• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja

  Tilaajalle

  Skanska: Palautteen keruu on osa laatuseurantaa

  Skanska on keskittynyt asiakaspalautteen keräämisessä laatutekijöihin, jotka liittyvät sekä tekniseen laatuun, palveluun että toiminnallisuuteen. Annettu palaute auttaa selvittämään syitä laatuongelmiin, kun palautetta analysoidaan ja viedään eteenpäin organisaatiossa.

  Palauteen kerääminen rakennushankkeen osapuolilta ja loppukäyttäjiltä on tärkeää. Osapuolten näkemysten kartoittaminen on keino kehittää toimintaa ja rakentamisen laatua. Skanskalla palautteen kysyminen loppukäyttäjiltä kuuluu olennaisesti asuntoprojektikehityksen toimialaan. – Me kysymme omistusasuntojen ostajilta palautetta sähköisesti kahteen otteeseen: muuton jälkeen sekä noin vuoden asumisen jälkeen, kehitysjohtaja Ilkka Romo kertoo. – Asunnonostajille suunnattu kyselymme on saman sisältöinen kuin muissakin Pohjoismaissa käyttämämme, Romo jatkaa. Vastaavasti rakentamispalveluiden yritysasiakkailta kysytään palautetta rakentamisen aikana ja luovutusvaiheessa. 

  Skanskalla on keskitytty viime aikoina erityisesti rakentamisen laatua tarkastelevaan palautteeseen. – Rakennusteollisuus ry on nostanut laadun alan yhteisesti tärkeäksi asiaksi, ja mekin haluamme olla mukana laadun parantamisessa, Romo sanoo. – On myös yrityksen etu parantaa laatua ja ottaa asiakaspalaute huomioon tältä kannalta, hän jatkaa. Asiakaspalaute auttaa osaltaan löytämään mahdollisuuksia parantaa laatua. 

  Palautteen jalostaminen

  Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Råmanin mukaan palautteen keräämisen lisäksi on tärkeä myös käsitellä esiin nousseita näkökantoja. – Yrityksellä on hyvä olla määritellyt toimintatavat saadun palautteen läpikäyntiin ja hyödyntämiseen, Råman sanoo. 

  Skanskassa asiakaspalautteiden läpikäynti on osa laatuseurannan prosessia. Tulokset raportoidaan määräajoin eri yksiköille ja johtoryhmille. Palautteet ja niihin pohjautuvat tilastot käydään läpi kohteittain. – Seuraamme palautteiden vuosittaista kehitystä, Romo kertoo. Palaute vaikuttaa toimintaan. – Jos arvosanat heikkenevät, etsimme siihen syitä ja kehitämme korjaavia toimenpiteitä, Romo kertoo. 

  Loppukäyttäjäpalautteen lisäksi Skanskalla kerätään palautetta myös yhteistyökumppaneilta. Palautetyökalun kysymykset, asteikko ja seurattava indeksi on kehitetty sisäisesti. 

  RALA-palaute kaikille alan yrityksille

  Rakennusalan yrityksillä on erilaisia palautetyökaluja ja tapoja käsitellä ja hyödyntää annettuja näkemyksiä. RALAn palveluihin kuuluu RALA-palautejärjestelmä, jolla organisaatiot voivat kerätä toiminnastaan palautetta sidosryhmiltään. Organisaatiot käyttävät työkalua palautteen keruuseen toiminnan kehittämiseksi. 

  Lisäksi RALA pyytää palautetta RALA-pätevien yritysten referenssikohteista toteuttajaorganisaatioiden puolesta. – Saatujen palautteiden yhteenvetoraportit julkaistaan RALAn nettisivuilla, jos yritys on antanut siihen luvan, Råman kertoo.

  Skanska on ollut RALA-pätevä rakentaja jo 1990-luvun lopusta lähtien. RALA on pyytänyt Skanskan ilmoittamista referenssikohteista palautetta, ja Skanska on myöntänyt luvan palautteen yhteenvetoraporttien julkaisemiseen RALAn sivuilla. Yritysten tietoja voi tarkastella vapaasti RALAn Yrityshaku-sivulla.  Lisää asiakastarinoita:
  Visura Oy: Pätevää talonrakennusta Pirkanmaalla
  AJ Eurolämpö: Urakoinnin kehittäminen lähtee työssä tunnistetuista tarpeista
  Loimaan Kivi: Kivitietouden sanansaattaja
  KFS Finland Oy: Geoteknisten ratkaisujen erikoisosaaja
  Kantaputki: LVI-töitä asiakkaan ehdoilla
  Sähkölinna: Virheisiin tartutaan välittömästi
  Oteran: Liiketoimintaa tehdään ihmistä arvostaen
  Trafix: Toiminta perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen osapuolten välillä
  Turtolan Kaivin: Luvattu pitää – niin henkilöstön kuin asiakkaan suuntaan
  Savon Kuljetus: Laatu on ihmisten välistä toimintaa
  Sähköpartio: Oppisopimuksella toiveiden mukaisia sähköasentajia
  Säävälät Oy: RALA-pätevyys nopeuttaa tarjousvaiheen työtä
  West Coast Road Masters: Kantava voimamme on asiakkaan tarpeisiin perustuva joustavuus
  Copla Oy: Kehitysinto kumpuaa halusta yhdistää rakentamista ja digiratkaisuja
  Karawatski: Laatua on täyttää tilaajan tarpeet
  Uudenmaan Lämpötekniikka: Talotekniikan huolellinen edelläkävijä
  Cleanosol: Turvallista tieviestintää
  Vahtera Arkkitehdit: Elementtirakentamisesta tietomallinnuksen aallonharjalle
  Insinööritoimisto Äyräväinen: Laatujärjestelmä ohjaa toimimaan vastuullisesti
  Insinööritoimisto VM Suomalainen: Ammattimaista sillalla oloa
  Novosan: Maailmaa muutetaan vessa kerrallaan
  NCC: Digiratkaisut tukevat kestävää rakentamista
  Consti: Henkilökunnan joukossa vallitsee vahva ammattiylpeys
  Kareg Oy on vaativien olosuhteiden suunnitteluliike