• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja

  Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli etenee

  Ympäristörakentamiseen liittyy monia mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä niin paikallisesti kuin laajemminkin ajateltuna. Viherympäristöliiton KESY-työryhmä on laatinut viheralalle yhteisen toimintamallin joka sisältää kriteerit kestävän kehityksen mukaisesti toteutettaville ympäristörakennushankkeille. Toimintamallin lähtökohta on, että hankkeelle määritellään kokonaisvaltaiset kestävän kehityksen tavoitteet.

  Toimintamallin pohjana on käytetty tutkimusjulkaisujen lisäksi ulkomaisia ohjeistuksia, erityisesti Yhdysvaltalaista Sustainable SITES Initiative -ohjelmaa. Eurooppalaisista kokemuksista selvitystyössä perehdyttiin Hollannin Green Label -tuotemerkkiin sekä Unkarin Green City -hankkeisiin. Mallin kriteeristö kattaa viisi teemaa: vesiolot, maaperä ja kasvillisuus, materiaalivalinnat, ihmisten terveys ja hyvinvointi sekä energiansäästö, ilmanlaatu ja kemikaalit. Kriteeriteemasta riippumatta kaikkien kestävien ratkaisujen lähtökohtana tulee olla hyvä ymmärrys rakennuspaikan olosuhteista.

  Rakentaminen3978p

  Miten ulkomailla luotu ohjeistus kääntyy suomalaiseen toimintaympäristöön? Monilta osin hyvin, toteaa KESY-työryhmän vetäjä Emilia Weckman: ”Esimerkiksi raja-arvoja ja turvavyöhykkeiä koskevissa asetuksissa on eroja Suomen ja Yhdysvaltojen välillä, mutta pääosin SITES on ollut toimiva lähtöaineisto. Verrattuna suunnittelupainotteiseen SITES:iin, suomalaisessa toimintamallissa on otettu huomioon kaikki hankkeen tahot; tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja ylläpitäjä.” Muut työryhmän jäsenet, Hanna Tajakka ja Hanna-Maria Piipponen ovat tarkistaneet lisäksi kriteerien yhteensopivuutta suhteessa suomalaisiin lakisääteisiin ja RYL-laatuvaatimuksiin.

  Ympäristörakentaminen kestävän kehityksen mukaisesti tarkoittaa riskien hallinnan lisäksi myös elinkaaritehokkuuden paranemista. ”Esimerkiksi suunnitelmallinen maamassojen hyödyntäminen paikan päällä voi tuottaa selkeitä logistiikkasäästöjä työmaan aikana.”, Weckman kertoo. Kuluvan vuoden aikana toimintamalli konkretisoituu edelleen, kun kriteereitä tarkennetaan työohjeiden tasolle. Toimintamallin pilotoinnista kiinnostuneita suositellaan ottamaan yhteyttä työryhmään.

  02.05.2017


  Lisää artikkeleita:
  06.08.2019Kuivaketju10 uudistuu
  24.06.2019Korjausvelka on mahdollisuus
  20.06.2019RALA-palautteen käyttöliittymä uudistuu
  05.06.2019Uusia tutkimustuloksia ja oppimateriaaleja
  17.04.2019RALA-sertifiointi laajenee ympäristöjärjestelmän arviointiin
  06.03.2019Uusi referenssialusta muotoutuu
  06.03.2019Kuivaketju10 - käyttöliittymä kehittyy ja käyttäjämäärä kasvaa
  22.02.2019Kosteudenhallintakoordinaattorin henkilöpätevyysvaatimukset julkaistu
  04.02.2019Rakentaminen sukuvikana - Erkki Nurmi
  30.01.2019Tarjoamme pätevyys- ja sertifiointiasiakkaillemme ilmaisen työkalun palautteen keräämiseen