• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /
  • RALA-nimikkeistö /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot
  • RALA-nimikkeistö

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat
  • Kuivaketju 10-status -kohteet

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
   • RALA-nimikkeistö
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
   • Kuivaketju 10-status -kohteet
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  Outi Silfverberg: Rakentamalla terveyttä ja monimuotoisempaa kaupunkiluontoa

  Multaisat kädet ja metsiköiden läpi kulkevat arjen reitit suojaavat meitä sairauksilta. Elinympäristöjen pirstoutumisen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen on havaittu olevan yhteydessä muun muassa allergioiden, diabeteksen ja tulehduksellisten suolistosairauksien lisääntymiseen. Puhtautta ja steriiliyttä vaalivan hygieniahypoteesin rinnalle onkin noussut biodiversitettihypoteesi, jonka mukaan kosketus luontoon hyödyttää ihmisen mikrobiomia, vahvistaa immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta.

  kiveys

  Kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa voidaan monin tavoin tukea luonnolle altistumista ja luoda mahdollisuuksia luontokosketukselle. Altistumista monimuotoiselle luonnolle tulisi tapahtua säännöllisesti ja turvallisesti arjessa, lähellä kotia ja päivittäisiä kulkureittejä.

  Luonnon monimuotoisuuden lisääminen kaupunkiympäristössä vaatii yhteisiä tavoitteita, linjauksia päätöksenteossa ja uusia ideoita rakentamiseen. Helsingin kaupunkisuunnittelussa on otettu käyttöön viherkerroin, joka tarjoaa sekä kaavoittajalle että rakentajalle konkreettisen työkalun lisätä tonttikohtaisesti kasvillisuuden monimuotoisuutta. Viherkerroin lasketaan tontin ominaispiirteiden ja erilaisten viherrakenteiden ja luontoelementtien pohjalta. Kertoimessa hyviä pisteitä saa mm. puista, niityistä, sadepuutarhoista ja kosteikoista.

  Kokosimme Ympäristötiedon foorumissa seitsemän tutkimukseen pohjaavaa suositusta terveyttä ja biodiversiteettia tukevaan kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen:

  1. Pidetään huolta kaupunkimetsistä ja lisätään viheralueiden monimuotoisuutta
  Metsämaan mikrobiyhteisö on ihanteellinen sekoitus terveydelle hyödyllisiä mikrobeja. Turvataan lähimetsät ja lisätään luonnontilaisempien niittyjen määrää viheralueiden suunnittelussa.

  2. Lisätään tietoisuutta ja tuetaan eri toimijoiden työtä kaupunkiluonnon terveyshyötyjen edistämiseksi
  Lisätään tietoisuutta kaupunkiluonnon monimuotoisuuden ja luonnossa oleilun monista hyödyistä erityisesti suunnittelun kannalta oleellisella kuntatasolla. Tuetaan eri toimijoiden halua ja mahdollisuuksia edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja sen käyttöä hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä ja kokeiluilla.

  3. Tuetaan uusia kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämistä edistäviä kokeiluja
  Hyvät esimerkit ja kokeiluhankkeet tutkijoiden ja kuntien eri hallinnonalojen yhteistyöstä tukevat toimijoiden tietotaitoa ja mahdollisuuksia edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja sen käyttöä.

  4. Turvataan koulujen ja päiväkotien lähiluonto
  Koulujen ja päiväkotien arjen rutiineissa tulee mahdollistaa lähiluonnon käyttö. Arkimetsien sijainti hyvin lähellä kouluja ja päiväkoteja on tärkeää. On varmistettava, että päiväkotien ja koulujen pihoilta löytyy luontoelementtejä ja että ne otetaan aktiiviseen käyttöön.

  5. Lisätään luontoelementtejä ja viherrakentamista myös sisätiloissa
  Lisätään turvallisesti luontokosketusta myös niillä väestönosilla, jotka eivät voi tai halua liikkua luonnossa. Kehitetään uusia ratkaisuja, kuten sisäkäyttöön suunniteltua mikrobiainesta ja uusia viherrakennemateriaaleja.

  6. Tuetaan uutta tutkimusta kaupunkiluonnon luontokosketuksen terveyshyödyistä
  Tarvitsemme lisää tutkimustietoa liittyen luontokosketuksen määrään, immuunijärjestelmällemme erityisen tärkeiden mikrobien, mikrobiyhteisöjen ja mikrobien vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen sekä metsä- ja vesiympäristöjen vaikutusten erityispiirteiden ja erojen selvittämiseen.

  7. Edistetään kansainvälistä yhteistyötä
  Edistetään Suomen osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön Maailman terveysjärjestössä ja Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa.

  Suositukset pohjaavat Ympäristötiedon foorumin julkaisuun, joka laadittiin One Health Finland -hankkeen tutkijoiden puheenvuorojen pohjalta: Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys - luonnoltaan monimuotoisempi elinympäristö turvaa terveyttä.

  Viherympäristöliiton julkaisema Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli sisältää ohjeita, joiden avulla monimuotoisuutta voidaan edistää ympäristörakentamisen prosessin kaikissa vaiheissa.

  Outi Silfverberg
  Ympäristötiedon foorumin koordinaattori
  http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/

  29.06.2018


  Lisää blogeja:
  15.09.2022RALA-pätevyys kertoo vastuullisesta yrityksestä – jo 25 vuoden ajan
  01.07.2022Tietomallinnus vie kohti toimivaa, turvallista ja kestävää rakennettua ympäristöä
  28.06.2022Ajankohtaista rakentamisen laadusta - RALAn uutiskirje 2/2022
  20.06.2022Uudistuva RALA 2025 – laatu on vastuullisuutta
  25.03.2022Kiitos yhteistyöstä – onnistuneissa hankkeissa yhteistyö toimii
  24.03.2022Rakentamisen laatu näkyy hiilijalanjäljessä
  24.02.2022Uusista osaajista buustia laadun tekemiseen
  20.12.2021Ketterä kehitys on jatkuvaa oppimista – RALA-referenssipalvelun käyttöönotto viivästyy
  17.12.2021Tuula Råman: Rakennetun ympäristön tilannekuvan ABC – arvoketju, benchmarking ja hiilijalanjälki
  02.12.2021Karjalainen & Ehrukainen: Ilmastonmuutos muuttaa maailmaa ja rakennusalalla on iso rooli sen torjunnassa
  27.10.2021Eeva-Liisa Hannu: Työturvallisuuden edistäminen rakennusalalla ja sen kehittymisen mittaaminen
  30.09.2021Tuula Råman: Vastuullinen yritys vastuullisesti toimivassa verkostossa
  27.08.2021Heikki Ellonen: RALA Ajassa mukana - tietojärjestelmäprojekti siirtää RALAn sovellukset 2020-luvulle
  29.06.2021Marjo Laurila: Työni parhaat puolet
  22.06.2021Laadusta, kilpailukyvystä ja tuottavuudesta - ja kasvokkain tapaamisen hienoudesta
  04.06.2021Heikki Ellonen: Alustat rakennusalalla
  26.05.2021Harri Ajomaa: Kenelle sinä rakennat?
  12.04.2021Miia Asikainen: Samassa veneessä ja yhteisellä matkalla kohti parempaa laatua
  08.04.2021Tuula Råman: RALAn tunnettuus on kasvanut erityisesti päättäjien keskuudessa
  15.02.2021Mikko Saarikoski: Vilkun käyttö ehkäisee ketjukolareita
  14.01.2021Heikki Ellonen: Referenssien sujuva hallinta – ei mikään mission impossible?
  17.12.2020Tuula Råman: Poikkeuksellisen vuoden satoa
  13.11.2020Eija Ehrukainen: Johtamisjärjestelmällä avaimet menestykseen
  28.09.2020Tuula Råman: Laatu on vastuullisuutta
  22.06.2020Tuula Råman: Mikä muuttuu ja mihin suuntaan?
  03.03.2020Tuula Råman: Julkinen kilpailutus ja rakentamisen laatu - kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
  28.11.2019Eija Ehrukainen: Asiakasvaatimukset sekä johdon tahtotila ympäristöjärjestelmän ajureina
  09.10.2019Marikki Makkonen: Kestävä kehitys on liiketoiminnan uusi musta – rakennusalalla mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä
  14.08.2019Mikko Saarikoski: Riskienhallintaa ja kirsikanpoimintaa – sosiaalisen datan merkitys rakentamiselle
  05.06.2019Armi Temmes: Voittajilla ja häviäjillä on tunteet – eletäänpä ihmisiksi energiamurroksessakin
  12.12.2018Tuula Råman: Yhtenäiset toimintatavat parantavat monimutkaisten hankkeiden hallintaa
  27.11.2018Jani Kemppainen: Rakennusliikkeillä on ratkaisuja kosteudenhallintaan
  07.11.2018Mika Katajisto: Nyt on tekojen aika!
  21.09.2018Lavikka, Tuomisto ja Kallio: Rakentamiseen laatua lohkoketjuilla ja älysopimuksilla
  11.09.2018Junkkari ja Äyräväinen: Elinikäinen oppiminen – vain muutos on pysyvää
  24.08.2018Olli Seppänen: LVI-tuotteita koskevilla EU-säädöksillä suuri ympäristövaikutus
  29.06.2018Outi Silfverberg: Rakentamalla terveyttä ja monimuotoisempaa kaupunkiluontoa
  12.06.2018Maununaho, Luoma-Halkola ja Häikiö: Rakennetun ympäristön koettu laatu
  03.04.2018Kalle Euro: Tulevan Suomen rakentaminen
  12.03.2018Ilkka Romo: Kerralla valmista? Näkökulmia rakentamisen laatuun
  05.03.2018Johanna Lankinen: Tietomallityöskentelyn kehittäminen talotekniikka-alalla
  14.02.2018Tuula Råman: Läpinäkyvyys lisää laatua
  14.02.2018Tiina Kaskiaro: Sisäilmaongelmat tunnistetaan – nyt on yhdessä tehtävä suunnanmuutos
  13.02.2018Pasi Parviainen: Yksi kaikkien puolesta vai kaikki yhden puolesta?
  19.12.2017Anu Ginström: Hyvä kohtelu on kivaa, mutta sekään ei riitä
  15.12.2017Salminen, Jyrkkäranta ja Ratamäki: Allianssin ulotuttava koko toimitusketjuun
  22.11.2017Tuula Råman: Kuka johtaa rakentamisen arvoketjua?
  14.11.2017Hannu Järveläinen: Rakennusala kaipaa hienoja uutisia!
  24.10.2017Helena Kekki: Rakennusteollisuudella riittää kirittävää yritysvastuun saralla
  09.10.2017Harri Ajomaa: Olosuhteiden hallinta työmaalla
  26.09.2017Jari Virta: Laadullisen hankinnan tietopaketti taloyhtiöille
  15.09.2017Juha Höyhtyä: Kuivaketjusta tuottavuuteen
  05.09.2017Kimmo Hilliaho: Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö haltuun uuden tutkimustiedon avulla
  31.08.2017Timo Jeskanen: Modernien rakennusten peruskorjaussuunnittelusta
  28.06.2017Hannu Järveläinen: Rapistuuko omaisuutemme?
  18.05.2017Tuula Råman: Luottamus syntyy kokemuksista
  17.05.2017Marjo Laurila: Asiakaspalvelu avaa polkuja kehitykseen
  02.05.2017Tapani Karonen: Täysi-ikäisen RALAn laatutyö on kantanut hedelmää
  24.04.2017Anna Masanti: Yritysvastuupuheeseen sisältyy kokonainen kulttuuri
  10.04.2017Ville Järvinen: Maarakennusalalla pienet yritykset mukaan digikelkkaan
  30.03.2017Mikko Somersalmi: Tuottavuus ja laatu käsi kädessä
  16.03.2017Matti Vesalainen: Rakenteiden tiivistämisellä terveellisempiä rakennuksia – osaamisestako on kysymys?
  23.02.2017Jari Virta: Kuntien kannattaa tukea taloyhtiöiden lisärakentamishankkeita
  14.02.2017Jouni Punkki: Betonirakenteiden laatu puhuttaa
  04.01.2017Tuula Råman: RALA on tukenut rakentamisen laatua jo 20 vuotta
  07.12.2016Mikko Ahtola: Ihmisiä telineillä
  23.11.2016Jari Virta: Korjausrakentamisen laadun edistämiseen tarvitaan taloyhtiön tahtotilan kirkastamista ja palveluntuottajien palveluprosessien kehittämistä
  09.11.2016Antti Jukarainen: Laadun varmistaminen jo rakentamisen aikana on entistä tärkeämpää
  20.10.2016Sami Saari: Kuivaketju10:llä vältät kosteusvauriot
  10.10.2016Teija Ojankoski: Rakentamisen laadun kokemus kilpistyy rahaan
  29.09.2016Vesa Juola: Laadun ja asiakasymmärryksen liitto
  26.09.2016Tuula Råman: Voisiko meissä kaikissa asua pieni yrittäjä?
  19.09.2016Nina Flinck: Vuorovaikutus kätilöi kehittymistä
  09.09.2016Kai Tattari: Miten olette jäsentäneet yrityksenne tavat toimia?
  25.08.2016HKR: RALA-pätevyys on vakiintunut osa hankintamenettelyämme
  10.08.2016Tuula Råman: Palautteen keruu ja siihen reagointi ovat asiakaslähtöistä toimintaa
  06.07.2016Nora Öistämö: Mutkattomuuden kaipuu ja paperisirkuksen välttäminen
  20.06.2016Niina Rajakoski: Anteeksi, olin väärässä, tein virheen, korjaan sen – noin sen pitää olla
  09.06.2016Harri Heikura: Laatua kehitetään asiakkaan kokemuksiin katsomalla
  24.05.2016Timo Nummela: Laatu lähtee tekijästä
  04.05.2016Matti Harjuniemi: Tervetuloa arjen laatukisaan!
  27.04.2016Rune Paananen: Miten löytää sopivimmat yhteistyökumppanit rakennusprojektiin?
  12.04.2016Juha-Matti Junnonen: Järjestelmällisesti kerätty palaute auttaa yritystä kehittymään
  23.03.2016Juha Salminen: Julkikuva paranee toiminnan kautta
  03.03.2016Eeva-Liisa Hannu: Tarkasti kuvattu referenssi puhuu yrityksen puolesta
  15.02.2016Tarmo Pipatti: Laatu on taitavan tilaamisen ja toteutuksen summa
  05.02.2016Harri Saarinen: Toimintatapojen kehittämisellä tehdään entistä laadukkaampaa lopputulosta
  15.01.2016Tero Kiviniemi: Laatu on ilmaista mutta laaduttomuus maksaa