• TUOTTEET
    • RALA-pätevyys
    • RALA-sertifiointi
    • RALA-palaute
    • Lautakuntakäsittely
    • Hinnasto
    • Logot

  • TILAAJALLE
    • Tuotteet
    • RALA-pätevyys
    • RALA-sertifiointi
    • RALA-palaute
    • Lautakuntakäsittely
    • Hinnasto
    • Logot

  • TIETOA RALASTA
    • RALAn jäsenyhdistykset
    • Rakentamisen laatuaineistoja

  • AJANKOHTAISTA
    • Blogit
    • Uutiskirjeet

  • OTA YHTEYTTÄ
    • Yhteydenottolomake
  • In English
    • Home
    • Services
    • Member organisations
    • Contact
  • På svenska
    • Förstasidan
    • Tjänster
    • Medlemsorganisationer
    • Kontaktuppgifter
      • Products
      • RALA Competence
      • RALA Certification
      • RALA Feedback
      • Prices
      • RALA
      • Member organisations
      • Contact
      • Produkter
      • RALA-behörighet
      • RALA-certifiering
      • RALA-respons
      • Priser
      • RALA
      • Medlemsföreningar
      • Kontaktuppgifter
    • TUOTTEET
      • Tuotteet
      • RALA-pätevyys
      • RALA-sertifiointi
      • RALA-palaute
      • Lautakuntakäsittely
      • Hinnasto
      • Logot
    • TILAAJALLE
      • Tilaajalle
      • Asiakastarinat
      • Tilaajavastuulaki
      • HILMA-ilmoitus
    • YRITYSHAKU
      • Yrityshaku
      • Tarkennettu yrityshaku
      • Siltaurakoitsijat
    • RALA
      • RALA
      • RALAn jäsenyhdistykset
      • Rakentamisen laatuaineistoja

    Antti Jukarainen: Laadun varmistaminen jo rakentamisen aikana on entistä tärkeämpää

    Sähköverkkojen rakentamisen ja modernisoinnin investoinnit kasvavat voimakkaasti. Taustalla on vuonna 2013 muuttunut sähkömarkkinalaki, jossa on entistä tiukemmat toimitusvarmuusvaatimukset sähköverkkoyhtiöille. Sähköverkkoyhtiöiden Energiavirastolle toimittamien suunnitelmien perusteella vuosille 2016–2017 budjetoidut investoinnit ovat vuositasolla noin 660 miljoonaa, kun toteutuneet investoinnit 2014–2015 olivat vuositasolla noin 460 miljoonaa. Kasvua on yli 40 prosenttia. 

    Sähköverkon rakentamisessa on tapahtunut olennainen teknologiamuutos. Rakentamisen pääpaino on siirtynyt ilmajohdoista maakaapeleihin. Kustannusrakenteet ovat muuttuneet, ja kaapelin ja maanrakennuksen kustannukset muodostavat yleensä suurimmat erät. Myös rakentamisen riskit ovat muuttuneet. Aiemmin laadun valvonta oli helpompaa: ilmajohdon rakentamisen lopputulos on maan päällä helposti tutkittavissa ja korjattavissa. Maakaapelin tarkastaminen rakentamisen valmistuttua onkin jo paljon vaikeampaa ja asennuksessa vioittuneen kaapelin korjaaminen kallista. Siksi laadun varmistaminen rakentamisen aikana on aiempaa tärkeämpää sekä verkon omistajalle että urakoitsijalle.

    Miten taata toiminnan laatu?

    Lisääntyvä rakentaminen on jo näkynyt urakoitsijoiden toiminnassa. Kysyntä kasvaa ja osaavista tekijöistä voi olla pulaa. Urakoitsijalle tulee vastaan uusia työmenetelmiä. Sähkötyön ja maanrakennustyön tekee usein eri yhtiö. Alihankkijaverkostot laajenevat ja monimutkaistuvat. Toiminnan ohjaaminen ja laadun varmistaminen vaikeutuvat.

    Urakoitsijan on paitsi toimittava itse laadukkaasti, myös pystyttävä valvomaan oman ja yhteistyökumppaniensa työn laatua. Tilaajalle pitää osoittaa, että työ tehdään sovitulla tavalla. Urakoitsija voi osoittaa laadukasta toimintaansa tilaajalle monella tavalla projektin aikana. Sopimuksissa on yleensä erilaisia sanktioita, mutta toisinaan sopimuksiin sisältyy myös urakoitsijalle maksettavia laatu- tai aikataulubonuksia.

    Ennen projektin saamista pitää kuitenkin yleensä voittaa tarjouskilpailu. Tarjousvaiheessa toiminnan laadun voi osoittaa hyvillä referenssihankkeilla, asiakaspalautteella ja sertifioidulla toimintajärjestelmällä.

    Antti Jukarainen
    toimitusjohtaja
    HeadPower 

     

    09.11.2016

    Lisää blogeja:

    14.11.2017Hannu Järveläinen: Rakennusala kaipaa hienoja uutisia!
    24.10.2017Helena Kekki: Rakennusteollisuudella riittää kirittävää yritysvastuun saralla
    09.10.2017Harri Ajomaa: Olosuhteiden hallinta työmaalla
    26.09.2017Jari Virta: Laadullisen hankinnan tietopaketti taloyhtiöille
    15.09.2017Juha Höyhtyä: Kuivaketjusta tuottavuuteen
    05.09.2017Kimmo Hilliaho: Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö haltuun uuden tutkimustiedon avulla
    31.08.2017Timo Jeskanen: Modernien rakennusten peruskorjaussuunnittelusta
    28.06.2017Hannu Järveläinen: Rapistuuko omaisuutemme?
    18.05.2017Tuula Råman: Luottamus syntyy kokemuksista
    17.05.2017Marjo Laurila: Asiakaspalvelu avaa polkuja kehitykseen
    02.05.2017Tapani Karonen: Täysi-ikäisen RALAn laatutyö on kantanut hedelmää
    24.04.2017Anna Masanti: Yritysvastuupuheeseen sisältyy kokonainen kulttuuri
    10.04.2017Ville Järvinen: Maarakennusalalla pienet yritykset mukaan digikelkkaan
    30.03.2017Mikko Somersalmi: Tuottavuus ja laatu käsi kädessä
    16.03.2017Matti Vesalainen: Rakenteiden tiivistämisellä terveellisempiä rakennuksia – osaamisestako on kysymys?
    23.02.2017Jari Virta: Kuntien kannattaa tukea taloyhtiöiden lisärakentamishankkeita
    14.02.2017Jouni Punkki: Betonirakenteiden laatu puhuttaa
    04.01.2017Tuula Råman: RALA on tukenut rakentamisen laatua jo 20 vuotta
    07.12.2016Mikko Ahtola: Ihmisiä telineillä
    23.11.2016Jari Virta: Korjausrakentamisen laadun edistämiseen tarvitaan taloyhtiön tahtotilan kirkastamista ja palveluntuottajien palveluprosessien kehittämistä
    09.11.2016Antti Jukarainen: Laadun varmistaminen jo rakentamisen aikana on entistä tärkeämpää
    20.10.2016Sami Saari: Kuivaketju10:llä vältät kosteusvauriot
    10.10.2016Teija Ojankoski: Rakentamisen laadun kokemus kilpistyy rahaan
    29.09.2016Vesa Juola: Laadun ja asiakasymmärryksen liitto
    26.09.2016Tuula Råman: Voisiko meissä kaikissa asua pieni yrittäjä?
    19.09.2016Nina Flinck: Vuorovaikutus kätilöi kehittymistä
    09.09.2016Kai Tattari: Miten olette jäsentäneet yrityksenne tavat toimia?
    25.08.2016HKR: RALA-pätevyys on vakiintunut osa hankintamenettelyämme
    10.08.2016Tuula Råman: Palautteen keruu ja siihen reagointi ovat asiakaslähtöistä toimintaa
    06.07.2016Nora Öistämö: Mutkattomuuden kaipuu ja paperisirkuksen välttäminen
    20.06.2016Niina Rajakoski: Anteeksi, olin väärässä, tein virheen, korjaan sen – noin sen pitää olla
    09.06.2016Harri Heikura: Laatua kehitetään asiakkaan kokemuksiin katsomalla
    24.05.2016Timo Nummela: Laatu lähtee tekijästä
    04.05.2016Matti Harjuniemi: Tervetuloa arjen laatukisaan!
    27.04.2016Rune Paananen: Miten löytää sopivimmat yhteistyökumppanit rakennusprojektiin?
    12.04.2016Juha-Matti Junnonen: Järjestelmällisesti kerätty palaute auttaa yritystä kehittymään
    23.03.2016Juha Salminen: Julkikuva paranee toiminnan kautta
    03.03.2016Eeva-Liisa Hannu: Tarkasti kuvattu referenssi puhuu yrityksen puolesta
    15.02.2016Tarmo Pipatti: Laatu on taitavan tilaamisen ja toteutuksen summa
    05.02.2016Harri Saarinen: Toimintatapojen kehittämisellä tehdään entistä laadukkaampaa lopputulosta
    15.01.2016Tero Kiviniemi: Laatu on ilmaista mutta laaduttomuus maksaa