• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja

  Tilaajalle

  NCC: Digiratkaisut tukevat kestävää rakentamista

  Kestävässä rakentamisessa tehdään ratkaisuja, joissa otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari. Rakennuksen huollettavuutta, korjattavuutta ja tuotteiden käyttöikää on pohdittava tarkasti jo suunnitteluvaiheessa, jotta rakennus on mahdollisimman turvallinen ja terveellinen käyttäjilleen.

  Rakennusalan yritykset voivat edistää kestävän kehityksen mukaista rakentamista esimerkiksi materiaalien valinnalla ja energiantehokkuuden suunnittelulla. NCC Buildingin ympäristöpäällikkö Laura Majoisen mukaan NCC:ssä kehitetään jatkuvasti uusia toimintatapoja kestävän rakentamisen mahdollistamiseksi. 

  Jätteet lajitellaan syntypaikallaan

  NCC:ssä kestävää rakentamista edistetään muun muassa ilmanpitävyyteen, rakennustyömaiden jätehuoltoon sekä materiaalivalintoihin liittyvillä ratkaisuilla.

  Ilmanpitävyyden parantaminen on yksi kestävän kehityksen ratkaisuista kaikissa NCC:n talonrakennushankkeissa. – Tämä on yksi konkreettinen keino käytön aikaisen energiatehokkuuden varmistamiseen jo työmaavaiheessa, Majoinen kertoo. 

  NCC:ssä on panostettu jätteiden syntypaikkalajitteluun. Rakennustyömaalla syntyvät jätteet siis lajitellaan paikan päällä hyötykäytön helpottamiseksi. Uuden lajittelutavan ansiosta sekajätteen määrä parhaimmilla rakennustyömailla on vähentynyt 15 prosenttiin. – Tulevaisuudessa kierrätyskelpoista materiaalia ei pitäisi päätyä kaatopaikalle lainkaan, Majoinen sanoo.  

  Majoisen mukaan muutoksessa on onnistuttu hyvän johtamisen ja työsuunnittelun avulla. – Olemme saaneet omien työntekijöiden lisäksi myös aliurakoitsijat tähän hyvin mukaan, Majoinen kertoo. 

  NCC:llä on viime vuosina kehitetty myös omaa kierrätystoimintaa. NCC Recycling tarjoaa pääkaupunkiseudulla kierrätyksen ja jätehuollon kokonaispalvelua sekä omille rakennustyömaille että muille rakennus- ja purkuyrityksille.

  Laura Majoinen NCC

  Vihreää asfalttia päällysteeksi

  Rakentamisesta koituvia ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään materiaalivalinnoilla. Kierrätettyjen materiaalien käyttöä lisätään ja kehitetään jatkuvasti. NCC muun muassa hyödyntää teiden päällysteissä uusioasfalttia, joka valmistetaan asfalttirouheesta. 

  NCC Green Asphalt -menetelmällä valmistetaan asfalttia, jonka valmistusvaiheen hiilidioksidipäästöt ovat 25–30 prosenttia normaalia alhaisemmat. Pienemmät päästöt saadaan aikaan normaalia matalammalla valmistuslämpötilalla. Menetelmä on ystävällinen paitsi luonnolle, myös päällystetyömaalla työskenteleville.

  – Asfaltin levittämisestä aiheutuvat savu- ja hajuhaitat ovat normaalia pienemmät, Majoinen kertoo. 

  NCC avaa Suomessa pian tehtaan, jossa asfaltin tuotannossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. 

  Digiratkaisut tukevat kestävää rakentamista

  NCC käyttää tehokkaasti digitaalisia palveluja, jotka osaltaan vähentävät ympäristön kuormitusta.

  NCC:llä on käytössä ja pilotoinnissa digitaalisia työkaluja työmaan johtamiseen, tuotannon tukemiseen ja tiedon keräämiseen organisaation sisällä. – Digisovellukset ovat hyvä keino toiminnan tehostamiseen, Majoinen selittää. Valmiissa rakennuksessa digitaalisia sovelluksia voidaan hyödyntää veden- ja energiankulutuksen sekä sisäolosuhteiden seurantaan. – Seurannan avulla poikkeamiin on helppo puuttua, Majoinen selvittää.

  Majoisen mukaan ympäristöä kehittävien ratkaisujen tarve vahvistuu jatkuvasti. Monet rakennuttajat suosivat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Esimerkiksi DB Schenkerin ja VAV Asuntojen kanssa on toteutettu hankkeita, joissa sekä rakentajan että tilaajan tavoitteet ympäristöystävällisestä rakentamisesta yhdistyvät. Myös tilaajalla on merkittävä rooli kestävän rakentamisen edistämisessä.

   

     Lisää asiakastarinoita:
  Visura Oy: Pätevää talonrakennusta Pirkanmaalla
  AJ Eurolämpö: Urakoinnin kehittäminen lähtee työssä tunnistetuista tarpeista
  Loimaan Kivi: Kivitietouden sanansaattaja
  KFS Finland Oy: Geoteknisten ratkaisujen erikoisosaaja
  Kantaputki: LVI-töitä asiakkaan ehdoilla
  Sähkölinna: Virheisiin tartutaan välittömästi
  Oteran: Liiketoimintaa tehdään ihmistä arvostaen
  Trafix: Toiminta perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen osapuolten välillä
  Turtolan Kaivin: Luvattu pitää – niin henkilöstön kuin asiakkaan suuntaan
  Savon Kuljetus: Laatu on ihmisten välistä toimintaa
  Sähköpartio: Oppisopimuksella toiveiden mukaisia sähköasentajia
  Säävälät Oy: RALA-pätevyys nopeuttaa tarjousvaiheen työtä
  West Coast Road Masters: Kantava voimamme on asiakkaan tarpeisiin perustuva joustavuus
  Copla Oy: Kehitysinto kumpuaa halusta yhdistää rakentamista ja digiratkaisuja
  Karawatski: Laatua on täyttää tilaajan tarpeet
  Uudenmaan Lämpötekniikka: Talotekniikan huolellinen edelläkävijä
  Cleanosol: Turvallista tieviestintää
  Vahtera Arkkitehdit: Elementtirakentamisesta tietomallinnuksen aallonharjalle
  Insinööritoimisto Äyräväinen: Laatujärjestelmä ohjaa toimimaan vastuullisesti
  Skanska: Palautteen keruu on osa laatuseurantaa
  Insinööritoimisto VM Suomalainen: Ammattimaista sillalla oloa
  Novosan: Maailmaa muutetaan vessa kerrallaan
  Consti: Henkilökunnan joukossa vallitsee vahva ammattiylpeys
  Kareg Oy on vaativien olosuhteiden suunnitteluliike