikataulun korjaaville toimenpiteille. Yritys toteuttaa korjaukset ja kirjaa niistä selvityksen poikkeamaraportteihin. Enimmäisaika poikkeamaraporttien toimittamiseen pääarvioijalle on kolme kuukautta. Kun pääarvioija on hyväksynyt korjaavat toimenpiteet, hän toimittaa arviointiraportin poikkeamaraportteineen RALAan. Aineisto toimitetaan tiedoksi myös hakijayritykselle.
  c. Jos ensi- tai seuranta-arvioinnissa havaitaan vakavia poikkeamia, tehdään tapauskohtaisesti RALAn arviointilautakunnan päätöksellä uusinta-arviointi. Tarkoituksena on saada näyttöä siitä, että yrityksen toimintatavat ovat korjaavien toimenpiteiden jälkeen vaatimusten mukaiset.

  6. Sertifikaatin myöntäminen tai epääminen

  a. RALAn arviointilautakunta päättää RALA-sertifikaatin myöntämisestä arviointiraportin ja pääarvioijan lausunnon perusteella. Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan edellyttäen, että sertifioinnin ehdot jatkuvasti täyttyvät, minkä jälkeen se jälleen uusitaan enintään kolmeksi vuodeksi.
  b. Jos yritys katsoo aiheelliseksi valittaa arviointilautakunnan päätöksestä, valitus perusteluineen on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus osoitetaan RALAn hallitukselle. Hallitus käsittelee valituksen seuraavassa kokouksessaan.

  7. Seuranta-arvioinnit

  a. Seuranta-arvioinnilla varmistetaan, että RALA-sertifioidun yrityksen toiminta täyttää edelleen sertifiointivaatimukset. Ensimmäinen seuranta-arviointi tehdään noin vuoden kuluttua RALA-sertifikaatin myöntämisestä. Jatkossa yritys arvioidaan vuosittain. RALAn arviointilautakunta voi tarvittaessa päättää vuosittaisen seuranta-arvioinnin lisäksi tehtävistä arvioinneista.
  b. Seuranta-arviointi tehdään aina yrityksen päätoimipaikassa. Lisäksi kaikki yrityksen Suomessa sijaitsevat sivutoimipaikat arvioidaan kolmen vuoden aikana.

  Hinnoittelu

  RALA-sertifioinnin hinnoittelu perustuu yrityksen liikevaihdon mukaan määräytyvään vuosimaksuun. Vuosimaksun lisäksi yritykset maksavat arvioinnista siihen kuluneen ajan perusteella.

  RALAn hallitus päättää vuosittain vuosimaksujen ja arvioijien tuntiveloituksen suuruudesta. Hinnasto on nähtävillä RALAn internetsivuilla.


  RALA-sertifiointi