• TUOTTEET
    • RALA-pätevyys /
    • RALA-sertifiointi /
    • RALA-palaute /
    • Kuivaketju10
    • Lautakuntakäsittely /
    • Hinnasto /
    • Logot /

  • TILAAJALLE
    • Tuotteet
    • RALA-pätevyys
    • RALA-sertifiointi
    • RALA-palaute
    • Lautakuntakäsittely
    • Hinnasto
    • Logot

  • YRITYSHAKU
    • Yrityshaku
    • Tarkennettu yrityshaku
    • Siltaurakoitsijat

  • TIETOA RALASTA
    • RALAn jäsenyhdistykset
    • Rakentamisen laatuaineistoja

  • AJANKOHTAISTA
    • Blogit
    • Uutiskirjeet

  • OTA YHTEYTTÄ
    • Yhteydenottolomake
  • In English
    • Home
    • Services
    • Member organisations
    • Contact
  • På svenska
    • Förstasidan
    • Tjänster
    • Medlemsorganisationer
    • Kontaktuppgifter
      • Products
      • RALA Competence
      • RALA Certification
      • RALA Feedback
      • Prices
      • RALA
      • Member organisations
      • Contact
      • Produkter
      • RALA-behörighet
      • RALA-certifiering
      • RALA-respons
      • Priser
      • RALA
      • Medlemsföreningar
      • Kontaktuppgifter
    • TUOTTEET
      • Tuotteet
      • RALA-pätevyys
      • RALA-sertifiointi
      • RALA-palaute
      • Kuivaketju10
      • Lautakuntakäsittely
      • Hinnasto
      • Logot
    • TILAAJALLE
      • Tilaajalle
      • Asiakastarinat
      • Tilaajavastuulaki
      • HILMA-ilmoitus
    • YRITYSHAKU
      • Yrityshaku
      • Tarkennettu yrityshaku
      • Siltaurakoitsijat
    • RALA
      • RALA
      • RALAn jäsenyhdistykset
      • Rakentamisen laatuaineistoja

    Mika Katajisto: Nyt on tekojen aika!

    Peräti 92 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat suuri haaste yhteiskunnassamme. Tämä kävi ilmi Taloustutkimuksella teettämästämme tutkimuksesta, jonka otos edustaa koko Suomen väestöä. Erityisen ikävää luettavaa oli se, että yli puolet vastaajista koki rakennusalan maineen heikentyneen muun muassa kosteusongelmien, huonon laadun ja vastuun puuttumisen vuoksi. Alaamme kohtaan vallitsee siis suoranainen luottamuspula. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin!

    Kosteudenhallinnalla on suuri merkitys koko rakennushankkeessa alkaen suunnittelusta aina rakennuksen käyttöön asti. Vaikka projektin jokaisella osapuolella on oma vaikutuksensa kosteudenhallinnan onnistumiseen, huomio kiinnittyy useimmiten ensisijaisesti meihin rakentajiin.

    Siksi olemme julkistaneet kolme sitoumusta: Koulutamme henkilöstömme kosteudenhallintaan, ja sitoudumme alan veturiksi kosteudenhallintakortin kehittämiseksi, otamme käyttöön Kuivaketju10-toimintamallin ja kerromme, miten rakennamme ja miksi toimimme juuri siten. Haastoimme myös yhdessä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa suurimmat rakennusalan yritykset mukaan kehittämään alalle yhteistä kosteudenhallintakorttia.

    Kosteudenhallintaosaamista koulutuksella

    Kosteudenhallinnassa tärkeimmät asiat ovat asenne, osaaminen ja dokumentointi. Asenne on ensimmäinen ja ratkaiseva asia: halu rakentaa kunnolla ja tehdä asiat kerralla kuntoon. Osaamista kehitämme koulutuksen kautta. Olennaista on myös onnistuneen toteutuksen dokumentointi, eli että kaikki keskeiset riskit on eliminoitu.

    Me Peabilla otamme Kuivaketju10-toimintamallin täysimääräisesti käyttöön ensi vuoden alusta alkaen kaikissa omaperusteisissa asunto- ja toimitilahankkeissamme. Urakkaliiketoiminnassa sitoudumme toimimaan rakennuttajan määrittelemän kosteudenhallintatoimintamallin mukaisesti.

    Koulutamme koko henkilökuntamme toimintamalliin vaiheittain. Toimihenkilöiden koulutus on jo alkanut, ja työntekijät perehtyvät aiheeseen viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Koulutuksen toteuttaa Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, ja siinä käydään läpi kaikki rakentamisprosessin vaiheet ja niihin liittyvät kosteudenhallinnan riskitekijät. Koulutuksessa paneudutaan myös rakennusfysiikan saloihin. Kuvatkoon sitoutumistamme myös se, että koko Suomen johtoryhmämme on jo käynyt koulutuksen läpi.

    Alalle kosteudenhallintakortti

    Yhteistyössä RT:n, RATEKO:n ja muiden alan merkittävien yritysten kanssa olemme käynnistämässä asuntoministerin jo vuosi sitten peräänkuuluttaman kosteudenhallintakortin kehittämisen. Kun järjestelmä on valmis, jokainen peabilainen tulee suorittamaan kosteudenhallintakortin. Visiomme on, että kaikki Suomessa rakennusalalla työskentelevät suorittaisivat kortin.

    Kosteudenhallintakorttikoulutus toteutetaan e-oppimisena. Kortin saaminen edellyttäisi kaikkien työtehtävään määrättyjen osakurssien ja tenttien suorittamista. Koulutuksesta on tarkoitus laatia myös useampia kieliversioita. 

    Tämä on vasta ensimmäinen vaihe, sillä jatkossa on tärkeää haastaa myös muut rakennushankkeen osapuolet, kuten rakennuttajat, suunnittelijat ja kiinteistöjen huoltajat, mukaan kosteudenhallinnan kehittämiseen. Tärkeää on myös käyttäjien perehdyttäminen rakennusten oikeaan käyttöön ja ylläpitoon. 

    Emme voi yksin onnistua, vaan kaikkien osapuolien panosta tarvitaan. Vain siten voimme poistaa ihmisten kosteudenhallintaan liittyvät huolet ja parantaa alan maineen – tekojen kautta.

    Mika Katajisto

    Peab Oy:n toimitusjohtaja ja rakentamisen liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja

    07.11.2018

    Lisää blogeja:
    07.11.2018Mika Katajisto: Nyt on tekojen aika!
    21.09.2018Lavikka, Tuomisto ja Kallio: Rakentamiseen laatua lohkoketjuilla ja älysopimuksilla
    11.09.2018Junkkari ja Äyräväinen: Elinikäinen oppiminen – vain muutos on pysyvää
    24.08.2018Olli Seppänen: LVI-tuotteita koskevilla EU-säädöksillä suuri ympäristövaikutus
    29.06.2018Outi Silfverberg: Rakentamalla terveyttä ja monimuotoisempaa kaupunkiluontoa
    12.06.2018Maununaho, Luoma-Halkola ja Häikiö: Rakennetun ympäristön koettu laatu
    03.04.2018Kalle Euro: Tulevan Suomen rakentaminen
    12.03.2018Ilkka Romo: Kerralla valmista? Näkökulmia rakentamisen laatuun
    05.03.2018Johanna Lankinen: Tietomallityöskentelyn kehittäminen talotekniikka-alalla
    14.02.2018Tuula Råman: Läpinäkyvyys lisää laatua
    14.02.2018Tiina Kaskiaro: Sisäilmaongelmat tunnistetaan – nyt on yhdessä tehtävä suunnanmuutos
    13.02.2018Pasi Parviainen: Yksi kaikkien puolesta vai kaikki yhden puolesta?
    19.12.2017Anu Ginström: Hyvä kohtelu on kivaa, mutta sekään ei riitä
    15.12.2017Salminen, Jyrkkäranta ja Ratamäki: Allianssin ulotuttava koko toimitusketjuun
    22.11.2017Tuula Råman: Kuka johtaa rakentamisen arvoketjua?
    14.11.2017Hannu Järveläinen: Rakennusala kaipaa hienoja uutisia!
    24.10.2017Helena Kekki: Rakennusteollisuudella riittää kirittävää yritysvastuun saralla
    09.10.2017Harri Ajomaa: Olosuhteiden hallinta työmaalla
    26.09.2017Jari Virta: Laadullisen hankinnan tietopaketti taloyhtiöille
    15.09.2017Juha Höyhtyä: Kuivaketjusta tuottavuuteen
    05.09.2017Kimmo Hilliaho: Parvekkeen sisäilmasto ja energiansäästö haltuun uuden tutkimustiedon avulla
    31.08.2017Timo Jeskanen: Modernien rakennusten peruskorjaussuunnittelusta
    28.06.2017Hannu Järveläinen: Rapistuuko omaisuutemme?
    18.05.2017Tuula Råman: Luottamus syntyy kokemuksista
    17.05.2017Marjo Laurila: Asiakaspalvelu avaa polkuja kehitykseen
    02.05.2017Tapani Karonen: Täysi-ikäisen RALAn laatutyö on kantanut hedelmää
    24.04.2017Anna Masanti: Yritysvastuupuheeseen sisältyy kokonainen kulttuuri
    10.04.2017Ville Järvinen: Maarakennusalalla pienet yritykset mukaan digikelkkaan
    30.03.2017Mikko Somersalmi: Tuottavuus ja laatu käsi kädessä
    16.03.2017Matti Vesalainen: Rakenteiden tiivistämisellä terveellisempiä rakennuksia – osaamisestako on kysymys?
    23.02.2017Jari Virta: Kuntien kannattaa tukea taloyhtiöiden lisärakentamishankkeita
    14.02.2017Jouni Punkki: Betonirakenteiden laatu puhuttaa
    04.01.2017Tuula Råman: RALA on tukenut rakentamisen laatua jo 20 vuotta
    07.12.2016Mikko Ahtola: Ihmisiä telineillä
    23.11.2016Jari Virta: Korjausrakentamisen laadun edistämiseen tarvitaan taloyhtiön tahtotilan kirkastamista ja palveluntuottajien palveluprosessien kehittämistä
    09.11.2016Antti Jukarainen: Laadun varmistaminen jo rakentamisen aikana on entistä tärkeämpää
    20.10.2016Sami Saari: Kuivaketju10:llä vältät kosteusvauriot
    10.10.2016Teija Ojankoski: Rakentamisen laadun kokemus kilpistyy rahaan
    29.09.2016Vesa Juola: Laadun ja asiakasymmärryksen liitto
    26.09.2016Tuula Råman: Voisiko meissä kaikissa asua pieni yrittäjä?
    19.09.2016Nina Flinck: Vuorovaikutus kätilöi kehittymistä
    09.09.2016Kai Tattari: Miten olette jäsentäneet yrityksenne tavat toimia?
    25.08.2016HKR: RALA-pätevyys on vakiintunut osa hankintamenettelyämme
    10.08.2016Tuula Råman: Palautteen keruu ja siihen reagointi ovat asiakaslähtöistä toimintaa
    06.07.2016Nora Öistämö: Mutkattomuuden kaipuu ja paperisirkuksen välttäminen
    20.06.2016Niina Rajakoski: Anteeksi, olin väärässä, tein virheen, korjaan sen – noin sen pitää olla
    09.06.2016Harri Heikura: Laatua kehitetään asiakkaan kokemuksiin katsomalla
    24.05.2016Timo Nummela: Laatu lähtee tekijästä
    04.05.2016Matti Harjuniemi: Tervetuloa arjen laatukisaan!
    27.04.2016Rune Paananen: Miten löytää sopivimmat yhteistyökumppanit rakennusprojektiin?
    12.04.2016Juha-Matti Junnonen: Järjestelmällisesti kerätty palaute auttaa yritystä kehittymään
    23.03.2016Juha Salminen: Julkikuva paranee toiminnan kautta
    03.03.2016Eeva-Liisa Hannu: Tarkasti kuvattu referenssi puhuu yrityksen puolesta
    15.02.2016Tarmo Pipatti: Laatu on taitavan tilaamisen ja toteutuksen summa
    05.02.2016Harri Saarinen: Toimintatapojen kehittämisellä tehdään entistä laadukkaampaa lopputulosta
    15.01.2016Tero Kiviniemi: Laatu on ilmaista mutta laaduttomuus maksaa